Sim Năm Sinh 1985

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
079.26.4.1985
Mobifone
2900000
0929.48.1985
Vietnamobile
1800000
0394.271.985
Viettel
945000
0703.58.1985
Mobifone
945000
0342.54.1985
Viettel
945000
0332.60.1985
Viettel
980000
0786.4.5.1985
Mobifone
784000
0917.46.1985
Vinaphone
2000000
0764.66.1985
Mobifone
784000
036.294.1985
Viettel
3500000
0393.70.1985
Viettel
980000
082.232.1985
Vinaphone
2900000
033.245.1985
Viettel
3500000
0784.6.4.1985
Mobifone
784000
0929.51.1985
Vietnamobile
2500000
0785.42.1985
Mobifone
1100000
0708.89.1985
Mobifone
1250000
0911.53.1985
Vinaphone
5200000
0335.42.1985
Viettel
980000
0922.94.1985
Vietnamobile
1500000
078.23.7.1985
Mobifone
945000
0385.37.1985
Viettel
980000
08.14.06.1985
Vinaphone
7500000
0823.31.1985
Vinaphone
1100000
0332.39.1985
Viettel
3500000
0979.47.1985
Viettel
5500000
0855.72.1985
Vinaphone
1100000
0786.46.1985
Mobifone
784000
0817.43.1985
Vinaphone
945000
0398.5.4.1985
Viettel
945000
0793.04.1985
Mobifone
2900000
0829.31.1985
Vinaphone
1100000
0824.41.1985
Vinaphone
945000
0353.9.9.1985
Viettel
1250000
0364.12.1985
Viettel
3500000
0777.58.1985
Mobifone
1100000
0905.9.4.1985
Mobifone
2500000
0855.73.1985
Vinaphone
1100000
0364.90.1985
Viettel
875000
0762.15.1985
Mobifone
2900000
0394.32.1985
Viettel
945000
0799.86.1985
Mobifone
1450000
0794.85.1985
Mobifone
1460000
0328.12.1985
Viettel
8500000
0784.5.9.1985
Mobifone
784000
0815.41.1985
Vinaphone
945000
079.25.8.1985
Mobifone
3500000
0364.75.1985
Viettel
945000
092.22.9.1985
Vietnamobile
5500000
0785.98.1985
Mobifone
1500000
0973.90.1985
Viettel
3800000
0329.7.5.1985
Viettel
1250000
0797.85.1985
Mobifone
1460000
0334.91.1985
Viettel
980000
08.14.04.1985
Vinaphone
7500000
0334.7.5.1985
Viettel
945000
039.237.1985
Viettel
3900000
0332.03.1985
Viettel
3900000
0707.31.1985
Mobifone
1100000
0375.37.1985
Viettel
980000
0359.78.1985
Viettel
1250000
0797.3.4.1985
Mobifone
784000
0374.31.1985
Viettel
945000
0784.5.0.1985
Mobifone
784000
08.29.09.1985
Vinaphone
7500000
0364.85.1985
Viettel
980000
036.770.1985
Viettel
980000
0961.69.1985
Viettel
7000000
0353.12.1985
Viettel
3900000
035.410.1985
Viettel
3500000
0794.7.3.1985
Mobifone
784000
0818.52.1985
Vinaphone
1100000
0777.51.1985
Mobifone
1100000
0832.45.1985
Vinaphone
2900000
039.343.1985
Viettel
980000
0783.62.1985
Mobifone
1100000
0786.66.1985
Mobifone
3500000
0915.74.1985
Vinaphone
3300000
0774.62.1985
Mobifone
784000
0378.4.3.1985
Viettel
980000
0898.67.1985
Mobifone
1100000
0358.20.1985
Viettel
980000
0377.60.1985
Viettel
980000
0797.05.1985
Mobifone
1205000
0987.57.1985
Viettel
5000000
0765.73.1985
Mobifone
945000
0348.36.1985
Viettel
980000
0855.93.1985
Vinaphone
1100000
097.14.5.1985
Viettel
5000000
0967.31.1985
Viettel
4300000
0819.52.1985
Vinaphone
1100000
096.16.5.1985
Viettel
7000000
0826.91.1985
Vinaphone
1100000
079.24.3.1985
Mobifone
2900000
08.14.12.1985
Vinaphone
7500000
092.14.7.1985
Vietnamobile
4500000
0784.85.1985
Mobifone
1460000
0856.91.1985
Vinaphone
1250000
0392.32.1985
Viettel
3900000
08.12.03.1985
Vinaphone
7500000
0326.95.1985
Viettel
1250000
0837.93.1985
Vinaphone
1100000
0829.62.1985
Vinaphone
1100000
0359.71.1985
Viettel
1250000
0923.72.1985
Vietnamobile
2500000
0792.5.0.1985
Mobifone
784000
0792.4.0.1985
Mobifone
784000
0784.34.1985
Mobifone
784000
035.447.1985
Viettel
980000
0357.5.1.1985
Viettel
1250000
08.17.05.1985
Vinaphone
7500000
0792.6.0.1985
Mobifone
784000
0922.24.1985
Vietnamobile
2500000
0392.51.1985
Viettel
3900000
0784.98.1985
Mobifone
1500000
0797.98.1985
Mobifone
945000
0394.89.1985
Viettel
980000
0367.00.1985
Viettel
1175000
096.15.3.1985
Viettel
5000000
08.19.06.1985
Vinaphone
7500000
0925.15.1985
Vietnamobile
2500000
0784.6.3.1985
Mobifone
784000
0798.4.3.1985
Mobifone
784000
0776.69.1985
Mobifone
945000
035.214.1985
Viettel
945000
0387.20.1985
Viettel
980000
0377.4.2.1985
Viettel
980000
0347.65.1985
Viettel
980000
0797.7.0.1985
Mobifone
784000
08.18.04.1985
Vinaphone
7500000
0829.61.1985
Vinaphone
1100000
0784.2.0.1985
Mobifone
784000
079.23.2.1985
Mobifone
3500000
0359.5.8.1985
Viettel
1250000
035.233.1985
Viettel
3900000
0783.5.6.1985
Mobifone
945000
038.227.1985
Viettel
3900000
036.28.6.1985
Viettel
3900000
0819.53.1985
Vinaphone
945000
08.12.04.1985
Vinaphone
7500000
0332.18.1985
Viettel
3900000
0785.85.1985
Mobifone
1460000
0833.92.1985
Vinaphone
1100000
0337.87.1985
Viettel
1250000
0375.94.1985
Viettel
980000
0332.17.19.85
Viettel
3900000
0388.2.7.1985
Viettel
1500000
0783.63.1985
Mobifone
1100000
081.253.1985
Vinaphone
2900000
0978.60.1985
Viettel
3800000
1