Sim Năm Sinh 1982

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0383.48.1982
Viettel
945000
0332.48.1982
Viettel
4000000
0784.4.1.1982
Mobifone
763000
0784.2.1.1982
Mobifone
763000
0347.90.1982
Viettel
945000
0334.71.1982
Viettel
945000
0898.78.1982
Mobifone
1100000
0924.81.1982
Vietnamobile
980000
0784.5.8.1982
Mobifone
763000
0797.68.1982
Mobifone
1160000
0372.70.1982
Viettel
945000
0392.151.982
Viettel
3500000
092.18.4.1982
Vietnamobile
1800000
0387.70.1982
Viettel
945000
0367.7.3.1982
Viettel
1137500
0783.2.4.1982
Mobifone
763000
0784.9.4.1982
Mobifone
763000
0363.48.1982
Viettel
945000
0886.31.1982
Vinaphone
1500000
0815.38.1982
Vinaphone
980000
0387.37.1982
Viettel
1137500
0785.4.4.1982
Mobifone
763000
0839.51.1982
Vinaphone
980000
0925.65.1982
Vietnamobile
2300000
0798.4.0.1982
Mobifone
763000
0784.9.1.1982
Mobifone
763000
0815.64.1982
Vinaphone
980000
0373.3.5.1982
Viettel
1137500
0374.92.1982
Viettel
945000
0898.93.1982
Mobifone
1100000
0797.8.0.1982
Mobifone
763000
0382.46.1982
Viettel
4000000
0794.44.1982
Mobifone
1100000
0388.46.1982
Viettel
945000
079.26.2.1982
Mobifone
3500000
0337.85.1982
Viettel
1137500
0786.2.4.1982
Mobifone
763000
0969.32.1982
Viettel
5000000
0929.75.1982
Vietnamobile
2300000
0785.0.9.1982
Mobifone
903000
0786.36.1982
Mobifone
1100000
0354.25.1982
Viettel
945000
0926.55.1982
Vietnamobile
3300000
07.08.12.1982
Mobifone
5500000
0375.02.1982
Viettel
1137500
0794.4.7.1982
Mobifone
763000
0963.91.1982
Viettel
5000000
0927.54.1982
Vietnamobile
1600000
0797.1.4.1982
Mobifone
763000
079.20.9.1982
Mobifone
3500000
0785.4.8.1982
Mobifone
763000
0784.2.5.1982
Mobifone
763000
0784.3.7.1982
Mobifone
763000
0797.82.1982
Mobifone
1460000
0786.0.4.1982
Mobifone
763000
0869.57.1982
Viettel
1900000
0335.41.1982
Viettel
945000
0329.54.1982
Viettel
945000
0367.94.1982
Viettel
945000
0785.4.3.1982
Mobifone
763000
0346.99.1982
Viettel
1250000
0352.67.1982
Viettel
3500000
0395.79.1982
Viettel
2300000
082.234.1982
Vinaphone
5900000
0785.4.1.1982
Mobifone
763000
0364.8.3.1982
Viettel
945000
079.5.07.1982
Mobifone
903000
0784.8.3.1982
Mobifone
763000
0783.4.0.1982
Mobifone
763000
0363.76.1982
Viettel
1137500
092.29.3.1982
Vietnamobile
2200000
0784.8.0.1982
Mobifone
763000
0344.93.1982
Viettel
945000
0794.7.0.1982
Mobifone
763000
0784.2.9.1982
Mobifone
763000
079.26.4.1982
Mobifone
1900000
0397.61.1982
Viettel
1137500
0973.52.1982
Viettel
5000000
0797.4.7.1982
Mobifone
763000
0375.20.1982
Viettel
945000
0372.65.1982
Viettel
3500000
0384.13.1982
Viettel
945000
0929.48.1982
Vietnamobile
1600000
0783.4.1.1982
Mobifone
763000
0783.3.0.1982
Mobifone
763000
0798.5.0.1982
Mobifone
763000
0785.7.0.1982
Mobifone
763000
0779.55.1982
Mobifone
1100000
0792.2.0.1982
Mobifone
763000
0924.20.1982
Vietnamobile
980000
0974.83.1982
Viettel
3500000
0929.51.1982
Vietnamobile
2300000
079.29.8.1982
Mobifone
3500000
0793.4.8.1982
Mobifone
763000
0924.87.1982
Vietnamobile
1600000
0784.0.0.1982
Mobifone
763000
0334.53.1982
Viettel
945000
0792.7.0.1982
Mobifone
763000
0785.9.0.1982
Mobifone
763000
079.24.3.1982
Mobifone
1900000
0785.9.4.1982
Mobifone
763000
0797.19.1982
Mobifone
1100000
0784.0.6.1982
Mobifone
763000
0852.76.1982
Vinaphone
2900000
0792.00.1982
Mobifone
1100000
0786.19.1982
Mobifone
1100000
0898.94.1982
Mobifone
1100000
0786.4.0.1982
Mobifone
763000
0786.66.1982
Mobifone
1100000
0368.21.1982
Viettel
1137500
0786.4.8.1982
Mobifone
763000
0786.4.5.1982
Mobifone
763000
079.21.9.1982
Mobifone
3500000
0784.9.6.1982
Mobifone
763000
0792.8.0.1982
Mobifone
763000
0785.0.7.1982
Mobifone
903000
076.9.06.1982
Mobifone
903000
0374.62.1982
Viettel
945000
0369.69.1982
Viettel
3000000
0784.3.6.1982
Mobifone
763000
0359.9.6.1982
Viettel
1900000
079.29.4.1982
Mobifone
1900000
0798.4.9.1982
Mobifone
763000
079.8.10.1982
Mobifone
3500000
0785.2.4.1982
Mobifone
763000
0798.94.1982
Mobifone
1450000
0397.26.1982
Viettel
1137500
0387.76.1982
Viettel
1150000
0924.78.1982
Vietnamobile
1600000
0785.4.6.1982
Mobifone
763000
0797.4.6.1982
Mobifone
763000
078.23.7.1982
Mobifone
1900000
0784.7.6.1982
Mobifone
763000
0964.01.1982
Viettel
2700000
0783.54.1982
Mobifone
1100000
0989.33.1982
Viettel
13000000
079.24.6.1982
Mobifone
1900000
0857.88.1982
Vinaphone
1600000
0784.5.4.1982
Mobifone
763000
0329.64.1982
Viettel
945000
0898.91.1982
Mobifone
1100000
0334.85.1982
Viettel
945000
0949.4.2.1982
Vinaphone
1600000
0785.8.4.1982
Mobifone
763000
0963.46.1982
Viettel
3500000
0372.93.1982
Viettel
3500000
0798.5.4.1982
Mobifone
763000
079.29.2.1982
Mobifone
3500000
0354.75.1982
Viettel
945000
0835.12.1982
Vinaphone
3900000
1