Sim Năm Sinh 1989

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0815.87.1989
Vinaphone
1600000
086.28.7.1989
Viettel
5550000
0857.88.1989
Vinaphone
3850000
0342.61.1989
Viettel
1590000
096.174.1989
Viettel
8500000
033.664.1989
Viettel
1500000
0829.61.1989
Vinaphone
2820000
0328.5.1.1989
Viettel
2500000
0786.91.1989
Mobifone
2600000
0329.2.3.1989
Viettel
2500000
0523.7.5.1989
Vietnamobile
910000
0823.16.1989
Vinaphone
1380000
033.889.1989
Viettel
8900000
092.28.1.1989
Vietnamobile
5000000
0855.73.1989
Vinaphone
1490000
0397.81.1989
Viettel
2600000
0376.75.1989
Viettel
2500000
0357.07.1989
Viettel
6000000
086.238.1989
Viettel
5960000
0853.52.1989
Vinaphone
1490000
0816.32.1989
Vinaphone
1600000
086.213.1989
Viettel
5550000
0349.77.1989
Viettel
1325000
08.6783.1989
Viettel
3110000
0868.4.6.1989
Viettel
5090000
0924.55.1989
Vietnamobile
2890000
0378.77.1989
Viettel
3300000
0865.31.1989
Viettel
3900000
0886.55.1989
Vinaphone
5000000
08.13.08.1989
Vinaphone
18000000
0327.65.1989
Viettel
2500000
0816.75.1989
Vinaphone
1600000
0862.55.1989
Viettel
5000000
0397.44.1989
Viettel
2900000
0792.40.1989
Mobifone
1220000
0926.45.1989
Vietnamobile
2800000
0964.37.1989
Viettel
6000000
079.23.3.1989
Mobifone
3500000
0948.76.1989
Vinaphone
2390000
0387.2.2.1989
Viettel
2500000
0865.6.1.1989
Viettel
5390000
0869.52.1989
Viettel
4410000
0347.30.1989
Viettel
1490000
0795.94.1989
Mobifone
1050000
0798.51.1989
Mobifone
1250000
0338.64.1989
Viettel
1500000
086.26.5.1989
Viettel
6900000
09.23.11.1989
Vietnamobile
22500000
039.336.1989
Viettel
2890000
0968.34.1989
Viettel
5790000
0961.23.1989
Viettel
25000000
0982.32.1989
Viettel
16000000
08.1973.1989
Vinaphone
2000000
036.21.3.1989
Viettel
5000000
0778.15.1989
Mobifone
2660000
0855.84.1989
Vinaphone
2180000
0352.20.1989
Viettel
2200000
086.23.7.1989
Viettel
5550000
0923.28.1989
Vietnamobile
3490000
0832.24.1989
Vinaphone
1512500
0889.50.1989
Vinaphone
1950000
0398.53.1989
Viettel
1630000
0325.13.1989
Viettel
2500000
0586.92.1989
Vietnamobile
2090000
0865.86.1989
Viettel
5000000
0867.28.1989
Viettel
3900000
0563.06.1989
Vietnamobile
1900000
0353.20.1989
Viettel
1175000
05677.1.1989
Vietnamobile
3020000
0794.41.1989
Mobifone
980000
0779.96.1989
Mobifone
2700000
0394.70.1989
Viettel
1175000
0797.84.1989
Mobifone
1100000
0365.38.1989
Viettel
2500000
0865.3.8.1989
Viettel
5940000
0779.58.1989
Mobifone
2000000
096.339.1989
Viettel
28000000
0347.80.1989
Viettel
1175000
058.30.3.1989
Vietnamobile
840000
0949.38.1989
Vinaphone
3500000
0327.64.1989
Viettel
1490000
0348.63.1989
Viettel
1325000
0382.33.1989
Viettel
5000000
097.12.9.1989
Viettel
15000000
096.157.1989
Viettel
7800000
0376.94.1989
Viettel
2490000
0899.23.1989
Mobifone
2670000
0927.78.1989
Vietnamobile
2500000
036.820.1989
Viettel
2500000
0825.17.1989
Vinaphone
1475000
036.23.7.1989
Viettel
4000000
093.747.1989
Mobifone
6000000
08.15.04.1989
Vinaphone
18000000
0853.51.1989
Vinaphone
1475000
0584.96.1989
Vietnamobile
1150000
0859.69.1989
Vinaphone
5230000
09.2525.1989
Vietnamobile
18000000
052.25.1.1989
Vietnamobile
1250000
0333.79.1989
Viettel
10000000
0376.2.9.1989
Viettel
2500000
086.251.1989
Viettel
5000000
058.579.1989
Vietnamobile
2050000
05.28.03.1989
Vietnamobile
4940000
0826.83.1989
Vinaphone
4000000
0815.78.1989
Vinaphone
3150000
0338.80.1989
Viettel
2700000
0784.85.1989
Mobifone
980000
0856.47.1989
Vinaphone
1475000
098.106.1989
Viettel
15000000
03579.5.1989
Viettel
2160000
0797.44.1989
Mobifone
1100000
0762.40.1989
Mobifone
1250000
092.29.7.1989
Vietnamobile
6000000
0816.49.1989
Vinaphone
1600000
037.27.9.1989
Viettel
5000000
0786.41.1989
Mobifone
1100000
0787.21.1989
Mobifone
4000000
0377.31.1989
Viettel
2500000
0969.46.1989
Viettel
7010000
0867.7.3.1989
Viettel
2500000
08.15.05.1989
Vinaphone
13000000
0783.47.1989
Mobifone
1100000
0818.05.1989
Vinaphone
7600000
03.27.09.1989
Viettel
6800000
0927.46.1989
Vietnamobile
1890000
0773.86.1989
Mobifone
2700000
0378.51.1989
Viettel
1560000
0328.00.1989
Viettel
1800000
0854.72.1989
Vinaphone
1490000
0562.02.1989
Vietnamobile
1230000
0346.70.1989
Viettel
1175000
086.27.8.1989
Viettel
5550000
0377.05.1989
Viettel
2070000
03.29.09.1989
Viettel
11500000
0379.31.1989
Viettel
2800000
0869.13.1989
Viettel
2190000
0817.42.1989
Vinaphone
1475000
03.25.06.1989
Viettel
6800000
0799.70.1989
Mobifone
2800000
0816.48.1989
Vinaphone
1600000
0329.64.1989
Viettel
1500000
086.272.1989
Viettel
5000000
0326.95.1989
Viettel
2800000
0399.7.0.1989
Viettel
1325000
0933.971989
Mobifone
10000000
0365.44.1989
Viettel
1700000
052.26.7.1989
Vietnamobile
2400000
0866.70.1989
Viettel
4000000
0325.61.1989
Viettel
2500000
0783.52.1989
Mobifone
1250000
1