Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0813.85.1990
Vinaphone
1250000
08.15.12.1990
Vinaphone
7600000
0819.53.1990
Vinaphone
1250000
0826.92.1990
Vinaphone
1250000
0827.33.1990
Vinaphone
1250000
0826.53.1990
Vinaphone
1250000
0825.61.1990
Vinaphone
1250000
08.18.03.1990
Vinaphone
8080000
0817.65.1990
Vinaphone
1250000
0825.27.1990
Vinaphone
1250000
0817.59.1990
Vinaphone
1250000
0817.23.1990
Vinaphone
1250000
0856.48.1990
Vinaphone
1100000
0826.13.1990
Vinaphone
1250000
0856.47.1990
Vinaphone
1100000
0827.86.1990
Vinaphone
1250000
0826.97.1990
Vinaphone
1250000
0813.27.1990
Vinaphone
1250000
0825.77.1990
Vinaphone
1250000
0817.28.1990
Vinaphone
1250000
0816.97.1990
Vinaphone
1250000
0819.33.1990
Vinaphone
1800000
0817.83.1990
Vinaphone
1175000
0823.52.1990
Vinaphone
1175000
0829.57.1990
Vinaphone
1175000
0825.71.1990
Vinaphone
1175000
0815.82.1990
Vinaphone
1175000
0826.35.1990
Vinaphone
1175000
0816.87.1990
Vinaphone
1175000
0825.62.1990
Vinaphone
1175000
08.14.02.1990
Vinaphone
5440000
08.13.06.1990
Vinaphone
7600000
0859.48.1990
Vinaphone
1175000
0826.37.1990
Vinaphone
1175000
0823.87.1990
Vinaphone
1175000
0813.59.1990
Vinaphone
1175000
0817.35.1990
Vinaphone
1175000
0817.97.1990
Vinaphone
1175000
0819.57.1990
Vinaphone
1250000
0815.76.1990
Vinaphone
1175000
0823.85.1990
Vinaphone
1175000
0816.95.1990
Vinaphone
1175000
0813.92.1990
Vinaphone
1175000
0817.15.1990
Vinaphone
1175000
0827.13.1990
Vinaphone
1175000
0817.57.1990
Vinaphone
1175000
0816.23.1990
Vinaphone
1175000
0827.61.1990
Vinaphone
1175000
0813.97.1990
Vinaphone
1175000
0826.57.1990
Vinaphone
1175000
0817.69.1990
Vinaphone
1175000
0817.96.1990
Vinaphone
1175000
0827.62.1990
Vinaphone
1175000
0825.78.1990
Vinaphone
1175000
0826.59.1990
Vinaphone
1175000
0823.77.1990
Vinaphone
1720000
0829.13.1990
Vinaphone
1175000
0813.58.1990
Vinaphone
1175000
0829.76.1990
Vinaphone
1175000
086.775.1990
Viettel
3000000
0827.4.8.1990
Vinaphone
1100000
0779.35.1990
Mobifone
3500000
0373.5.2.1990
Viettel
1950000
07.02.02.1990
Mobifone
10000000
0794.4.7.1990
Mobifone
1530000
0796.32.1990
Mobifone
1590000
0399.35.1990
Viettel
3500000
0859.02.1990
Vinaphone
1770000
0706.82.1990
Mobifone
1100000
0827.69.1990
Vinaphone
2000000
0926.44.1990
Vietnamobile
2500000
0814.77.1990
Vinaphone
980000
03.64.65.1990
Viettel
1560000
0886.56.1990
Vinaphone
2590000
0814.80.1990
Vinaphone
1400000
076.393.1990
Mobifone
1250000
08.26.02.1990
Vinaphone
8500000
0886.77.1990
Vinaphone
2280000
0788.45.1990
Mobifone
1330000
0859.76.1990
Vinaphone
1250000
079.28.2.1990
Mobifone
3500000
0835.03.1990
Vinaphone
4450000
081.315.1990
Vinaphone
1650000
084.9.12.1990
Vinaphone
2890000
0564.62.1990
Vietnamobile
880000
0835.96.1990
Vinaphone
1400000
0334.7.5.1990
Viettel
1600000
0384.07.1990
Viettel
2370000
0783.23.1990
Mobifone
3290000
05.22.03.1990
Vietnamobile
12000000
034.697.1990
Viettel
1250000
09.24.06.1990
Vietnamobile
15000000
0835.82.1990
Vinaphone
1250000
0968.56.1990
Viettel
15000000
0792.81.1990
Mobifone
1500000
0798.86.1990
Mobifone
5510000
0963.14.1990
Viettel
6000000
0867.62.1990
Viettel
1990000
0348.40.1990
Viettel
1880000
0356.50.1990
Viettel
2480000
0983.74.1990
Viettel
5600000
0778.27.1990
Mobifone
1600000
0855.74.1990
Vinaphone
1043000
0347.92.1990
Viettel
1175000
079.3.06.1990
Mobifone
3500000
05.23.01.1990
Vietnamobile
9000000
0783.13.1990
Mobifone
1960000
0819.13.1990
Vinaphone
1990000
0786.03.1990
Mobifone
1175000
0584.96.1990
Vietnamobile
1150000
0393.79.1990
Viettel
5000000
0334.23.1990
Viettel
3090000
0823.48.1990
Vinaphone
1043000
0784.21.1990
Mobifone
1385000
0845.83.1990
Vinaphone
980000
0389.97.1990
Viettel
1900000
086.20.3.1990
Viettel
6000000
033339.1990
Viettel
8000000
0383.40.1990
Viettel
1350000
0865.4.6.1990
Viettel
3000000
0774.23.1990
Mobifone
1250000
0348.33.1990
Viettel
1500000
0379.13.1990
Viettel
1900000
035.663.1990
Viettel
1800000
0327.80.1990
Viettel
1250000
0814.78.1990
Vinaphone
980000
05.6336.1990
Vietnamobile
1680000
0918.34.1990
Vinaphone
4300000
0815.39.1990
Vinaphone
2890000
0866.38.1990
Viettel
5000000
077852.1990
Mobifone
1450000
0856.92.1990
Vinaphone
1190000
0784.06.1990
Mobifone
910000
0857.05.1990
Vinaphone
1190000
0774.52.1990
Mobifone
1500000
0862.62.1990
Viettel
6000000
097.22.8.1990
Viettel
16000000
0977.05.1990
Viettel
10000000
0924.94.1990
Vietnamobile
1960000
0705.88.1990
Mobifone
1990000
0939.88.1990
Mobifone
20000000
0793.41.1990
Mobifone
1392500
0339.03.1990
Viettel
4880000
0925.53.1990
Vietnamobile
1550000
0817.64.1990
Vinaphone
1043000
0337.6.3.1990
Viettel
1900000
039.959.1990
Viettel
1900000
0377.20.1990
Viettel
1250000
037.24.1.1990
Viettel
3900000
0945.97.1990
Vinaphone
4800000
1