Sim Năm Sinh 1986

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0329.79.1986
Viettel
6000000
0889.53.1986
Vinaphone
2500000
0837.48.1986
Vinaphone
1800000
0353.22.1986
Viettel
2500000
0855.70.1986
Vinaphone
1600000
0858.60.1986
Vinaphone
1600000
0826.35.1986
Vinaphone
1500000
0775.29.1986
Mobifone
2390000
086.25.3.1986
Viettel
5550000
086.247.1986
Viettel
5550000
0859.17.1986
Vinaphone
1500000
0792.15.1986
Mobifone
2880000
0377.56.1986
Viettel
2000000
0373.29.1986
Viettel
2000000
0783.28.1986
Mobifone
1680000
0865.65.1986
Viettel
8000000
0924.87.1986
Vietnamobile
2800000
0828.13.1986
Vinaphone
1325000
0889.54.1986
Vinaphone
3000000
0337.38.1986
Viettel
2000000
0785.41.1986
Mobifone
840000
0858.53.1986
Vinaphone
1500000
0814.35.1986
Vinaphone
1500000
03333.2.1986
Viettel
9500000
0329.35.1986
Viettel
1500000
0855.74.1986
Vinaphone
1475000
0587.5.7.1986
Vietnamobile
920000
0824.61.1986
Vinaphone
1600000
086.27.2.1986
Viettel
5550000
0386.92.1986
Viettel
4750000
0358.50.1986
Viettel
1175000
09.31.01.1986
Mobifone
18000000
0399.26.1986
Viettel
3000000
0857.43.1986
Vinaphone
1600000
0793.20.1986
Mobifone
1530000
0334.89.1986
Viettel
1700000
0355.69.1986
Viettel
3000000
08.38.23.1986
Vinaphone
3790000
0853.13.1986
Vinaphone
1600000
0826.1.5.1986
Vinaphone
2000000
0393.79.1986
Viettel
4000000
0344.42.1986
Viettel
1175000
0394.92.1986
Viettel
1100000
0818.47.1986
Vinaphone
1600000
0867.7.3.1986
Viettel
2500000
0327.15.1986
Viettel
2500000
0768.26.1986
Mobifone
1570000
0335.70.1986
Viettel
1175000
0859.24.1986
Vinaphone
1600000
0815.3.1.1986
Vinaphone
1900000
0785.13.1986
Mobifone
840000
0367.18.1986
Viettel
3000000
0564.4.8.1986
Vietnamobile
1150000
033.26.5.1986
Viettel
5000000
0784.43.1986
Mobifone
840000
0825.72.1986
Vinaphone
1500000
0799.74.1986
Mobifone
840000
0376.99.1986
Viettel
3000000
083.779.1986
Vinaphone
6000000
036.28.7.1986
Viettel
3000000
0816.49.1986
Vinaphone
1600000
0363.98.1986
Viettel
6180000
0837.52.1986
Vinaphone
1490000
08.18.05.1986
Vinaphone
12000000
0949.21.1986
Vinaphone
3500000
0839.57.1986
Vinaphone
1500000
0776.58.1986
Mobifone
2260000
0348.97.1986
Viettel
1175000
0886.35.1986
Vinaphone
3800000
0358.25.1986
Viettel
2000000
0786.35.1986
Mobifone
3690000
0837.95.1986
Vinaphone
1490000
0813.77.1986
Vinaphone
2380000
039.206.1986
Viettel
5000000
0859.05.1986
Vinaphone
1600000
0376.3.1.1986
Viettel
2000000
097.888.1986
Viettel
28000000
0824.81.1986
Vinaphone
1600000
0859.13.1986
Vinaphone
1600000
0865.3.9.1986
Viettel
5390000
0816.23.1986
Vinaphone
1600000
0358.92.1986
Viettel
2500000
0784.31.1986
Mobifone
840000
08.2706.1986
Vinaphone
12000000
03.27.10.1986
Viettel
6000000
0865.81.1986
Viettel
4000000
0373.26.1986
Viettel
2000000
0787.39.1986
Mobifone
2070000
097.333.1986
Viettel
86000000
0838.44.1986
Vinaphone
1500000
08.14.02.1986
Vinaphone
12000000
0888.42.1986
Vinaphone
1250000
0563.95.1986
Vietnamobile
790000
08.15.04.1986
Vinaphone
12000000
0813.87.1986
Vinaphone
1500000
093.7701986
Mobifone
2500000
083.9.07.1986
Vinaphone
1900000
0792.73.1986
Mobifone
1490000
0857.41.1986
Vinaphone
1600000
0347.33.1986
Viettel
1700000
0857.03.1986
Vinaphone
1600000
0779.48.1986
Mobifone
1570000
079.468.1986
Mobifone
2830000
0829.77.1986
Vinaphone
1490000
0343.97.1986
Viettel
1175000
0379.72.1986
Viettel
2000000
0865.37.1986
Viettel
3500000
0856.44.1986
Vinaphone
1500000
0337.13.1986
Viettel
2000000
0356.45.1986
Viettel
1325000
0325.94.1986
Viettel
1325000
0837.65.1986
Vinaphone
1500000
0798.63.1986
Mobifone
3690000
0343.52.1986
Viettel
4000000
0342.00.1986
Viettel
1325000
0344.67.1986
Viettel
1175000
05.23.01.1986
Vietnamobile
9000000
0822.24.1986
Vinaphone
6000000
0823.44.1986
Vinaphone
1100000
096.28.4.1986
Viettel
18000000
0827.36.1986
Vinaphone
1500000
0775.38.1986
Mobifone
1325000
0923.92.1986
Vietnamobile
3590000
0824.53.1986
Vinaphone
1100000
07.08.02.1986
Mobifone
18000000
0817.84.1986
Vinaphone
1600000
0325.29.1986
Viettel
2800000
079.839.1986
Mobifone
1830000
0704.15.1986
Mobifone
1200000
0766.47.1986
Mobifone
1600000
0826.52.1986
Vinaphone
1500000
0786.52.1986
Mobifone
3690000
0763.9.2.1986
Mobifone
2830000
0783.25.1986
Mobifone
3790000
097.19.2.1986
Viettel
12000000
0345.2.3.1986
Viettel
4080000
0889.28.1986
Vinaphone
4500000
0354.33.1986
Viettel
1175000
0828.47.1986
Vinaphone
1100000
0818.77.1986
Vinaphone
2820000
085.24.6.1986
Vinaphone
2900000
0337.44.1986
Viettel
1400000
0857.76.1986
Vinaphone
1500000
0947.31.1986
Vinaphone
4450000
0762.83.1986
Mobifone
1290000
08.5670.1986
Vinaphone
1600000
0814.72.1986
Vinaphone
1100000
0869.15.1986
Viettel
5000000
0356.9.3.1986
Viettel
2890000
08.6789.1986
Viettel
35000000
1