Sim Năm Sinh 1983

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0949.35.1983
Vinaphone
1400000
0839.11.1983
Vinaphone
3700000
0794.42.1983
Mobifone
1100000
0969.59.1983
Viettel
6000000
0798.15.1983
Mobifone
1100000
0784.9.5.1983
Mobifone
763000
08.14.08.1983
Vinaphone
8500000
035.26.7.1983
Viettel
4500000
0349.91.1983
Viettel
945000
0327.91.1983
Viettel
1175000
0326.80.1983
Viettel
945000
0347.86.1983
Viettel
945000
0794.45.1983
Mobifone
1100000
0389.46.1983
Viettel
945000
0797.36.1983
Mobifone
1100000
0794.83.1983
Mobifone
1500000
08.23.02.1983
Vinaphone
8500000
0857.20.1983
Vinaphone
875000
0857.88.1983
Vinaphone
1600000
0927.17.1983
Vietnamobile
2300000
0839.55.1983
Vinaphone
1500000
0813.27.1983
Vinaphone
945000
0355.31.1983
Viettel
1175000
0794.8.5.1983
Mobifone
763000
0794.41.1983
Mobifone
1100000
0949.47.1983
Vinaphone
1400000
037.241.1983
Viettel
3500000
079.20.1.1983
Mobifone
3500000
0359.76.1983
Viettel
1175000
079.24.2.1983
Mobifone
3500000
0798.6.0.1983
Mobifone
763000
0332.45.1983
Viettel
3500000
0765.89.1983
Mobifone
903000
0762.21.1983
Mobifone
2900000
0385.37.1983
Viettel
1175000
0784.0.3.1983
Mobifone
763000
033.25.6.1983
Viettel
4500000
0358.94.1983
Viettel
945000
0924.87.1983
Vietnamobile
1600000
0327.93.1983
Viettel
1175000
0785.7.0.1983
Mobifone
763000
0928.69.1983
Vietnamobile
2300000
0785.5.0.1983
Mobifone
763000
08.25.06.1983
Vinaphone
8500000
0389.9.7.1983
Viettel
1990000
0376.4.7.1983
Viettel
945000
0924.44.1983
Vietnamobile
1800000
08.16.10.1983
Vinaphone
8500000
079.29.8.1983
Mobifone
3500000
0815.41.1983
Vinaphone
945000
0949.41.1983
Vinaphone
1400000
0349.44.1983
Viettel
945000
0784.4.3.1983
Mobifone
763000
0393.97.1983
Viettel
1600000
07.08.04.1983
Mobifone
6900000
0786.59.1983
Mobifone
1800000
0397.6.4.1983
Viettel
945000
0797.81.1983
Mobifone
1100000
0783.39.1983
Mobifone
1460000
034.298.1983
Viettel
3500000
035.224.1983
Viettel
3500000
0819.68.1983
Vinaphone
1600000
0792.2.0.1983
Mobifone
763000
0929.43.1983
Vietnamobile
1600000
0347.43.1983
Viettel
945000
0857.24.1983
Vinaphone
945000
0837.66.1983
Vinaphone
1600000
0357.14.1983
Viettel
945000
0797.74.1983
Mobifone
1100000
0375.24.1983
Viettel
945000
0929.57.1983
Vietnamobile
2300000
0779.73.1983
Mobifone
1043000
0769.61.1983
Mobifone
903000
0337.3.6.1983
Viettel
1175000
0797.22.1983
Mobifone
1100000
08.16.08.1983
Vinaphone
8500000
0924.84.1983
Vietnamobile
1750000
0793.7.0.1983
Mobifone
763000
0346.01.1983
Viettel
945000
0346.37.1983
Viettel
945000
0786.45.1983
Mobifone
763000
036.259.1983
Viettel
4500000
0387.15.1983
Viettel
1175000
0764.38.1983
Mobifone
763000
0797.43.1983
Mobifone
1100000
0794.76.1983
Mobifone
1100000
0928.93.1983
Vietnamobile
2300000
0337.52.1983
Viettel
1200000
0898.90.1983
Mobifone
1100000
0797.6.4.1983
Mobifone
763000
0798.97.1983
Mobifone
1100000
0357.30.1983
Viettel
945000
0374.31.1983
Viettel
945000
0797.86.1983
Mobifone
1460000
0798.5.4.1983
Mobifone
763000
0923.67.1983
Vietnamobile
2300000
0797.75.1983
Mobifone
1100000
0354.55.1983
Viettel
1175000
0969.01.1983
Viettel
6000000
08.22.10.1983
Vinaphone
8500000
0765.51.1983
Mobifone
903000
08.16.09.1983
Vinaphone
8500000
079997.1983
Mobifone
2900000
0926.94.1983
Vietnamobile
1600000
0785.93.1983
Mobifone
1220000
0798.23.1983
Mobifone
903000
0383.06.1983
Viettel
4500000
0394.35.1983
Viettel
945000
0764.98.1983
Mobifone
763000
0797.76.1983
Mobifone
1100000
0786.60.1983
Mobifone
763000
035.213.1983
Viettel
4500000
0384.37.1983
Viettel
945000
0797.21.1983
Mobifone
1100000
033.20.2.1983
Viettel
4500000
0364.93.1983
Viettel
945000
0372.63.1983
Viettel
4500000
0703.57.1983
Mobifone
903000
0785.9.0.1983
Mobifone
763000
0798.4.5.1983
Mobifone
763000
08.4567.1983
Vinaphone
8000000
0929.75.1983
Vietnamobile
2300000
0326.48.1983
Viettel
945000
0798.75.1983
Mobifone
1100000
0786.2.0.1983
Mobifone
763000
079.25.8.1983
Mobifone
3500000
08.26.03.1983
Vinaphone
8500000
0354.93.1983
Viettel
945000
0354.35.1983
Viettel
945000
0374.95.1983
Viettel
945000
0797.67.1983
Mobifone
1100000
0347.44.1983
Viettel
945000
0962.74.1983
Viettel
6900000
0792.6.0.1983
Mobifone
763000
0793.83.1983
Mobifone
1500000
0375.79.1983
Viettel
1175000
0796.01.1983
Mobifone
903000
0794.7.0.1983
Mobifone
763000
0987.92.1983
Viettel
5500000
0797.14.1983
Mobifone
1100000
0357.53.1983
Viettel
1175000
092.18.1.1983
Vietnamobile
2200000
0794.77.1983
Mobifone
1100000
0784.3.0.1983
Mobifone
763000
0929.73.1983
Vietnamobile
2300000
0785.3.0.1983
Mobifone
763000
0783.40.1983
Mobifone
1100000
0783.4.2.1983
Mobifone
763000
0764.29.1983
Mobifone
763000
08.25.01.1983
Vinaphone
8500000
1