Sim Năm Sinh 1991

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0942.16.1991
Vinaphone
3000000
085.27.3.1991
Vinaphone
2930000
05.23.10.1991
Vietnamobile
12000000
0967.36.1991
Viettel
9880000
0788.45.1991
Mobifone
1330000
0375.25.1991
Viettel
1500000
0353.87.1991
Viettel
1325000
0823.51.1991
Vinaphone
1500000
0869.6.7.1991
Viettel
3000000
0777.991.991
Mobifone
30000000
0832.31.1991
Vinaphone
3050000
0855.95.1991
Vinaphone
4450000
0836.87.1991
Vinaphone
1500000
0706.04.1991
Mobifone
10500000
0358.39.1991
Viettel
2500000
0775.27.1991
Mobifone
2400000
08.1961.1991
Vinaphone
4750000
08.6556.1991
Viettel
8000000
0923.57.1991
Vietnamobile
3200000
0823.76.1991
Vinaphone
1500000
0786.70.1991
Mobifone
3300000
0814.74.1991
Vinaphone
1490000
0797.08.1991
Mobifone
3000000
038.688.1991
Viettel
14300000
037.25.6.1991
Viettel
5000000
0356.37.1991
Viettel
1900000
0886.90.1991
Vinaphone
3570000
056.88.11991
Vietnamobile
3030000
0855.38.1991
Vinaphone
1380000
0584.16.1991
Vietnamobile
1230000
0586.1.5.1991
Vietnamobile
910000
0845.43.1991
Vinaphone
1043000
039.25.4.1991
Viettel
5000000
09.25.07.1991
Vietnamobile
15000000
0788.25.1991
Mobifone
1770000
0854.47.1991
Vinaphone
1500000
0817.24.1991
Vinaphone
2390000
0397.86.1991
Viettel
1800000
0898.19.1991
Mobifone
9490000
039.331.1991
Viettel
3410000
0847.86.1991
Vinaphone
1043000
0585.27.1991
Vietnamobile
1790000
0816.54.1991
Vinaphone
1600000
0899.23.1991
Mobifone
2660000
0785.00.1991
Mobifone
1590000
0706.38.1991
Mobifone
1100000
0854.25.1991
Vinaphone
1500000
0859.54.1991
Vinaphone
1490000
0837.95.1991
Vinaphone
1500000
0857.37.1991
Vinaphone
3350000
0374.50.1991
Viettel
1100000
0702.25.1991
Mobifone
1480000
0792.35.1991
Mobifone
1800000
0328.51.1991
Viettel
1900000
03.9292.1991
Viettel
6000000
0587.6.1.1991
Vietnamobile
910000
086.7.09.1991
Viettel
6000000
0329.17.1991
Viettel
1900000
09.21.01.1991
Vietnamobile
18000000
0845.91.1991
Vinaphone
2890000
039.664.1991
Viettel
1500000
0378.35.1991
Viettel
3430000
0867.3.4.1991
Viettel
3870000
0829.23.1991
Vinaphone
1400000
0848.34.1991
Vinaphone
1043000
033.8.05.1991
Viettel
4750000
082.369.1991
Vinaphone
2100000
0587.5.2.1991
Vietnamobile
960000
086.25.1.1991
Viettel
5590000
0375.78.1991
Viettel
1900000
093.887.1991
Mobifone
3190000
0826.95.1991
Vinaphone
1400000
0389.0.0.1991
Viettel
3500000
0397.14.1991
Viettel
1500000
0384.64.1991
Viettel
3090000
086.253.1991
Viettel
4300000
082.24.2.1991
Vinaphone
2930000
0335.00.1991
Viettel
2200000
0356.50.1991
Viettel
2470000
0375.49.1991
Viettel
1040000
033.286.1991
Viettel
7840000
0925.15.1991
Vietnamobile
3200000
0766.64.1991
Mobifone
1475000
0762.37.1991
Mobifone
1325000
086.550.1991
Viettel
3000000
0783.14.1991
Mobifone
1500000
0817.87.1991
Vinaphone
1600000
0838.44.1991
Vinaphone
1980000
0926.93.1991
Vietnamobile
4880000
03.8898.1991
Viettel
6830000
0849.63.1991
Vinaphone
910000
098.265.1991
Viettel
10700000
034.22.1.1991
Viettel
5000000
0522.85.1991
Vietnamobile
1180000
076.386.1991
Mobifone
1250000
0359.25.1991
Viettel
3490000
0827.44.1991
Vinaphone
1500000
0854.28.1991
Vinaphone
1475000
098.991.1991
Viettel
68000000
0856.97.1991
Vinaphone
2400000
0858.98.1991
Vinaphone
5700000
0343.57.1991
Viettel
1760000
0562.70.1991
Vietnamobile
840000
0378.42.1991
Viettel
1500000
0362.86.1991
Viettel
4500000
0866.08.1991
Viettel
5100000
0779.45.1991
Mobifone
1475000
0837.04.1991
Vinaphone
6000000
0393.51.1991
Viettel
1790000
0837.14.1991
Vinaphone
1970000
0826.94.1991
Vinaphone
3500000
0349.701.991
Viettel
3000000
0585.97.1991
Vietnamobile
1175000
0847.34.1991
Vinaphone
1043000
0374.01.1991
Viettel
1500000
0983.02.1991
Viettel
12000000
0859.37.1991
Vinaphone
1500000
05.22.12.1991
Vietnamobile
9000000
096.563.1991
Viettel
12000000
0898.27.1991
Mobifone
2930000
0325.13.1991
Viettel
2500000
0816.18.1991
Vinaphone
3350000
0827.91.1991
Vinaphone
2390000
092.17.7.1991
Vietnamobile
5000000
0817.19.1991
Vinaphone
3190000
0326.74.1991
Viettel
1500000
0398.2.4.1991
Viettel
1500000
0817.59.1991
Vinaphone
3500000
0857.55.1991
Vinaphone
1750000
0393.36.1991
Viettel
2200000
086.272.1991
Viettel
5550000
0366.58.1991
Viettel
4090000
0325.71.1991
Viettel
1900000
0859.34.1991
Vinaphone
1500000
0325.32.1991
Viettel
3420000
0842.35.1991
Vinaphone
2050000
0708.13.1991
Mobifone
1600000
0349.38.1991
Viettel
1100000
08.19.03.1991
Vinaphone
18000000
0854.33.1991
Vinaphone
1490000
0815.94.1991
Vinaphone
1600000
0339.46.1991
Viettel
1700000
0397.45.1991
Viettel
3120000
0829.18.1991
Vinaphone
1960000
0855.76.1991
Vinaphone
1490000
0337.34.1991
Viettel
1700000
0857.71.1991
Vinaphone
1500000
0838.14.1991
Vinaphone
1475000
0354.481.991
Viettel
2750000
0359.42.1991
Viettel
1500000
1