Sim Năm Sinh 1990

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0856.88.1990
Vinaphone
4600000
0918.53.1990
Vinaphone
3190000
0948.95.1990
Vinaphone
2900000
0889.82.1990
Vinaphone
2890000
0823.22.1990
Vinaphone
2240000
084.999.1990
Vinaphone
5700000
08.23.08.1990
Vinaphone
11900000
09.1959.1990
Vinaphone
9390000
08.18.06.1990
Vinaphone
12000000
082.633.1990
Vinaphone
2600000
0886.75.1990
Vinaphone
2160000
08.28.02.1990
Vinaphone
11900000
0886.91.1990
Vinaphone
2500000
0943.08.1990
Vinaphone
1600000
0859.68.1990
Vinaphone
2980000
0886.67.1990
Vinaphone
2000000
0886.21.1990
Vinaphone
1990000
08.22.09.1990
Vinaphone
12000000
08.5522.1990
Vinaphone
3050000
08.5855.1990
Vinaphone
3400000
0916.31.1990
Vinaphone
3590000
081.866.1990
Vinaphone
3790000
082.236.1990
Vinaphone
1600000
0946.25.1990
Vinaphone
2900000
0908.13.1990
Mobifone
5370000
0899.76.1990
Mobifone
2250000
0798.31.1990
Mobifone
1890000
0899.75.1990
Mobifone
2250000
0896.95.1990
Mobifone
2050000
0785.91.1990
Mobifone
1670000
0799.81.1990
Mobifone
1737500
0798.32.1990
Mobifone
1750000
0784.88.1990
Mobifone
1730000
0785.28.1990
Mobifone
1690000
0797.24.1990
Mobifone
1662500
0797.21.1990
Mobifone
1820000
0799.75.1990
Mobifone
1662500
0797.53.1990
Mobifone
1730000
0799.76.1990
Mobifone
1670000
0793.87.1990
Mobifone
1670000
0797.31.1990
Mobifone
1850000
0785.71.1990
Mobifone
1750000
0784.75.1990
Mobifone
1730000
0792.24.1990
Mobifone
1350000
0937.87.1990
Mobifone
3800000
0785.31.1990
Mobifone
1730000
0784.17.1990
Mobifone
1550000
0899.95.1990
Mobifone
2850000
0786.19.1990
Mobifone
2170000
0793.81.1990
Mobifone
1730000
0785.58.1990
Mobifone
2010000
0896.7.4.1990
Mobifone
1800000
0896.7.2.1990
Mobifone
2390000
0898.8.3.1990
Mobifone
3160000
0798.08.1990
Mobifone
1400000
0939.9.6.1990
Mobifone
3530000
0896.7.1.1990
Mobifone
2320000
0896.04.1990
Mobifone
1550000
0896.7.3.1990
Mobifone
2340000
0896.70.1990
Mobifone
1325000
0898.8.1.1990
Mobifone
3150000
0907.3.6.1990
Mobifone
3700000
0899.6.7.1990
Mobifone
2500000
0932.8.8.1990
Mobifone
9340000
0702.8.8.1990
Mobifone
2200000
0898.8.4.1990
Mobifone
1990000
0789.6.5.1990
Mobifone
1890000
0899.6.5.1990
Mobifone
2390000
0907.5.1.1990
Mobifone
2690000
0789.5.3.1990
Mobifone
1840000
0899.6.6.1990
Mobifone
4880000
0799.73.1990
Mobifone
2390000
0779.32.1990
Mobifone
1480000
0705.63.1990
Mobifone
1475000
0794.12.1990
Mobifone
1900000
0799.74.1990
Mobifone
2340000
0797.02.1990
Mobifone
1890000
0819.36.1990
Vinaphone
2050000
0823.37.1990
Vinaphone
2050000
088.969.1990
Vinaphone
5600000
0815.96.1990
Vinaphone
2050000
08.1967.1990
Vinaphone
3600000
0828.76.1990
Vinaphone
2050000
0859.88.1990
Vinaphone
2500000
08.1973.1990
Vinaphone
3600000
0844.22.1990
Vinaphone
2050000
0823.38.1990
Vinaphone
2050000
0828.75.1990
Vinaphone
2050000
0855.04.1990
Vinaphone
2050000
0825.83.1990
Vinaphone
2050000
0829.33.1990
Vinaphone
1900000
0813.36.1990
Vinaphone
2050000
0823.58.1990
Vinaphone
2050000
0819.52.1990
Vinaphone
2050000
0818.52.1990
Vinaphone
2050000
0813.32.1990
Vinaphone
2050000
082.357.1990
Vinaphone
2050000
084.222.1990
Vinaphone
5500000
0828.57.1990
Vinaphone
2050000
0888.78.1990
Vinaphone
4000000
082.456.1990
Vinaphone
5500000
0818.31.1990
Vinaphone
2050000
08.1964.1990
Vinaphone
3600000
0818.72.1990
Vinaphone
2050000
081.278.1990
Vinaphone
3000000
085.243.1990
Vinaphone
3000000
0823.56.1990
Vinaphone
2050000
08.1965.1990
Vinaphone
3600000
094.164.1990
Vinaphone
2800000
085.214.1990
Vinaphone
3000000
0947.94.1990
Vinaphone
3300000
0815.65.1990
Vinaphone
2050000
08.1369.1990
Vinaphone
3500000
0813.17.1990
Vinaphone
2050000
0813.22.1990
Vinaphone
2280000
0917.40.1990
Vinaphone
2050000
0818.75.1990
Vinaphone
2050000
0815.52.1990
Vinaphone
2050000
081.297.1990
Vinaphone
3000000
0889.10.1990
Vinaphone
2500000
0823.69.1990
Vinaphone
2050000
0815.56.1990
Vinaphone
2050000
0888.49.1990
Vinaphone
3300000
0823.78.1990
Vinaphone
2050000
08.1960.1990
Vinaphone
2500000
0818.95.1990
Vinaphone
2050000
081.333.1990
Vinaphone
6000000
081.555.1990
Vinaphone
6000000
0818.85.1990
Vinaphone
2050000
0817.66.1990
Vinaphone
1680000
0813.96.1990
Vinaphone
2050000
0854.03.1990
Vinaphone
2050000
0819.15.1990
Vinaphone
2050000
0816.56.1990
Vinaphone
1900000
081.249.1990
Vinaphone
3000000
081.294.1990
Vinaphone
3000000
0949.74.1990
Vinaphone
3300000
0823.17.1990
Vinaphone
2050000
0816.67.1990
Vinaphone
2050000
082.688.1990
Vinaphone
4000000
0828.59.1990
Vinaphone
2050000
0858.04.1990
Vinaphone
2050000
0828.72.1990
Vinaphone
2050000
0828.17.1990
Vinaphone
2050000
0826.05.1990
Vinaphone
7200000
0819.26.1990
Vinaphone
2050000
081.253.1990
Vinaphone
3000000
085.777.1990
Vinaphone
5500000
0816.83.1990
Vinaphone
2050000
0854.05.1990
Vinaphone
2050000
1
Tin tức mới