Sim Năm Sinh 1982

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
08.1979.1982
Vinaphone
5610000
083.567.1982
Vinaphone
5620000
085.494.1982
Vinaphone
980000
083.888.1982
Vinaphone
5890000
0828.96.1982
Vinaphone
1400000
0828.98.1982
Vinaphone
5570000
082.553.1982
Vinaphone
1100000
085.939.1982
Vinaphone
2930000
082.887.1982
Vinaphone
1475000
0819.44.1982
Vinaphone
980000
0822.65.1982
Vinaphone
1100000
082.666.1982
Vinaphone
5320000
0828.92.1982
Vinaphone
1400000
085.333.1982
Vinaphone
1970000
0817.81.1982
Vinaphone
980000
0828.93.1982
Vinaphone
1400000
082399.1982
Vinaphone
1100000
0825.97.1982
Vinaphone
1100000
0828.95.1982
Vinaphone
1400000
085.789.1982
Vinaphone
2090000
0825.94.1982
Vinaphone
1100000
081771.1982
Vinaphone
1840000
082.551.1982
Vinaphone
1100000
083.323.1982
Vinaphone
1100000
0838.7.5.1982
Vinaphone
1100000
0919.27.1982
Vinaphone
3190000
0855.33.1982
Vinaphone
1100000
0834.3.9.1982
Vinaphone
1100000
0833.68.1982
Vinaphone
4750000
082559.1982
Vinaphone
1100000
081782.1982
Vinaphone
980000
085.779.1982
Vinaphone
1990000
0838.77.1982
Vinaphone
1890000
0824.22.1982
Vinaphone
1100000
0823.98.1982
Vinaphone
1100000
0834.93.1982
Vinaphone
1100000
0823.92.1982
Vinaphone
1100000
085676.1982
Vinaphone
1100000
083.999.1982
Vinaphone
4380000
0836.77.1982
Vinaphone
1860000
082.345.1982
Vinaphone
6650000
0825.95.1982
Vinaphone
4370000
0823.93.1982
Vinaphone
1175000
083.688.1982
Vinaphone
4890000
0858.58.1982
Vinaphone
2030000
082.885.1982
Vinaphone
1475000
083338.1982
Vinaphone
1820000
0823.97.1982
Vinaphone
1100000
0819.49.1982
Vinaphone
1100000
083.444.1982
Vinaphone
1990000
083.678.1982
Vinaphone
5390000
0839.88.1982
Vinaphone
1970000
081.737.1982
Vinaphone
1100000
0817.36.1982
Vinaphone
980000
0828.99.1982
Vinaphone
1475000
083339.1982
Vinaphone
1990000
082.888.1982
Vinaphone
6690000
083.523.1982
Vinaphone
1100000
0825.92.1982
Vinaphone
1100000
0825.98.1982
Vinaphone
1100000
081779.1982
Vinaphone
1925000
0825.99.1982
Vinaphone
1100000
0833.99.1982
Vinaphone
4750000
0839.33.1982
Vinaphone
1900000
082.558.1982
Vinaphone
1100000
082.818.1982
Vinaphone
1400000
085.787.1982
Vinaphone
1100000
081777.1982
Vinaphone
5410000
082.555.1982
Vinaphone
3120000
08.1978.1982
Vinaphone
2470000
08.5678.1982
Vinaphone
13300000
0825.96.1982
Vinaphone
1100000
081776.1982
Vinaphone
1900000
0838.5.9.1982
Vinaphone
1100000
0823.91.1982
Vinaphone
1100000
0828.97.1982
Vinaphone
1400000
081775.1982
Vinaphone
1820000
085.666.1982
Vinaphone
5320000
0833.55.1982
Vinaphone
2030000
0822.62.1982
Vinaphone
1100000
082.556.1982
Vinaphone
1100000
0823.95.1982
Vinaphone
1100000
0837.38.1982
Vinaphone
1990000
083.555.1982
Vinaphone
6080000
0823.96.1982
Vinaphone
1100000
0386.22.1982
Viettel
5000000
0388.22.1982
Viettel
5000000
08.16.10.1982
Vinaphone
10800000
0943.06.1982
Vinaphone
2400000
0911.00.1982
Vinaphone
5370000
0822.26.1982
Vinaphone
3400000
0944.65.1982
Vinaphone
2860000
081.666.1982
Vinaphone
8000000
094.595.1982
Vinaphone
2800000
0918.57.1982
Vinaphone
3600000
0911.86.1982
Vinaphone
8090000
08.15.08.1982
Vinaphone
11700000
0888.95.1982
Vinaphone
5000000
0886.16.1982
Vinaphone
1990000
0886.19.1982
Vinaphone
2600000
0948.33.1982
Vinaphone
3000000
0815.11.1982
Vinaphone
11800000
0886.06.1982
Vinaphone
2800000
0889.26.1982
Vinaphone
2500000
0819.39.1982
Vinaphone
3530000
0889.28.1982
Vinaphone
2560000
0918.67.1982
Vinaphone
3150000
0941.95.1982
Vinaphone
3160000
0889.19.1982
Vinaphone
2490000
0857.99.1982
Vinaphone
2690000
08.8686.1982
Vinaphone
11600000
081.688.1982
Vinaphone
3810000
094.365.1982
Vinaphone
4200000
085.268.1982
Vinaphone
2580000
09.1997.1982
Vinaphone
16000000
0829.55.1982
Vinaphone
2220000
094.456.1982
Vinaphone
5000000
0855.88.1982
Vinaphone
4000000
09.11.09.1982
Vinaphone
15000000
0917.45.1982
Vinaphone
2900000
0913.96.1982
Vinaphone
5550000
0848.68.1982
Vinaphone
2300000
0813.99.1982
Vinaphone
3400000
0816.33.1982
Vinaphone
2260000
0889.18.1982
Vinaphone
1940000
0829.79.1982
Vinaphone
3190000
0817.99.1982
Vinaphone
3600000
0812.66.1982
Vinaphone
3600000
0886.25.1982
Vinaphone
1780000
081.699.1982
Vinaphone
3400000
08.12.01.1982
Vinaphone
11900000
0793.70.1982
Mobifone
1287500
0784.57.1982
Mobifone
1287500
0937.56.1982
Mobifone
2110000
0899.78.1982
Mobifone
2030000
0933.80.1982
Mobifone
1800000
0785.73.1982
Mobifone
1287500
0786.74.1982
Mobifone
1350000
0937.61.1982
Mobifone
2050000
0899.96.1982
Mobifone
2070000
0797.96.1982
Mobifone
1437500
089995.1982
Mobifone
3390000
0797.69.1982
Mobifone
1287500
0899.76.1982
Mobifone
1790000
0785.05.1982
Mobifone
1287500
0933.27.1982
Mobifone
2060000
0792.01.1982
Mobifone
1287500
0784.46.1982
Mobifone
1287500
0896.95.1982
Mobifone
1670000
0784.26.1982
Mobifone
1287500
1
Tin tức mới