Sim Năm Sinh 1991

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0896.04.1991
Mobifone
2400000
0896.7.1.1991
Mobifone
2800000
0896.7.4.1991
Mobifone
2500000
0896.70.1991
Mobifone
1830000
0939.8.4.1991
Mobifone
3700000
0706.6.1.1991
Mobifone
1900000
0786.8.5.1991
Mobifone
1900000
0898.00.1991
Mobifone
3500000
0899.05.1991
Mobifone
2500000
0899.01.1991
Mobifone
2500000
0702.9.8.1991
Mobifone
1900000
0907.3.6.1991
Mobifone
5300000
0899.6.9.1991
Mobifone
5500000
0796.991.991
Mobifone
15000000
0907.4.3.1991
Mobifone
3200000
0899.02.1991
Mobifone
2500000
0907.60.1991
Mobifone
2700000
0939.5.3.1991
Mobifone
4800000
0899.6.7.1991
Mobifone
3500000
0706.3.9.1991
Mobifone
1980000
0899.6.8.1991
Mobifone
7000000
0899.6.5.1991
Mobifone
3500000
0899.06.1991
Mobifone
2500000
0706.991.991
Mobifone
13000000
09.31.03.1991
Mobifone
10000000
0793.31.1991
Mobifone
2790000
0705.65.1991
Mobifone
2390000
0766.49.1991
Mobifone
1900000
0869.991.991
Viettel
50000000
09.0990.1991
Mobifone
42000000
0886.27.1991
Vinaphone
2500000
085.27.4.1991
Vinaphone
3000000
0826.96.1991
Vinaphone
3000000
0944.51.1991
Vinaphone
3300000
0942.18.1991
Vinaphone
2500000
085.777.1991
Vinaphone
3800000
085.4.01.1991
Vinaphone
3000000
08.29.05.1991
Vinaphone
7900000
0828.01.1991
Vinaphone
12000000
08.1970.1991
Vinaphone
3300000
0824.991.991
Vinaphone
6300000
085.4.05.1991
Vinaphone
3000000
085.7.04.1991
Vinaphone
3000000
082.678.1991
Vinaphone
6000000
0812.10.1991
Vinaphone
9000000
0911.47.1991
Vinaphone
2500000
08.1974.1991
Vinaphone
3300000
0837.19.1991
Vinaphone
4750000
0813.19.1991
Vinaphone
4750000
08.19.06.1991
Vinaphone
8550000
0838.91.1991
Vinaphone
4750000
0859.79.1991
Vinaphone
4750000
0901.38.1991
Mobifone
9390000
0903.15.1991
Mobifone
5950000
0906.72.1991
Mobifone
5450000
0902.87.1991
Mobifone
5150000
0862.91.1991
Viettel
5700000
0866.39.1991
Viettel
5000000
0329.3.7.1991
Viettel
1330000
0847.53.1991
Vinaphone
3500000
0357.40.1991
Viettel
1100000
0353.68.1991
Viettel
2500000
0389.2.0.1991
Viettel
1325000
0886.40.1991
Vinaphone
2390000
0854.59.1991
Vinaphone
1490000
0823.84.1991
Vinaphone
1600000
0836.95.1991
Vinaphone
1380000
033.8.05.1991
Viettel
4750000
0857.37.1991
Vinaphone
3350000
0329.2.7.1991
Viettel
1900000
037.22.7.1991
Viettel
2050000
0368.31.1991
Viettel
3500000
03.27.09.1991
Viettel
7000000
038.31.3.1991
Viettel
5000000
0793.26.1991
Mobifone
1490000
0344.52.1991
Viettel
1500000
035.446.1991
Viettel
1325000
0784.66.1991
Mobifone
3500000
0834.76.1991
Vinaphone
1830000
0768.42.1991
Mobifone
1600000
0869.06.1991
Viettel
5200000
0367.50.1991
Viettel
1325000
0565.10.1991
Vietnamobile
980000
0368.53.1991
Viettel
2200000
0849.53.1991
Vinaphone
910000
05.23.04.1991
Vietnamobile
12000000
0833.20.1991
Vinaphone
2650000
0392.8.0.1991
Viettel
1325000
052.23.1.1991
Vietnamobile
1630000
085.24.6.1991
Vinaphone
2900000
0358.1.3.1991
Viettel
1900000
0375.78.1991
Viettel
1900000
0825.64.1991
Vinaphone
1490000
037.29.7.1991
Viettel
5000000
093.174.1991
Mobifone
4890000
0822.22.1991
Vinaphone
25000000
0823.74.1991
Vinaphone
1500000
0927.71.1991
Vietnamobile
3200000
0397.13.1991
Viettel
1900000
0823.75.1991
Vinaphone
1500000
081.336.1991
Vinaphone
1700000
0585.27.1991
Vietnamobile
1790000
0367.59.1991
Viettel
1900000
03.8898.1991
Viettel
6830000
0827.26.1991
Vinaphone
1990000
0857.30.1991
Vinaphone
1310000
0853.85.1991
Vinaphone
1475000
0834.98.1991
Vinaphone
1400000
0844.63.1991
Vinaphone
2350000
0782.33.1991
Mobifone
5700000
0328.35.1991
Viettel
1900000
077.28.1.1991
Mobifone
1600000
086.24.9.1991
Viettel
4000000
0867.53.1991
Viettel
3000000
0782.16.1991
Mobifone
1800000
0795.00.1991
Mobifone
4190000
0855.82.1991
Vinaphone
2390000
0901.05.1991
Mobifone
14800000
0845.71.1991
Vinaphone
1043000
0858.62.1991
Vinaphone
3150000
0836.71.1991
Vinaphone
1500000
088989.1991
Vinaphone
19800000
0814.82.1991
Vinaphone
1480000
0824.65.1991
Vinaphone
1600000
0779.52.1991
Mobifone
1475000
0924.28.1991
Vietnamobile
2300000
0347.7.9.1991
Viettel
1900000
086.206.1991
Viettel
5550000
086.979.1991
Viettel
8530000
0378.07.1991
Viettel
1900000
0937.63.1991
Mobifone
6000000
0786.10.1991
Mobifone
1800000
0817.35.1991
Vinaphone
1530000
08.28.12.1991
Vinaphone
10200000
0906.70.1991
Mobifone
7500000
035.23.7.1991
Viettel
5000000
083.701.1991
Vinaphone
2800000
0378.91.1991
Viettel
5090000
0766.34.1991
Mobifone
1600000
0356.3.4.1991
Viettel
1860000
0353.84.1991
Viettel
1325000
0782.26.1991
Mobifone
1600000
0818.46.1991
Vinaphone
2500000
0782.20.1991
Mobifone
1330000
0817.19.1991
Vinaphone
3190000
0368.29.1991
Viettel
4000000
0817.32.1991
Vinaphone
1500000
084.276.1991
Vinaphone
2800000
0762.57.1991
Mobifone
1600000
0813.901.991
Vinaphone
1800000
1
Tin tức mới