Sim Năm Sinh 1993

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0889.20.1993
Vinaphone
3300000
085.3.02.1993
Vinaphone
3000000
0889.55.1993
Vinaphone
5000000
0818.76.1993
Vinaphone
2050000
0855.02.1993
Vinaphone
2050000
0945.82.1993
Vinaphone
3300000
0944.68.1993
Vinaphone
3100000
0944.25.1993
Vinaphone
3300000
0889.30.1993
Vinaphone
3300000
0857.86.1993
Vinaphone
2050000
0858.75.1993
Vinaphone
2050000
0852.33.1993
Vinaphone
4000000
0835.81.1993
Vinaphone
1250000
0859.27.1993
Vinaphone
1250000
0857.26.1993
Vinaphone
1250000
0886.32.1993
Vinaphone
1700000
0857.95.1993
Vinaphone
1250000
0856.31.1993
Vinaphone
1250000
0859.62.1993
Vinaphone
1250000
0858.24.1993
Vinaphone
1100000
0856.53.1993
Vinaphone
1250000
0859.32.1993
Vinaphone
1250000
08.19.05.1993
Vinaphone
7600000
0859.73.1993
Vinaphone
1250000
0857.31.1993
Vinaphone
1250000
0857.65.1993
Vinaphone
1250000
08.19.19.1993
Vinaphone
12400000
0857.52.1993
Vinaphone
1250000
0857.92.1993
Vinaphone
1250000
0859.17.1993
Vinaphone
1250000
0856.27.1993
Vinaphone
1250000
0857.27.1993
Vinaphone
1250000
0857.32.1993
Vinaphone
1250000
08.13.05.1993
Vinaphone
7600000
0857.56.1993
Vinaphone
1250000
0859.75.1993
Vinaphone
1175000
0856.15.1993
Vinaphone
1175000
0857.29.1993
Vinaphone
1175000
0859.52.1993
Vinaphone
1175000
093.16.7.1993
Mobifone
4490000
0859.67.1993
Vinaphone
1175000
0859.87.1993
Vinaphone
1175000
0857.51.1993
Vinaphone
1175000
0857.16.1993
Vinaphone
1175000
0857.82.1993
Vinaphone
1175000
0857.61.1993
Vinaphone
1175000
0856.72.1993
Vinaphone
1175000
0835.72.1993
Vinaphone
1175000
0857.36.1993
Vinaphone
1175000
0857.62.1993
Vinaphone
1175000
0835.37.1993
Vinaphone
1175000
0857.13.1993
Vinaphone
1175000
0859.37.1993
Vinaphone
1175000
08.16.07.1993
Vinaphone
5570000
08.13.06.1993
Vinaphone
5550000
0859.31.1993
Vinaphone
1175000
0865.93.1993
Viettel
5260000
0865.22.1993
Viettel
4500000
0918.41.1993
Vinaphone
4500000
0857.45.1993
Vinaphone
1100000
0813.7.6.1993
Vinaphone
1950000
0867.58.1993
Viettel
3500000
084.268.1993
Vinaphone
5000000
0377.28.1993
Viettel
2100000
0856.94.1993
Vinaphone
1670000
039.24.2.1993
Viettel
5000000
033.27.2.1993
Viettel
3500000
0866.91.1993
Viettel
6800000
0786.09.1993
Mobifone
1890000
0925.37.1993
Vietnamobile
2500000
0925.57.1993
Vietnamobile
2080000
0817.32.1993
Vinaphone
1250000
0792.54.1993
Mobifone
1330000
0928.47.1993
Vietnamobile
2300000
096.250.1993
Viettel
10000000
0827.51.1993
Vinaphone
1250000
0705.81.1993
Mobifone
1175000
094.10.1.1993
Vinaphone
3790000
0935.23.1993
Mobifone
3600000
0819.60.1993
Vinaphone
1990000
0783.90.1993
Mobifone
770000
0967.46.1993
Viettel
5500000
0396.23.1993
Viettel
3600000
0927.94.1993
Vietnamobile
2050000
0985.31.1993
Viettel
6500000
0819.84.1993
Vinaphone
9200000
0794.74.1993
Mobifone
980000
098.162.1993
Viettel
16000000
0849.42.1993
Vinaphone
875000
0919.65.1993
Vinaphone
7000000
0825.24.1993
Vinaphone
1100000
08.28.07.1993
Vinaphone
18000000
0865.68.1993
Viettel
8000000
0936.8.1.1993
Mobifone
5000000
0583.59.1993
Vietnamobile
1130000
0865.44.1993
Viettel
3500000
0978.92.1993
Viettel
10700000
0941.05.1993
Vinaphone
6000000
070596.1993
Mobifone
1400000
0385.721.993
Viettel
3490000
0984.20.1993
Viettel
6000000
086.254.1993
Viettel
4000000
0866.28.1993
Viettel
4500000
0769.55.1993
Mobifone
1740000
0328.00.1993
Viettel
1900000
0816.42.1993
Vinaphone
3300000
0328.5.7.1993
Viettel
1900000
0965.44.1993
Viettel
9890000
0927.57.1993
Vietnamobile
2080000
0377.84.1993
Viettel
1600000
0925.54.1993
Vietnamobile
1980000
058.99.11993
Vietnamobile
2950000
0523.31.1993
Vietnamobile
960000
0964.72.1993
Viettel
5000000
096.144.1993
Viettel
12000000
0379.6.7.1993
Viettel
2100000
0787.56.1993
Mobifone
1475000
0829.64.1993
Vinaphone
1043000
0817.24.1993
Vinaphone
1043000
0783.76.1993
Mobifone
910000
0824.77.1993
Vinaphone
980000
0328.95.1993
Viettel
3120000
0823.59.1993
Vinaphone
1380000
0813.64.1993
Vinaphone
1100000
0924.91.1993
Vietnamobile
1190000
0785.41.1993
Mobifone
1220000
0706.57.1993
Mobifone
910000
0785.92.1993
Mobifone
1250000
0867.52.1993
Viettel
3000000
08.27.10.1993
Vinaphone
18000000
0976.37.1993
Viettel
8000000
0354.72.1993
Viettel
1325000
0914.71.1993
Vinaphone
3500000
0835.47.1993
Vinaphone
1100000
02112.46.1993
Máy bàn
950000
094.347.1993
Vinaphone
3090000
0967.44.1993
Viettel
6800000
0843.74.1993
Vinaphone
980000
0862.90.1993
Viettel
3300000
0793.74.1993
Mobifone
1043000
0856.19.1993
Vinaphone
1960000
0929.31.1993
Vietnamobile
3200000
0866.35.1993
Viettel
5000000
086.778.1993
Viettel
3420000
0923.70.1993
Vietnamobile
1970000
0785.77.1993
Mobifone
1990000
0921.83.1993
Vietnamobile
4790000
08.17.06.1993
Vinaphone
18000000
0947.59.1993
Vinaphone
1800000
086.29.4.1993
Viettel
5550000
1