Sim Năm Sinh 1992

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0367.11.11.92
Viettel
4490000
0339.06.1992
Viettel
2240000
0333.83.1992
Viettel
4490000
0348.88.1992
Viettel
8950000
0375.11.11.92
Viettel
4490000
0333.06.1992
Viettel
2690000
0387.79.1992
Viettel
4490000
0335.03.1992
Viettel
2240000
0867.79.1992
Viettel
4040000
0376.11.11.92
Viettel
4490000
0342.86.1992
Viettel
2240000
03.8388.1992
Viettel
7150000
0865.79.1992
Viettel
4490000
03.26.06.1992
Viettel
4490000
0355.02.1992
Viettel
2240000
0396.78.1992
Viettel
5350000
0332.74.1992
Viettel
2240000
0866.66.1992
Viettel
31500000
0869.39.1992
Viettel
4040000
0333.63.1992
Viettel
4490000
0352.86.1992
Viettel
4490000
0867.88.1992
Viettel
4040000
0338.03.1992
Viettel
2240000
0353.51.1992
Viettel
2240000
0325.86.1992
Viettel
2690000
0328.88.1992
Viettel
8840000
039.567.1992
Viettel
5350000
0378.86.1992
Viettel
4490000
0393.66.1992
Viettel
5350000
0356.09.1992
Viettel
2240000
0338.06.1992
Viettel
2240000
0394.56.1992
Viettel
4490000
0356.89.1992
Viettel
2240000
0378.78.1992
Viettel
5350000
0393.39.1992
Viettel
5350000
0395.55.1992
Viettel
5350000
0971.31.01.92
Viettel
1740000
0362.74.1992
Viettel
2240000
0333.78.1992
Viettel
2690000
0335.07.1992
Viettel
2240000
0867.12.1992
Viettel
2690000
0862.39.1992
Viettel
4490000
0394.86.1992
Viettel
2240000
0869.55.1992
Viettel
4040000
0866.57.1992
Viettel
2690000
0865.86.1992
Viettel
4490000
0866.68.1992
Viettel
11500000
0359.06.1992
Viettel
2240000
0862.88.1992
Viettel
7150000
0867.77.1992
Viettel
8840000
0865.92.1992
Viettel
5350000
0867.11.11.92
Viettel
4490000
0961.31.1992
Viettel
12000000
0978.88.1992
Viettel
30000000
0386.96.1992
Viettel
5000000
0979.62.1992
Viettel
15000000
0387.11.1992
Viettel
5000000
0968.57.1992
Viettel
12000000
0971.59.1992
Viettel
12000000
0325.25.1992
Viettel
10000000
0355.55.1992
Viettel
30000000
0866.96.1992
Viettel
8000000
0976.75.1992
Viettel
8000000
0969.76.1992
Viettel
12000000
0368.58.1992
Viettel
5000000
0968.13.1992
Viettel
12000000
0389.92.1992
Viettel
10000000
0972.28.1992
Viettel
12000000
0393.11.1992
Viettel
8000000
0965.29.1992
Viettel
15000000
0973.81.1992
Viettel
12000000
0333.52.1992
Viettel
10000000
0828.97.1992
Vinaphone
1650000
0916.09.12.92
Vinaphone
1740000
081771.1992
Vinaphone
2470000
0915.13.06.92
Vinaphone
1550000
0834.67.1992
Vinaphone
2480000
0825.48.1992
Vinaphone
1034000
082.551.1992
Vinaphone
1034000
083.444.1992
Vinaphone
6390000
[1] 2 3 4 5