Sim Năm Sinh 1989

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0948.92.1989
Vinaphone
4500000
0705.75.1989
Mobifone
1330000
0762.57.1989
Mobifone
1430000
0528.00.1989
Vietnamobile
820000
0814.41.1989
Vinaphone
1500000
0789.21.1989
Mobifone
2900000
0779.81.1989
Mobifone
2760000
0325.83.1989
Viettel
2500000
0367.64.1989
Viettel
1500000
082.297.1989
Vinaphone
3500000
0325.34.1989
Viettel
4000000
0815.43.1989
Vinaphone
1600000
0826.74.1989
Vinaphone
1490000
0795.34.1989
Mobifone
2930000
039.307.1989
Viettel
5000000
08.16.02.1989
Vinaphone
18000000
0817.53.1989
Vinaphone
1490000
0328.49.1989
Viettel
1500000
086.887.1989
Viettel
3300000
035.23.6.1989
Viettel
5000000
036.820.1989
Viettel
2500000
0924.43.1989
Vietnamobile
2800000
0325.89.1989
Viettel
10000000
03.5431.1989
Viettel
1325000
035.410.1989
Viettel
5000000
0794.27.1989
Mobifone
1210000
0813.87.1989
Vinaphone
1475000
0387.59.1989
Viettel
2500000
0856.45.1989
Vinaphone
1500000
0842.67.1989
Vinaphone
3190000
0886.34.1989
Vinaphone
1250000
086.28.7.1989
Viettel
5550000
0836.24.1989
Vinaphone
1900000
0528.6.3.1989
Vietnamobile
1990000
058.71.71.989
Vietnamobile
3030000
0326.44.1989
Viettel
1700000
0833.32.1989
Vinaphone
5300000
0394.70.1989
Viettel
1175000
0374.33.1989
Viettel
1325000
086.25.4.1989
Viettel
5550000
0336.9.8.1989
Viettel
4390000
0922.41.1989
Vietnamobile
5200000
0336.20.1989
Viettel
1325000
0813.44.1989
Vinaphone
1990000
0865.5.3.1989
Viettel
2500000
0778.15.1989
Mobifone
2660000
0783.42.1989
Mobifone
1100000
0374.52.1989
Viettel
2390000
0798.30.1989
Mobifone
1190000
0823.34.1989
Vinaphone
1475000
0926.45.1989
Vietnamobile
2800000
0865.80.1989
Viettel
3000000
0828.54.1989
Vinaphone
1600000
0784.1.8.1989
Mobifone
980000
0778.41.1989
Mobifone
4390000
0827.18.1989
Vinaphone
2000000
0353.75.1989
Viettel
1325000
076302.1989
Mobifone
1500000
05.8866.1989
Vietnamobile
5500000
0824.37.1989
Vinaphone
1600000
0388.78.1989
Viettel
4520000
0349.73.1989
Viettel
2400000
0945.97.1989
Vinaphone
2890000
0814.18.1989
Vinaphone
1500000
0392.35.1989
Viettel
4080000
0853.16.1989
Vinaphone
2800000
088.995.1989
Vinaphone
7600000
0377.0.6.1989
Viettel
2500000
035.345.1989
Viettel
4000000
0367.79.1989
Viettel
4500000
0365.83.1989
Viettel
4000000
086.595.1989
Viettel
5000000
0814.78.1989
Vinaphone
1500000
0765.95.1989
Mobifone
2700000
0356.85.1989
Viettel
2600000
034.993.1989
Viettel
2990000
0776.84.1989
Mobifone
2200000
0853.49.1989
Vinaphone
3690000
038.757.1989
Viettel
2500000
0326.3.9.1989
Viettel
2500000
0814.92.1989
Vinaphone
1500000
0347.62.1989
Viettel
1500000
0868.63.1989
Viettel
6000000
0793.48.1989
Mobifone
1100000
0817.28.1989
Vinaphone
1490000
0828.26.1989
Vinaphone
3690000
0796.90.1989
Mobifone
1990000
0824.34.1989
Vinaphone
1600000
0798.13.1989
Mobifone
3790000
0369.28.1989
Viettel
2500000
0357.40.1989
Viettel
1175000
0346.32.1989
Viettel
1325000
039.774.1989
Viettel
1500000
096.286.1989
Viettel
26000000
077.239.1989
Mobifone
3000000
0352.40.1989
Viettel
1175000
0839.44.1989
Vinaphone
1250000
0857.15.1989
Vinaphone
1600000
0812.98.1989
Vinaphone
4820000
0797.39.1989
Mobifone
2050000
0923.42.1989
Vietnamobile
3890000
056.22.3.1989
Vietnamobile
1900000
0835.9.4.1989
Vinaphone
1900000
0352.57.1989
Viettel
3420000
0347.23.1989
Viettel
1970000
0853.94.1989
Vinaphone
1500000
0858.33.1989
Vinaphone
3150000
0819.46.1989
Vinaphone
1600000
079.25.2.1989
Mobifone
3500000
0814.49.1989
Vinaphone
1500000
0869.62.1989
Viettel
4410000
036.552.1989
Viettel
2500000
0889.21.1989
Vinaphone
2890000
0773.51.1989
Mobifone
1110000
0939.71.1989
Mobifone
8000000
0843.27.1989
Vinaphone
4000000
0815.54.1989
Vinaphone
1600000
0889.41.1989
Vinaphone
3440000
0967.41.1989
Viettel
6000000
0396.96.1989
Viettel
5660000
081.254.1989
Vinaphone
1670000
0854.98.1989
Vinaphone
1670000
0858.64.1989
Vinaphone
1600000
0335.06.1989
Viettel
2500000
0786.04.1989
Mobifone
1100000
0357.07.1989
Viettel
6000000
0854.68.1989
Vinaphone
2890000
0943.46.1989
Vinaphone
4350000
0358.2.1.1989
Viettel
2500000
092.27.4.1989
Vietnamobile
4500000
0889.06.1989
Vinaphone
4890000
08.1981.1989
Vinaphone
16200000
0927.84.1989
Vietnamobile
6000000
0794.47.1989
Mobifone
980000
0356.36.1989
Viettel
4000000
056.989.1989
Vietnamobile
2230000
0825.11.1989
Vinaphone
9000000
0523.79.1989
Vietnamobile
2470000
0937.131989
Mobifone
6000000
0783.60.1989
Mobifone
1190000
0982.65.1989
Viettel
18800000
085.234.1989
Vinaphone
5800000
0383.60.1989
Viettel
1325000
0326.3.1.1989
Viettel
1900000
096.28.4.1989
Viettel
12000000
0369.47.1989
Viettel
1500000
0798.33.1989
Mobifone
1800000
0837.21.1989
Vinaphone
6000000
0393.93.1989
Viettel
6390000
079.294.1989
Mobifone
1400000
1