Sim Năm Sinh 1986

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0373.29.1986
Viettel
2000000
0816.95.1986
Vinaphone
1480000
0853.9.8.1986
Vinaphone
1900000
098.125.1986
Viettel
16000000
0795.39.1986
Mobifone
1960000
0925.31.1986
Vietnamobile
2940000
0857.81.1986
Vinaphone
1500000
0869.57.1986
Viettel
2800000
0816.46.1986
Vinaphone
1600000
0966.86.1986
Viettel
69000000
0325.76.1986
Viettel
2940000
0856.92.1986
Vinaphone
1900000
0786.42.1986
Mobifone
840000
0378.71.1986
Viettel
2000000
0785.90.1986
Mobifone
840000
0925.87.1986
Vietnamobile
2050000
079.28.4.1986
Mobifone
3500000
0817.54.1986
Vinaphone
1475000
039.29.6.1986
Viettel
5000000
0585.05.1986
Vietnamobile
1900000
0587.6.3.1986
Vietnamobile
960000
037.550.1986
Viettel
1175000
085.361.1986
Vinaphone
3690000
0839.04.1986
Vinaphone
3430000
0768.85.1986
Mobifone
2290000
0386.95.1986
Viettel
2500000
0784.18.1986
Mobifone
840000
0823.82.1986
Vinaphone
1600000
0817.45.1986
Vinaphone
1475000
0826.81.1986
Vinaphone
4000000
0785.45.1986
Mobifone
840000
0839.52.1986
Vinaphone
1500000
0337.23.1986
Viettel
2500000
086.285.1986
Viettel
5000000
039.280.1986
Viettel
2500000
0325.51.1986
Viettel
2500000
0869.65.1986
Viettel
4410000
0394.82.1986
Viettel
1175000
0798.181.986
Mobifone
3600000
0911.36.1986
Vinaphone
10000000
0856.02.1986
Vinaphone
1490000
0889.58.1986
Vinaphone
2500000
0353.2.3.1986
Viettel
3990000
0826.43.1986
Vinaphone
1100000
08.26.09.1986
Vinaphone
12000000
079.666.1986
Mobifone
12000000
086.5.02.1986
Viettel
6800000
0326.87.1986
Viettel
2000000
0856.84.1986
Vinaphone
1490000
0925.92.1986
Vietnamobile
4630000
0857.45.1986
Vinaphone
1600000
0927.45.1986
Vietnamobile
2850000
0854.41.1986
Vinaphone
1475000
0818.65.1986
Vinaphone
1600000
08.17.09.1986
Vinaphone
8000000
0338.34.1986
Viettel
1400000
0817.48.1986
Vinaphone
1490000
0343.28.1986
Viettel
3600000
0968.31.1986
Viettel
15000000
0773.34.1986
Mobifone
1570000
0855.87.1986
Vinaphone
1490000
0344.08.1986
Viettel
1590000
0828.23.1986
Vinaphone
5000000
0823.74.1986
Vinaphone
1480000
0922.52.1986
Vietnamobile
2000000
0387.53.1986
Viettel
1500000
0783.20.1986
Mobifone
840000
0783.31.1986
Mobifone
1100000
0562.42.1986
Vietnamobile
1450000
0334.37.1986
Viettel
1175000
0359.27.1986
Viettel
2000000
0816.36.1986
Vinaphone
2490000
0918.71.1986
Vinaphone
3700000
0823.79.1986
Vinaphone
1500000
0813.75.1986
Vinaphone
1490000
0375.39.1986
Viettel
2380000
085.340.1986
Vinaphone
1090000
0343.26.1986
Viettel
3600000
0857.41.1986
Vinaphone
1600000
0837.21.1986
Vinaphone
1500000
0857.15.1986
Vinaphone
1600000
0785.03.1986
Mobifone
1680000
0798.49.1986
Mobifone
840000
0928.97.1986
Vietnamobile
2000000
0813.44.1986
Vinaphone
1600000
0398.16.1986
Viettel
6500000
0824.28.1986
Vinaphone
2000000
086.26.7.1986
Viettel
5550000
0948.34.1986
Vinaphone
1800000
0334.96.1986
Viettel
1980000
0797.85.1986
Mobifone
1680000
0849.22.1986
Vinaphone
1475000
0865.26.1986
Viettel
5000000
0348.46.1986
Viettel
1175000
0367.30.1986
Viettel
1175000
037772.1986
Viettel
3500000
035.575.1986
Viettel
2000000
0705.70.1986
Mobifone
1530000
0768.21.1986
Mobifone
1300000
09.29.05.1986
Vietnamobile
11900000
0784.16.1986
Mobifone
840000
0857.93.1986
Vinaphone
1490000
08.1997.1986
Vinaphone
12500000
0327.21.1986
Viettel
2930000
03421.3.1986
Viettel
2000000
0827.59.1986
Vinaphone
1500000
0366.8.5.1986
Viettel
2000000
0377.20.1986
Viettel
1175000
0337.68.1986
Viettel
3000000
0825.32.1986
Vinaphone
1490000
0398.87.1986
Viettel
4000000
0589.4.8.1986
Vietnamobile
910000
0825.87.1986
Vinaphone
1500000
0853.91.1986
Vinaphone
2440000
0856.19.1986
Vinaphone
2480000
034.24.7.1986
Viettel
4000000
0828.51.1986
Vinaphone
1600000
0822.37.1986
Vinaphone
3590000
0356.47.1986
Viettel
1325000
0777.51.1986
Mobifone
1490000
0829.74.1986
Vinaphone
1100000
0326.53.1986
Viettel
1325000
0788.54.1986
Mobifone
1480000
0329.74.1986
Viettel
2200000
0367.36.1986
Viettel
2830000
082.261.1986
Vinaphone
1680000
0852.59.1986
Vinaphone
1200000
078.363.1986
Mobifone
4190000
0825.78.1986
Vinaphone
1500000
03.6767.1986
Viettel
4000000
0327.29.1986
Viettel
2500000
0363.98.1986
Viettel
6180000
038.9.10.1986
Viettel
5000000
0707.08.1986
Mobifone
8000000
0849.55.1986
Vinaphone
1475000
0829.01.1986
Vinaphone
9200000
0903.93.1986
Mobifone
8880000
0813.95.1986
Vinaphone
1475000
0929.8.4.1986
Vietnamobile
1250000
0966.87.1986
Viettel
12000000
0345.32.1986
Viettel
1600000
0367.73.1986
Viettel
4000000
0354.86.1986
Viettel
6000000
033.241.1986
Viettel
5000000
0345.53.1986
Viettel
2500000
0327.78.1986
Viettel
2000000
0799.70.1986
Mobifone
1990000
0783.30.1986
Mobifone
1450000
0763.4.2.1986
Mobifone
1530000
0327.94.1986
Viettel
1325000
1