Sim Năm Sinh 1989

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0939.28.1989
Mobifone
11400000
0815.92.1989
Vinaphone
1600000
0785.61.1989
Mobifone
1100000
0328.5.1.1989
Viettel
2500000
0837.75.1989
Vinaphone
6000000
0825.44.1989
Vinaphone
1250000
0329.71.1989
Viettel
2160000
0848.44.1989
Vinaphone
1970000
0587.5.4.1989
Vietnamobile
960000
086.27.1.1989
Viettel
5550000
090.666.1989
Mobifone
33600000
0813.48.1989
Vinaphone
1600000
0786.38.1989
Mobifone
1100000
0798.85.1989
Mobifone
3130000
0924.55.1989
Vietnamobile
2890000
0567.1.71.989
Vietnamobile
2950000
052.26.7.1989
Vietnamobile
2400000
086.5.07.1989
Viettel
3900000
0929.45.1989
Vietnamobile
2800000
0838.69.1989
Vinaphone
5000000
0865.8.3.1989
Viettel
6270000
0869.50.1989
Viettel
3000000
0815.72.1989
Vinaphone
1600000
0347.35.1989
Viettel
1325000
0836.24.1989
Vinaphone
1900000
0929.43.1989
Vietnamobile
2800000
0786.52.1989
Mobifone
1250000
0839.15.1989
Vinaphone
1500000
0375.0.6.1989
Viettel
2500000
0363.61.1989
Viettel
2500000
09.27.01.1989
Vietnamobile
11900000
0374.90.1989
Viettel
1960000
033.686.1989
Viettel
8000000
076.939.1989
Mobifone
3410000
0796.21.1989
Mobifone
3800000
033.705.1989
Viettel
4500000
0798.50.1989
Mobifone
1200000
086.206.1989
Viettel
5000000
0582.77.1989
Vietnamobile
1250000
0837.86.1989
Vinaphone
1760000
0814.46.1989
Vinaphone
1475000
0766.77.1989
Mobifone
2930000
086.757.1989
Viettel
3500000
0584.16.1989
Vietnamobile
1290000
0346.00.1989
Viettel
1325000
0783.60.1989
Mobifone
1190000
0792.55.1989
Mobifone
1430000
0855.47.1989
Vinaphone
1475000
0833.54.1989
Vinaphone
3690000
0366.52.1989
Viettel
3500000
0834.11.1989
Vinaphone
4950000
0795.77.1989
Mobifone
1475000
0925.73.1989
Vietnamobile
1890000
0819.72.1989
Vinaphone
2460000
0783.46.1989
Mobifone
1100000
0817.93.1989
Vinaphone
2280000
0848.22.1989
Vinaphone
1980000
0798.24.1989
Mobifone
1100000
0867.26.1989
Viettel
3900000
0944.37.1989
Vinaphone
2890000
088.992.1989
Vinaphone
6290000
0523.27.1989
Vietnamobile
1100000
0795.33.1989
Mobifone
1690000
0905.57.1989
Mobifone
8000000
0813.61.1989
Vinaphone
1475000
0396.7.2.1989
Viettel
1900000
0867.88.1989
Viettel
6000000
0814.47.1989
Vinaphone
1500000
0785.57.1989
Mobifone
1250000
0355.62.1989
Viettel
2500000
0814.63.1989
Vinaphone
1490000
09.7337.1989
Viettel
20000000
0796.90.1989
Mobifone
1990000
0365.31.1989
Viettel
2500000
0869.61.1989
Viettel
4890000
0343.96.1989
Viettel
1325000
0528.60.1989
Vietnamobile
960000
082.234.1989
Vinaphone
7600000
077.239.1989
Mobifone
3000000
0814.53.1989
Vinaphone
1490000
0812.62.1989
Vinaphone
3800000
0345.78.1989
Viettel
1590000
0853.52.1989
Vinaphone
1490000
0785.3.1.1989
Mobifone
1790000
0585.97.1989
Vietnamobile
980000
0356.00.1989
Viettel
3420000
0326.7.6.1989
Viettel
2500000
0767.97.1989
Mobifone
2700000
0793.48.1989
Mobifone
1100000
0339.37.1989
Viettel
2500000
0378.1.6.1989
Viettel
4380000
07.02.03.1989
Mobifone
8500000
0785.36.1989
Mobifone
3690000
086.22.5.1989
Viettel
6800000
0387.5.0.1989
Viettel
1325000
08.2525.1989
Vinaphone
15000000
0356.36.1989
Viettel
4000000
0355.9.3.1989
Viettel
2500000
0813.42.1989
Vinaphone
1600000
0925.7.8.1989
Vietnamobile
2930000
0867.67.1989
Viettel
6000000
0374.95.1989
Viettel
1175000
0348.03.1989
Viettel
1500000
0797.61.1989
Mobifone
1400000
0826.1.4.1989
Vinaphone
1030000
086.5.08.1989
Viettel
5100000
086.214.1989
Viettel
4830000
07.04.04.1989
Mobifone
18000000
0359.15.1989
Viettel
3500000
09.21.02.1989
Vietnamobile
18000000
0816.44.1989
Vinaphone
1600000
0373.95.1989
Viettel
2500000
033.889.1989
Viettel
8900000
0333.52.1989
Viettel
4000000
0796.80.1989
Mobifone
2770000
0793.82.1989
Mobifone
3790000
08.6783.1989
Viettel
3110000
0798.45.1989
Mobifone
1100000
08.6662.1989
Viettel
7790000
0374.2.9.1989
Viettel
1325000
0848.86.1989
Vinaphone
4450000
0365.79.1989
Viettel
4500000
058.579.1989
Vietnamobile
2050000
0337.0.1.1989
Viettel
2500000
0398.02.1989
Viettel
2830000
0387.69.1989
Viettel
2500000
0853.79.1989
Vinaphone
1310000
096.27.5.1989
Viettel
6800000
0374.85.1989
Viettel
4000000
0786.70.1989
Mobifone
1190000
0356.7.3.1989
Viettel
2500000
0869.18.1989
Viettel
4410000
0857.91.1989
Vinaphone
1475000
081.261.1989
Vinaphone
4200000
0966.48.1989
Viettel
5280000
0794.85.1989
Mobifone
980000
093.186.1989
Mobifone
15000000
0853.16.1989
Vinaphone
2800000
039.233.1989
Viettel
6000000
0845.44.1989
Vinaphone
1490000
056.88.11989
Vietnamobile
3030000
0927.56.1989
Vietnamobile
3390000
0814.74.1989
Vinaphone
1475000
0339.5.1.1989
Viettel
2500000
0924.66.1989
Vietnamobile
3300000
0777.51.1989
Mobifone
1500000
056.23.8.1989
Vietnamobile
2400000
0886.49.1989
Vinaphone
2890000
0776.84.1989
Mobifone
2200000
08.17.04.1989
Vinaphone
18000000
1