Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0798.59.1990
Mobifone
1175000
0356.9.3.1990
Viettel
1800000
0845.22.1990
Vinaphone
980000
0359.73.1990
Viettel
1800000
0815.46.1990
Vinaphone
1043000
0847.86.1990
Vinaphone
980000
0797.72.1990
Mobifone
1250000
0813.46.1990
Vinaphone
1043000
0354.28.1990
Viettel
1175000
034.898.1990
Viettel
1500000
0346.77.1990
Viettel
1500000
0784.35.1990
Mobifone
910000
033.24.9.1990
Viettel
5000000
0359.64.1990
Viettel
1325000
0777.59.1990
Mobifone
1500000
039.24.3.1990
Viettel
5000000
0814.69.1990
Vinaphone
980000
0847.43.1990
Vinaphone
980000
0387.1.3.1990
Viettel
1800000
0785.3.7.1990
Mobifone
910000
0783.30.1990
Mobifone
910000
038.206.1990
Viettel
5000000
0358.32.1990
Viettel
1800000
0843.62.1990
Vinaphone
980000
032.797.1990
Viettel
1800000
0766.15.1990
Mobifone
1250000
0329.51.1990
Viettel
1800000
0963.14.1990
Viettel
6000000
0848.64.1990
Vinaphone
980000
0365.7.4.1990
Viettel
1325000
0845.91.1990
Vinaphone
980000
0813.34.1990
Vinaphone
1043000
037.24.6.1990
Viettel
5000000
0816.94.1990
Vinaphone
1043000
0777.51.1990
Mobifone
1500000
0817.43.1990
Vinaphone
1043000
0854.37.1990
Vinaphone
980000
0849.72.1990
Vinaphone
875000
0349.21.1990
Viettel
980000
0348.71.1990
Viettel
1175000
0395.13.1990
Viettel
1800000
0784.5.0.1990
Mobifone
840000
0846.93.1990
Vinaphone
980000
0373.14.1990
Viettel
1400000
0379.28.1990
Viettel
1900000
0814.63.1990
Vinaphone
980000
0798.61.1990
Mobifone
1800000
0848.94.1990
Vinaphone
980000
0845.87.1990
Vinaphone
980000
0853.71.1990
Vinaphone
1250000
0348.60.1990
Viettel
980000
0814.75.1990
Vinaphone
980000
0847.14.1990
Vinaphone
980000
0335.74.1990
Viettel
1400000
0384.7.3.1990
Viettel
1175000
092.12.4.1990
Vietnamobile
4500000
039.959.1990
Viettel
1900000
0798.84.1990
Mobifone
980000
0353.69.1990
Viettel
1325000
0395.1.7.1990
Viettel
1800000
0814.98.1990
Vinaphone
875000
0784.6.4.1990
Mobifone
910000
0376.34.1990
Viettel
1325000
0797.28.1990
Mobifone
1250000
0848.67.1990
Vinaphone
980000
0389.54.1990
Viettel
1400000
0344.78.1990
Viettel
1175000
0329.67.1990
Viettel
1800000
0855.84.1990
Vinaphone
1043000
0372.79.1990
Viettel
5000000
0389.78.1990
Viettel
1900000
0367.06.1990
Viettel
2000000
0854.21.1990
Vinaphone
1000000
0394.69.1990
Viettel
1175000
0911.31.1990
Vinaphone
6500000
0843.71.1990
Vinaphone
980000
0348.33.1990
Viettel
1500000
0837.44.1990
Vinaphone
1043000
0348.27.1990
Viettel
1175000
0837.24.1990
Vinaphone
1043000
0376.82.1990
Viettel
1800000
0825.64.1990
Vinaphone
1043000
0977.42.1990
Viettel
6500000
0798.17.1990
Mobifone
1175000
0975.53.1990
Viettel
5000000
0847.62.1990
Vinaphone
980000
0797.00.1990
Mobifone
1460000
035.663.1990
Viettel
1800000
0783.39.1990
Mobifone
1910000
0855.74.1990
Vinaphone
1043000
0363.71.1990
Viettel
1900000
0925.44.1990
Vietnamobile
3600000
0824.16.1990
Vinaphone
980000
079.28.4.1990
Mobifone
3500000
0849.57.1990
Vinaphone
875000
0798.27.1990
Mobifone
1175000
0328.56.1990
Viettel
1800000
039.26.7.1990
Viettel
5000000
0847.41.1990
Vinaphone
980000
0798.55.1990
Mobifone
1250000
0348.57.1990
Viettel
1175000
0328.4.3.1990
Viettel
1325000
0924.87.1990
Vietnamobile
3000000
0359.21.1990
Viettel
1800000
0797.64.1990
Mobifone
1100000
079.24.1.1990
Mobifone
3500000
038.27.2.1990
Viettel
5000000
0967.27.1990
Viettel
6500000
0845.83.1990
Vinaphone
980000
0357.82.1990
Viettel
1900000
0845.38.1990
Vinaphone
875000
0824.49.1990
Vinaphone
875000
0854.64.1990
Vinaphone
980000
0797.62.1990
Mobifone
1250000
0785.44.1990
Mobifone
1100000
0327.91.1990
Viettel
1800000
0784.31.1990
Mobifone
910000
0815.44.1990
Vinaphone
1043000
0357.14.1990
Viettel
1400000
0397.18.1990
Viettel
1800000
0847.93.1990
Vinaphone
980000
0374.32.1990
Viettel
1175000
0825.81.1990
Vinaphone
1250000
0344.95.1990
Viettel
980000
0854.67.1990
Vinaphone
980000
0783.2.0.1990
Mobifone
910000
0814.76.1990
Vinaphone
980000
0346.79.1990
Viettel
1500000
0783.27.1990
Mobifone
1175000
079.24.2.1990
Mobifone
3500000
0389.35.1990
Viettel
1900000
0829.72.1990
Vinaphone
1250000
0786.71.1990
Mobifone
1385000
0335.9.1.1990
Viettel
1900000
0395.3.7.1990
Viettel
1325000
0929.44.1990
Vietnamobile
3600000
0784.51.1990
Mobifone
1100000
0798.54.1990
Mobifone
1100000
0847.52.1990
Vinaphone
980000
0911.65.1990
Vinaphone
6400000
0784.49.1990
Mobifone
840000
0843.65.1990
Vinaphone
980000
0814.49.1990
Vinaphone
875000
0817.94.1990
Vinaphone
1043000
0374.3.6.1990
Viettel
1175000
0328.17.1990
Viettel
1800000
0849.63.1990
Vinaphone
875000
0968.43.1990
Viettel
6500000
0337.6.3.1990
Viettel
1900000
0337.54.1990
Viettel
1400000
1