Sim Năm Sinh 1983

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0353.63.1983
Viettel
3790000
0365.70.1983
Viettel
1100000
0374.3.7.1983
Viettel
945000
0922.14.1983
Vietnamobile
2020000
0377.951.983
Viettel
1580000
0355.78.1983
Viettel
910000
0941.91.1983
Vinaphone
4450000
0927.50.1983
Vietnamobile
2200000
091.878.1983
Vinaphone
6500000
0366.84.1983
Viettel
910000
0345.26.1983
Viettel
910000
0357.26.1983
Viettel
1175000
0935.26.1983
Mobifone
3130000
0335.23.1983
Viettel
2190000
0785.9.0.1983
Mobifone
763000
094.675.1983
Vinaphone
2340000
0328.80.1983
Viettel
910000
0339.38.1983
Viettel
3420000
097.234.1983
Viettel
8860000
0389.64.1983
Viettel
2600000
0705.52.1983
Mobifone
1590000
0928.40.1983
Vietnamobile
3050000
0772.02.1983
Mobifone
3500000
0384.89.1983
Viettel
3500000
08.1663.1983
Vinaphone
2490000
0929.57.1983
Vietnamobile
2300000
0853.49.1983
Vinaphone
3190000
0384.65.1983
Viettel
945000
0783.14.1983
Mobifone
833000
0825.08.1983
Vinaphone
6830000
0888.55.1983
Vinaphone
5600000
0347.43.1983
Viettel
945000
05.8899.1983
Vietnamobile
4500000
0924.99.1983
Vietnamobile
1900000
0922.37.1983
Vietnamobile
2600000
0394.57.1983
Viettel
910000
0782.21.1983
Mobifone
1330000
078.646.1983
Mobifone
840000
0784.5.4.1983
Mobifone
763000
0833.84.1983
Vinaphone
2090000
079.25.8.1983
Mobifone
3500000
058.939.1983
Vietnamobile
1990000
078.557.1983
Mobifone
840000
0395.13.1983
Viettel
1175000
0914.4.2.1983
Vinaphone
3390000
0898.42.1983
Mobifone
875000
0385.39.1983
Viettel
910000
0328.79.1983
Viettel
2500000
077337.1983
Mobifone
1450000
0965.78.1983
Viettel
4890000
0833.90.1983
Vinaphone
1250000
0788.23.1983
Mobifone
1480000
0789.30.1983
Mobifone
833000
0964.79.1983
Viettel
6560000
0858.21.1983
Vinaphone
1800000
0925.97.1983
Vietnamobile
980000
0784.17.1983
Mobifone
770000
03.29.07.1983
Viettel
6990000
0837.82.1983
Vinaphone
4500000
0868.56.1983
Viettel
4000000
0784.0.6.1983
Mobifone
763000
0785.83.1983
Mobifone
1100000
0836.74.1983
Vinaphone
608500
0373.48.1983
Viettel
910000
0332.04.1983
Viettel
910000
0355.47.1983
Viettel
900000
0374.95.1983
Viettel
945000
0942.86.1983
Vinaphone
4500000
0522.44.1983
Vietnamobile
1850000
0827.08.1983
Vinaphone
7000000
0373.38.1983
Viettel
1960000
0785.81.1983
Mobifone
973000
0396.39.1983
Viettel
3000000
0816.75.1983
Vinaphone
2090000
077.688.1983
Mobifone
2050000
0337.42.1983
Viettel
2070000
0866.61.1983
Viettel
3000000
0398.90.1983
Viettel
1980000
0354.671.983
Viettel
1580000
0969.01.1983
Viettel
6000000
0337.13.1983
Viettel
910000
0786.25.1983
Mobifone
910000
092.9.02.1983
Vietnamobile
6000000
089864.1983
Mobifone
1450000
097.119.1983
Viettel
5980000
0971.49.1983
Viettel
4190000
0385.35.1983
Viettel
2000000
0334.33.1983
Viettel
910000
0367.62.1983
Viettel
910000
0816.42.1983
Vinaphone
2780000
0865.42.1983
Viettel
2190000
0936.77.1983
Mobifone
3000000
0827.05.1983
Vinaphone
6850000
0792.43.1983
Mobifone
1500000
0345.28.1983
Viettel
2590000
0825.49.1983
Vinaphone
610000
0927.57.1983
Vietnamobile
2500000
0399.311983
Viettel
1740000
0359.22.1983
Viettel
2200000
0364.38.1983
Viettel
945000
0798.94.1983
Mobifone
1100000
077823.1983
Mobifone
830000
0827.64.1983
Vinaphone
610000
03767.11983
Viettel
900000
0338.01.1983
Viettel
910000
0523.5.1.1983
Vietnamobile
910000
0346.39.1983
Viettel
945000
0357.41.1983
Viettel
910000
0385.88.1983
Viettel
2500000
0394.31.1983
Viettel
875000
0947.86.1983
Vinaphone
2400000
0842.30.1983
Vinaphone
610000
0329.22.1983
Viettel
3300000
0346.01.1983
Viettel
945000
05.23.08.1983
Vietnamobile
12000000
0927.03.1983
Vietnamobile
6500000
039291.1983
Viettel
3600000
0346.53.1983
Viettel
910000
0359.23.1983
Viettel
1650000
0854.16.1983
Vinaphone
2090000
0827.66.1983
Vinaphone
3500000
0775.22.1983
Mobifone
1330000
0359.76.1983
Viettel
1175000
0925.71.1983
Vietnamobile
3000000
0798.47.1983
Mobifone
1100000
0853.55.1983
Vinaphone
2500000
0828.28.1983
Vinaphone
4750000
0854.24.1983
Vinaphone
610000
033.7.07.1983
Viettel
1750000
035.365.1983
Viettel
3790000
0867.66.1983
Viettel
3000000
0854.2.2.1983
Vinaphone
1500000
0376.86.1983
Viettel
3000000
0343.52.1983
Viettel
1000000
0792.89.1983
Mobifone
1680000
0382.15.1983
Viettel
910000
0869.36.1983
Viettel
3000000
0886.49.1983
Vinaphone
1760000
037.234.1983
Viettel
3000000
0837.4.5.1983
Vinaphone
1500000
0783.52.1983
Mobifone
1680000
0867.15.1983
Viettel
2890000
0793.4.0.1983
Mobifone
763000
0705.81.1983
Mobifone
910000
078.335.1983
Mobifone
2500000
0339.60.1983
Viettel
945000
0856.15.1983
Vinaphone
1500000
0396.24.1983
Viettel
1000000
0976.92.1983
Viettel
4350000
0399.08.1983
Viettel
3000000
1