Sim Năm Sinh 1985

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0398.24.1985
Viettel
945000
0394.18.1985
Viettel
945000
0335.52.1985
Viettel
1250000
0855.72.1985
Vinaphone
1100000
0384.89.1985
Viettel
980000
0798.7.4.1985
Mobifone
784000
0703.58.1985
Mobifone
945000
0987.57.1985
Viettel
5000000
0922.24.1985
Vietnamobile
2500000
0793.04.1985
Mobifone
2900000
0362.00.1985
Viettel
1175000
0327.13.1985
Viettel
1250000
0774.17.1985
Mobifone
784000
0376.14.1985
Viettel
945000
0387.23.1985
Viettel
1250000
0854.27.1985
Vinaphone
945000
0376.17.1985
Viettel
1250000
0334.91.1985
Viettel
980000
039.225.1985
Viettel
3900000
0973.51.1985
Viettel
4500000
036.28.6.1985
Viettel
3900000
0335.64.1985
Viettel
980000
0798.35.1985
Mobifone
945000
0783.62.1985
Mobifone
1100000
081.271.1985
Vinaphone
2900000
038.227.1985
Viettel
3900000
0923.41.1985
Vietnamobile
1600000
038.449.1985
Viettel
980000
0364.90.1985
Viettel
875000
0357.5.1.1985
Viettel
1250000
0927.42.1985
Vietnamobile
1600000
0829.31.1985
Vinaphone
1100000
0924.87.1985
Vietnamobile
1800000
0764.80.1985
Mobifone
784000
0783.4.3.1985
Mobifone
784000
079.24.3.1985
Mobifone
2900000
0363.24.1985
Viettel
945000
0354.9.0.1985
Viettel
875000
0923.60.1985
Vietnamobile
1400000
0784.3.0.1985
Mobifone
784000
0924.32.1985
Vietnamobile
1325000
0798.9.0.1985
Mobifone
784000
0332.03.1985
Viettel
3900000
08.26.06.1985
Vinaphone
7500000
0786.06.1985
Mobifone
945000
0792.5.0.1985
Mobifone
784000
076.9.06.1985
Mobifone
945000
0342.96.1985
Viettel
3500000
0797.6.1.1985
Mobifone
945000
098.19.7.1985
Viettel
5000000
0332.18.1985
Viettel
3900000
0962.42.1985
Viettel
7500000
0815.63.1985
Vinaphone
1100000
0965.47.1985
Viettel
5000000
038.224.1985
Viettel
3500000
0828.42.1985
Vinaphone
945000
0823.31.1985
Vinaphone
1100000
037.323.1985
Viettel
1250000
0708.76.1985
Mobifone
945000
0392.32.1985
Viettel
3900000
0359.27.1985
Viettel
1250000
0392.51.1985
Viettel
3900000
092.22.9.1985
Vietnamobile
5500000
0332.17.19.85
Viettel
3900000
0379.00.1985
Viettel
1175000
0785.5.0.1985
Mobifone
784000
0354.74.1985
Viettel
945000
082.232.1985
Vinaphone
2900000
0817.53.1985
Vinaphone
945000
0798.13.1985
Mobifone
945000
036.770.1985
Viettel
980000
08.17.06.1985
Vinaphone
7500000
08.14.12.1985
Vinaphone
7500000
0983.60.1985
Viettel
5000000
035.447.1985
Viettel
980000
0374.07.1985
Viettel
945000
0857.24.1985
Vinaphone
945000
0923.48.1985
Vietnamobile
1600000
0384.03.1985
Viettel
980000
0987.70.1985
Viettel
5000000
0792.2.0.1985
Mobifone
784000
0905.9.4.1985
Mobifone
2500000
0797.24.1985
Mobifone
1100000
0886.04.1985
Vinaphone
1800000
0786.40.1985
Mobifone
784000
0335.42.1985
Viettel
980000
0784.34.1985
Mobifone
784000
0783.5.0.1985
Mobifone
784000
0798.2.1.1985
Mobifone
945000
039.237.1985
Viettel
3900000
08.14.06.1985
Vinaphone
7500000
097.14.5.1985
Viettel
5000000
0974.42.1985
Viettel
3300000
0855.93.1985
Vinaphone
1100000
0338.64.1985
Viettel
980000
0703.52.1985
Mobifone
945000
0968.33.1985
Viettel
9500000
0334.23.1985
Viettel
945000
0703.50.1985
Mobifone
784000
0784.6.4.1985
Mobifone
784000
0784.6.3.1985
Mobifone
784000
035.233.1985
Viettel
3900000
0379.34.1985
Viettel
945000
0387.20.1985
Viettel
980000
033.557.1985
Viettel
1250000
0835.12.1985
Vinaphone
2900000
079.23.2.1985
Mobifone
3500000
0389.27.1985
Viettel
1500000
0337.89.1985
Viettel
3500000
0785.3.0.1985
Mobifone
784000
0398.52.1985
Viettel
1250000
08.16.07.1985
Vinaphone
7500000
0797.2.0.1985
Mobifone
784000
0826.72.1985
Vinaphone
1100000
0373.95.1985
Viettel
1250000
0346.65.1985
Viettel
980000
0357.32.1985
Viettel
1250000
0375.37.1985
Viettel
980000
0769.01.1985
Mobifone
945000
0769.60.1985
Mobifone
784000
078.23.7.1985
Mobifone
945000
0703.49.1985
Mobifone
784000
079.26.4.1985
Mobifone
2900000
0799.86.1985
Mobifone
1450000
0798.3.0.1985
Mobifone
784000
0965.33.1985
Viettel
7500000
081.253.1985
Vinaphone
2900000
0924.43.1985
Vietnamobile
1800000
035.243.1985
Viettel
3500000
0817.32.1985
Vinaphone
1100000
0829.61.1985
Vinaphone
1100000
0986.43.1985
Viettel
8000000
0832.81.1985
Vinaphone
2900000
0794.8.0.1985
Mobifone
784000
0925.41.1985
Vietnamobile
1600000
0963.31.1985
Viettel
5500000
0776.63.1985
Mobifone
945000
038.254.1985
Viettel
945000
0364.76.1985
Viettel
945000
0829.52.1985
Vinaphone
1100000
0357.40.1985
Viettel
945000
0328.4.7.1985
Viettel
980000
0327.25.1985
Viettel
1250000
0328.96.1985
Viettel
1250000
0911.53.1985
Vinaphone
5200000
0784.98.1985
Mobifone
1500000
0765.73.1985
Mobifone
945000
096.15.3.1985
Viettel
5000000
0786.46.1985
Mobifone
784000
0346.50.1985
Viettel
945000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1985 : 2a57adbd6c9d9d3ff678f75517f350df

1