Sim Năm Sinh 1985

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
08.22.02.1985
Vinaphone
8080000
08.27.11.1985
Vinaphone
8080000
08.25.09.1985
Vinaphone
5560000
08.23.06.1985
Vinaphone
5700000
08.19.04.1985
Vinaphone
5700000
0899.49.1985
Mobifone
1445000
08.15.06.1985
Vinaphone
5410000
08.29.03.1985
Vinaphone
5150000
08.28.04.1985
Vinaphone
5440000
08.17.03.1985
Vinaphone
5420000
0792.4.0.1985
Mobifone
784000
0826.72.1985
Vinaphone
1100000
035.410.1985
Viettel
3500000
0374.33.1985
Viettel
945000
0978.60.1985
Viettel
3800000
081.253.1985
Vinaphone
2900000
0342.37.1985
Viettel
3500000
0358.20.1985
Viettel
980000
0784.0.0.1985
Mobifone
784000
0928.27.1985
Vietnamobile
2500000
038.254.1985
Viettel
945000
0355.84.1985
Viettel
945000
0375.94.1985
Viettel
980000
0377.4.2.1985
Viettel
980000
0968.42.1985
Viettel
4500000
0335.42.1985
Viettel
980000
0926.24.1985
Vietnamobile
1325000
0929.57.1985
Vietnamobile
2500000
079.25.8.1985
Mobifone
3500000
0813.19.1985
Vinaphone
1325000
0328.23.1985
Viettel
1250000
039.237.1985
Viettel
3900000
0354.21.1985
Viettel
945000
0785.4.0.1985
Mobifone
784000
0922.24.1985
Vietnamobile
2500000
0378.4.3.1985
Viettel
980000
0785.47.1985
Mobifone
1100000
0363.99.1985
Viettel
2500000
0793.4.6.1985
Mobifone
784000
0703.58.1985
Mobifone
945000
0384.35.1985
Viettel
945000
08.14.12.1985
Vinaphone
7500000
0783.62.1985
Mobifone
1100000
0784.85.1985
Mobifone
1460000
081.271.1985
Vinaphone
2900000
0342.54.1985
Viettel
945000
0838.61.1985
Vinaphone
1100000
0765.66.1985
Mobifone
1100000
0366.27.1985
Viettel
1250000
0784.73.1985
Mobifone
784000
0786.6.1.1985
Mobifone
945000
0817.53.1985
Vinaphone
945000
079.26.4.1985
Mobifone
2900000
076.9.06.1985
Mobifone
945000
0794.8.0.1985
Mobifone
784000
0961.69.1985
Viettel
7000000
0392.51.1985
Viettel
3900000
0394.75.1985
Viettel
945000
0337.87.1985
Viettel
1250000
0915.44.1985
Vinaphone
3300000
0966.46.1985
Viettel
4500000
0853.87.1985
Vinaphone
1100000
038.227.1985
Viettel
3900000
08.14.09.1985
Vinaphone
7500000
0898.67.1985
Mobifone
1100000
0366.39.1985
Viettel
1500000
0858.24.1985
Vinaphone
945000
0394.32.1985
Viettel
945000
0386.17.1985
Viettel
1250000
035.281.1985
Viettel
3900000
0784.88.1985
Mobifone
784000
0786.40.1985
Mobifone
784000
0353.9.9.1985
Viettel
1250000
0786.01.1985
Mobifone
945000
0832.81.1985
Vinaphone
2900000
0973.90.1985
Viettel
3800000
0383.72.1985
Viettel
1250000
037.949.1985
Viettel
980000
037.305.1985
Viettel
3900000
037.31.4.1985
Viettel
945000
0332.40.1985
Viettel
950000
08.15.09.1985
Vinaphone
7500000
08.26.06.1985
Vinaphone
7500000
0827.23.1985
Vinaphone
1100000
0829.31.1985
Vinaphone
1100000
0817.32.1985
Vinaphone
1100000
0976.53.1985
Viettel
4000000
0328.37.1985
Viettel
1250000
0376.22.1985
Viettel
1250000
0869.57.1985
Viettel
1900000
0929.66.1985
Vietnamobile
3200000
0395.54.1985
Viettel
945000
0785.94.1985
Mobifone
784000
079.28.2.1985
Mobifone
3500000
08.14.05.1985
Vinaphone
7500000
0898.93.1985
Mobifone
1100000
0332.03.1985
Viettel
3900000
0399.31.1985
Viettel
1500000
098.19.7.1985
Viettel
5000000
08.18.06.1985
Vinaphone
7500000
0334.91.1985
Viettel
980000
092.12.4.1985
Vietnamobile
4500000
08.17.09.1985
Vinaphone
7500000
0922.94.1985
Vietnamobile
1500000
0385.37.1985
Viettel
980000
0784.6.3.1985
Mobifone
784000
0392.32.1985
Viettel
3900000
079.26.2.1985
Mobifone
3500000
0797.04.1985
Mobifone
1100000
0797.4.5.1985
Mobifone
784000
0964.18.1985
Viettel
3300000
0818.61.1985
Vinaphone
1100000
0704.41.1985
Mobifone
784000
0329.7.5.1985
Viettel
1250000
038.26.6.1985
Viettel
3900000
0364.90.1985
Viettel
875000
039.343.1985
Viettel
980000
0797.98.1985
Mobifone
945000
0855.72.1985
Vinaphone
1100000
0393.70.1985
Viettel
980000
0926.82.1985
Vietnamobile
2700000
0798.3.0.1985
Mobifone
784000
0792.3.0.1985
Mobifone
784000
0784.34.1985
Mobifone
784000
0798.5.0.1985
Mobifone
784000
0785.85.1985
Mobifone
1460000
079.23.2.1985
Mobifone
3500000
0338.00.1985
Viettel
1175000
0793.04.1985
Mobifone
2900000
085.283.1985
Vinaphone
2900000
0398.52.1985
Viettel
1250000
0785.96.1985
Mobifone
945000
0979.47.1985
Viettel
5500000
0376.14.1985
Viettel
945000
039.772.1985
Viettel
1250000
0836.43.1985
Vinaphone
945000
0917.46.1985
Vinaphone
2000000
0377.58.1985
Viettel
1250000
0911.53.1985
Vinaphone
5200000
08.29.06.1985
Vinaphone
7500000
039.296.1985
Viettel
3900000
0364.76.1985
Viettel
945000
0365.74.1985
Viettel
945000
0336.75.1985
Viettel
1250000
0784.3.0.1985
Mobifone
784000
0853.76.1985
Vinaphone
945000
033.306.1985
Viettel
3900000
0929.73.1985
Vietnamobile
2500000
0375.62.1985
Viettel
1250000
0837.52.1985
Vinaphone
1100000
1