Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0385.63.1990
Viettel
1800000
0817.46.1990
Vinaphone
1043000
034.22.8.1990
Viettel
5000000
0784.05.1990
Mobifone
910000
0794.83.1990
Mobifone
910000
086.227.1990
Viettel
6000000
0784.91.1990
Mobifone
1460000
0847.84.1990
Vinaphone
980000
0327.60.1990
Viettel
1250000
0397.69.1990
Viettel
1800000
0967.53.1990
Viettel
5000000
0814.59.1990
Vinaphone
980000
0347.13.1990
Viettel
1175000
0844.54.1990
Vinaphone
980000
079.24.7.1990
Mobifone
3500000
0374.19.1990
Viettel
1175000
0384.46.1990
Viettel
1175000
0335.9.7.1990
Viettel
1900000
092.18.4.1990
Vietnamobile
4500000
091.147.1990
Vinaphone
6500000
0838.14.1990
Vinaphone
1043000
0389.97.1990
Viettel
1900000
0379.14.1990
Viettel
1400000
0353.27.1990
Viettel
1325000
0786.72.1990
Mobifone
1175000
0354.03.1990
Viettel
1325000
0854.98.1990
Vinaphone
875000
0814.63.1990
Vinaphone
980000
0353.69.1990
Viettel
1325000
0926.84.1990
Vietnamobile
2600000
0858.34.1990
Vinaphone
1043000
0358.9.3.1990
Viettel
1800000
0373.62.1990
Viettel
1900000
0783.41.1990
Mobifone
1392500
0823.64.1990
Vinaphone
1043000
0368.45.1990
Viettel
1400000
0327.48.1990
Viettel
1325000
0846.54.1990
Vinaphone
980000
0786.34.1990
Mobifone
980000
0853.75.1990
Vinaphone
1250000
037.27.4.1990
Viettel
5000000
0854.34.1990
Vinaphone
980000
0358.71.1990
Viettel
1800000
0346.53.1990
Viettel
980000
0397.75.1990
Viettel
1800000
0797.62.1990
Mobifone
1250000
0797.00.1990
Mobifone
1460000
0326.74.1990
Viettel
1325000
0337.51.1990
Viettel
1900000
0849.36.1990
Vinaphone
875000
0784.72.1990
Mobifone
910000
0777.51.1990
Mobifone
1500000
0326.32.1990
Viettel
1800000
0927.30.1990
Vietnamobile
1800000
0845.42.1990
Vinaphone
980000
0963.49.1990
Viettel
5000000
0785.90.1990
Mobifone
1720000
0377.63.1990
Viettel
1900000
0849.23.1990
Vinaphone
875000
0843.38.1990
Vinaphone
980000
034.28.4.1990
Viettel
5000000
0926.99.1990
Vietnamobile
10000000
0785.66.1990
Mobifone
1250000
0848.54.1990
Vinaphone
980000
0792.36.1990
Mobifone
3500000
0845.57.1990
Vinaphone
980000
037.20.5.1990
Viettel
5000000
0845.74.1990
Vinaphone
980000
0385.27.1990
Viettel
1800000
0826.49.1990
Vinaphone
980000
0846.84.1990
Vinaphone
980000
0853.41.1990
Vinaphone
980000
0337.2.4.1990
Viettel
1400000
0845.87.1990
Vinaphone
980000
036.25.6.1990
Viettel
5000000
033.773.1990
Viettel
1900000
033.27.4.1990
Viettel
5000000
0814.79.1990
Vinaphone
980000
0797.54.1990
Mobifone
1100000
0784.81.1990
Mobifone
1100000
0347.40.1990
Viettel
980000
0785.77.1990
Mobifone
1250000
0337.31.1990
Viettel
1900000
0924.84.1990
Vietnamobile
3000000
0784.67.1990
Mobifone
910000
0835.44.1990
Vinaphone
1043000
0786.58.1990
Mobifone
1175000
0924.35.1990
Vietnamobile
1800000
0845.38.1990
Vinaphone
875000
0358.60.1990
Viettel
1250000
0849.72.1990
Vinaphone
875000
0785.6.4.1990
Mobifone
980000
0824.17.1990
Vinaphone
980000
076.21.5.1990
Mobifone
3500000
0377.20.1990
Viettel
1250000
0328.56.1990
Viettel
1800000
0911.52.1990
Vinaphone
6500000
0329.9.8.1990
Viettel
1800000
0784.38.1990
Mobifone
910000
0343.75.1990
Viettel
1175000
0854.48.1990
Vinaphone
980000
0353.67.1990
Viettel
1325000
033.24.7.1990
Viettel
5000000
0813.46.1990
Vinaphone
1043000
0786.31.1990
Mobifone
1175000
091.173.1990
Vinaphone
6500000
0349.55.1990
Viettel
1175000
0365.6.4.1990
Viettel
1325000
0924.28.1990
Vietnamobile
2500000
0858.42.1990
Vinaphone
1043000
0814.97.1990
Vinaphone
875000
0366.53.1990
Viettel
1325000
0847.52.1990
Vinaphone
980000
0357.9.7.1990
Viettel
1900000
0374.20.1990
Viettel
980000
0378.14.1990
Viettel
1325000
0849.74.1990
Vinaphone
875000
0327.91.1990
Viettel
1800000
0849.42.1990
Vinaphone
875000
0327.86.1990
Viettel
2000000
0925.15.1990
Vietnamobile
3200000
0774.98.1990
Mobifone
840000
037.6.10.1990
Viettel
5000000
0829.72.1990
Vinaphone
1250000
079.24.8.1990
Mobifone
3500000
0396.9.4.1990
Viettel
1325000
0373.3.1.1990
Viettel
1900000
0829.24.1990
Vinaphone
1043000
034.20.1.1990
Viettel
5000000
0833.49.1990
Vinaphone
980000
0847.93.1990
Vinaphone
980000
0855.46.1990
Vinaphone
1043000
0924.66.1990
Vietnamobile
3600000
0847.26.1990
Vinaphone
980000
0378.61.1990
Viettel
1800000
038.206.1990
Viettel
5000000
0854.58.1990
Vinaphone
980000
0784.97.1990
Mobifone
1100000
0337.95.1990
Viettel
1900000
091.132.1990
Vinaphone
6500000
0369.46.1990
Viettel
1400000
0784.03.1990
Mobifone
910000
0824.53.1990
Vinaphone
875000
0343.51.1990
Viettel
1175000
0344.78.1990
Viettel
1175000
0793.48.1990
Mobifone
980000
0855.34.1990
Vinaphone
980000
0357.7.4.1990
Viettel
1400000
034.30.5.1990
Viettel
5000000
0849.67.1990
Vinaphone
875000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

1