Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0355.70.1990
Viettel
1250000
0849.34.1990
Vinaphone
875000
0849.38.1990
Vinaphone
875000
0379.14.1990
Viettel
1400000
0394.73.1990
Viettel
1175000
0854.29.1990
Vinaphone
980000
0843.25.1990
Vinaphone
1000000
0339.17.1990
Viettel
1900000
0847.81.1990
Vinaphone
980000
0397.56.1990
Viettel
1800000
0327.14.1990
Viettel
1325000
0346.01.1990
Viettel
1325000
0349.73.1990
Viettel
980000
0786.06.1990
Mobifone
1175000
0326.17.1990
Viettel
1800000
0814.93.1990
Vinaphone
875000
0847.13.1990
Vinaphone
980000
0846.57.1990
Vinaphone
980000
035.29.7.1990
Viettel
5000000
0855.46.1990
Vinaphone
1043000
0846.94.1990
Vinaphone
980000
0847.92.1990
Vinaphone
980000
0338.6.9.1990
Viettel
1900000
0794.45.1990
Mobifone
910000
0392.40.1990
Viettel
980000
0828.52.1990
Vinaphone
1500000
0785.46.1990
Mobifone
980000
0333.19.1990
Viettel
4000000
0387.32.1990
Viettel
1800000
0337.95.1990
Viettel
1900000
0353.72.1990
Viettel
1325000
0846.74.1990
Vinaphone
980000
0853.54.1990
Vinaphone
980000
0849.73.1990
Vinaphone
875000
0849.53.1990
Vinaphone
875000
0769.60.1990
Mobifone
910000
0829.37.1990
Vinaphone
1250000
0814.86.1990
Vinaphone
980000
0839.34.1990
Vinaphone
1043000
0329.9.8.1990
Viettel
1800000
0327.48.1990
Viettel
1325000
0845.81.1990
Vinaphone
980000
0798.75.1990
Mobifone
1175000
0797.61.1990
Mobifone
1800000
0344.17.1990
Viettel
1175000
0384.46.1990
Viettel
1175000
0967.61.1990
Viettel
6500000
035.373.1990
Viettel
1325000
0797.42.1990
Mobifone
1100000
0898.78.1990
Mobifone
1100000
0359.4.5.1990
Viettel
1325000
0929.57.1990
Vietnamobile
3200000
0853.44.1990
Vinaphone
980000
0813.44.1990
Vinaphone
1043000
0785.77.1990
Mobifone
1250000
0815.45.1990
Vinaphone
1043000
0924.47.1990
Vietnamobile
2500000
0378.14.1990
Viettel
1325000
0814.94.1990
Vinaphone
875000
0832.45.1990
Vinaphone
3900000
0348.77.1990
Viettel
1500000
0335.47.1990
Viettel
1400000
0826.44.1990
Vinaphone
1043000
091.173.1990
Vinaphone
6500000
0786.43.1990
Mobifone
980000
0785.54.1990
Mobifone
980000
0329.63.1990
Viettel
1800000
0814.67.1990
Vinaphone
980000
034.30.5.1990
Viettel
5000000
0843.74.1990
Vinaphone
980000
0367.39.1990
Viettel
2000000
034.231.1990
Viettel
5000000
0814.43.1990
Vinaphone
980000
0358.95.1990
Viettel
1800000
0349.24.1990
Viettel
980000
079.28.2.1990
Mobifone
3500000
0334.72.1990
Viettel
1175000
0847.94.1990
Vinaphone
980000
0783.4.7.1990
Mobifone
980000
0355.34.1990
Viettel
1175000
0797.43.1990
Mobifone
1100000
0849.45.1990
Vinaphone
875000
0823.42.1990
Vinaphone
1043000
0849.33.1990
Vinaphone
875000
0353.67.1990
Viettel
1325000
0707.35.1990
Mobifone
1250000
0368.74.1990
Viettel
1400000
0375.82.1990
Viettel
1800000
0373.7.7.1990
Viettel
1900000
0794.42.1990
Mobifone
910000
0846.48.1990
Vinaphone
980000
039.27.5.1990
Viettel
5000000
0784.65.1990
Mobifone
910000
079.24.8.1990
Mobifone
3500000
035.21.9.1990
Viettel
5000000
078.23.7.1990
Mobifone
3500000
0335.9.7.1990
Viettel
1900000
0844.95.1990
Vinaphone
980000
0364.57.1990
Viettel
1175000
0397.69.1990
Viettel
1800000
0845.77.1990
Vinaphone
980000
0847.16.1990
Vinaphone
1000000
036.25.6.1990
Viettel
5000000
0329.9.6.1990
Viettel
1800000
0785.26.1990
Mobifone
1175000
0335.7.5.1990
Viettel
1900000
033.23.1.1990
Viettel
5000000
0858.46.1990
Vinaphone
1043000
0926.71.1990
Vietnamobile
3200000
0854.69.1990
Vinaphone
980000
0337.40.1990
Viettel
1000000
034.7.12.1990
Viettel
5000000
0853.49.1990
Vinaphone
980000
0824.98.1990
Vinaphone
875000
0846.34.1990
Vinaphone
980000
0853.84.1990
Vinaphone
980000
0378.64.1990
Viettel
1325000
0374.22.1990
Viettel
1500000
0359.8.4.1990
Viettel
1325000
092.18.4.1990
Vietnamobile
4500000
0965.46.1990
Viettel
6000000
0346.53.1990
Viettel
980000
0399.56.1990
Viettel
1900000
0793.84.1990
Mobifone
980000
0826.45.1990
Vinaphone
1043000
0898.94.1990
Mobifone
1100000
0859.71.1990
Vinaphone
1250000
0846.55.1990
Vinaphone
980000
0786.74.1990
Mobifone
980000
0784.91.1990
Mobifone
1460000
0386.4.3.1990
Viettel
1325000
0354.11.1990
Viettel
5000000
0358.6.2.1990
Viettel
1800000
0845.72.1990
Vinaphone
980000
0353.89.1990
Viettel
5000000
0849.54.1990
Vinaphone
875000
0797.14.1990
Mobifone
1100000
0849.25.1990
Vinaphone
875000
0327.80.1990
Viettel
1250000
0846.31.1990
Vinaphone
980000
0853.94.1990
Vinaphone
980000
0819.47.1990
Vinaphone
1043000
0835.84.1990
Vinaphone
1043000
0848.34.1990
Vinaphone
980000
0336.94.1990
Viettel
1500000
033.30.5.1990
Viettel
5000000
038.24.9.1990
Viettel
5000000
0859.43.1990
Vinaphone
1043000
0348.76.1990
Viettel
1175000
0924.66.1990
Vietnamobile
3600000
1