Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0853.49.1990
Vinaphone
980000
0336.94.1990
Viettel
1400000
0977.42.1990
Viettel
6500000
0343.52.1990
Viettel
1175000
0328.71.1990
Viettel
1800000
0327.5.5.1990
Viettel
2000000
0854.58.1990
Vinaphone
980000
0785.02.1990
Mobifone
1175000
0395.18.1990
Viettel
1800000
0335.80.1990
Viettel
1250000
0924.66.1990
Vietnamobile
3600000
0846.91.1990
Vinaphone
980000
0844.83.1990
Vinaphone
980000
0925.15.1990
Vietnamobile
3200000
0845.42.1990
Vinaphone
980000
0797.14.1990
Mobifone
1100000
079.24.8.1990
Mobifone
3500000
0854.64.1990
Vinaphone
980000
0349.55.1990
Viettel
1175000
0797.58.1990
Mobifone
1250000
0928.24.1990
Vietnamobile
2600000
0326.77.1990
Viettel
2000000
0797.26.1990
Mobifone
1250000
0358.79.1990
Viettel
2000000
0344.92.1990
Viettel
980000
0347.63.1990
Viettel
1175000
0847.56.1990
Vinaphone
980000
0797.83.1990
Mobifone
1250000
0393.24.1990
Viettel
1400000
0847.63.1990
Vinaphone
980000
0345.98.1990
Viettel
2500000
0824.15.1990
Vinaphone
980000
0327.14.1990
Viettel
1325000
0848.73.1990
Vinaphone
980000
0359.64.1990
Viettel
1325000
0817.24.1990
Vinaphone
1043000
0846.57.1990
Vinaphone
980000
0923.50.1990
Vietnamobile
1800000
0825.42.1990
Vinaphone
1043000
0794.84.1990
Mobifone
910000
0854.84.1990
Vinaphone
980000
0844.54.1990
Vinaphone
980000
0797.44.1990
Mobifone
1100000
0929.57.1990
Vietnamobile
3200000
0845.37.1990
Vinaphone
875000
0784.67.1990
Mobifone
910000
0373.22.1990
Viettel
1900000
033.23.5.1990
Viettel
4800000
037.28.7.1990
Viettel
5000000
0387.32.1990
Viettel
1800000
0847.16.1990
Vinaphone
980000
0375.26.1990
Viettel
1800000
0817.32.1990
Vinaphone
1250000
0389.54.1990
Viettel
1400000
0819.48.1990
Vinaphone
1043000
0848.53.1990
Vinaphone
875000
0815.47.1990
Vinaphone
1043000
0819.46.1990
Vinaphone
1043000
037.26.7.1990
Viettel
5000000
0378.14.1990
Viettel
1325000
0344.52.1990
Viettel
1175000
0376.32.1990
Viettel
1800000
0854.98.1990
Vinaphone
875000
0798.37.1990
Mobifone
1100000
0389.73.1990
Viettel
1900000
0829.72.1990
Vinaphone
1250000
0389.60.1990
Viettel
1250000
0764.35.1990
Mobifone
910000
0823.42.1990
Vinaphone
1043000
0397.61.1990
Viettel
1800000
0854.29.1990
Vinaphone
980000
079.29.5.1990
Mobifone
3500000
0855.72.1990
Vinaphone
1250000
0385.58.1990
Viettel
4000000
0828.52.1990
Vinaphone
1500000
0847.18.1990
Vinaphone
980000
0847.54.1990
Vinaphone
980000
0364.03.1990
Viettel
1325000
0393.64.1990
Viettel
1400000
0363.48.1990
Viettel
1400000
0335.74.1990
Viettel
1400000
0848.74.1990
Vinaphone
980000
0784.35.1990
Mobifone
910000
0814.43.1990
Vinaphone
980000
0369.24.1990
Viettel
1400000
0354.03.1990
Viettel
1325000
034.24.7.1990
Viettel
5000000
0359.4.5.1990
Viettel
1325000
0847.61.1990
Vinaphone
980000
0847.26.1990
Vinaphone
980000
0365.16.1990
Viettel
1800000
0815.94.1990
Vinaphone
1043000
0385.57.1990
Viettel
1800000
0848.51.1990
Vinaphone
980000
0339.17.1990
Viettel
1900000
079.25.1.1990
Mobifone
3500000
0394.69.1990
Viettel
1175000
0348.57.1990
Viettel
1175000
0777.57.1990
Mobifone
1500000
0849.52.1990
Vinaphone
875000
0849.71.1990
Vinaphone
875000
0814.29.1990
Vinaphone
980000
0845.14.1990
Vinaphone
980000
0347.53.1990
Viettel
980000
0399.56.1990
Viettel
1900000
0798.45.1990
Mobifone
980000
0784.49.1990
Mobifone
840000
0967.61.1990
Viettel
6500000
034.256.1990
Viettel
5000000
0348.14.1990
Viettel
1175000
0348.50.1990
Viettel
980000
0364.85.1990
Viettel
1175000
0327.2.6.1990
Viettel
1800000
0337.85.1990
Viettel
1900000
0814.69.1990
Vinaphone
980000
092.27.4.1990
Vietnamobile
4500000
0859.66.1990
Vinaphone
2000000
0352.55.1990
Viettel
5000000
0853.42.1990
Vinaphone
980000
0838.41.1990
Vinaphone
1043000
0795.07.1990
Mobifone
1175000
0926.70.1990
Vietnamobile
1600000
0329.67.1990
Viettel
1800000
0847.62.1990
Vinaphone
980000
0845.63.1990
Vinaphone
980000
0843.25.1990
Vinaphone
980000
0784.51.1990
Mobifone
1100000
0835.96.1990
Vinaphone
1400000
0346.01.1990
Viettel
1325000
0848.77.1990
Vinaphone
980000
0397.93.1990
Viettel
1800000
0379.24.1990
Viettel
1400000
0929.44.1990
Vietnamobile
3600000
038.236.1990
Viettel
5000000
0354.08.1990
Viettel
1325000
0374.32.1990
Viettel
1175000
0356.71.1990
Viettel
1800000
037.22.9.1990
Viettel
5000000
0813.48.1990
Vinaphone
1043000
0378.56.1990
Viettel
1800000
0854.69.1990
Vinaphone
980000
0358.32.1990
Viettel
1800000
0826.49.1990
Vinaphone
980000
0814.47.1990
Vinaphone
980000
0845.18.1990
Vinaphone
980000
0817.52.1990
Vinaphone
1250000
0786.34.1990
Mobifone
980000
079.28.4.1990
Mobifone
3500000
0849.43.1990
Vinaphone
875000
0378.64.1990
Viettel
1325000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

1