Sim Năm Sinh 1982

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0774.93.1982
Mobifone
1830000
0765.71.1982
Mobifone
1830000
0587.46.1982
Vietnamobile
810000
0764.99.1982
Mobifone
2130000
0786.55.1982
Mobifone
2130000
0785.19.1982
Mobifone
1830000
0792.74.1982
Mobifone
1830000
0779.73.1982
Mobifone
2130000
0333.07.11.82
Viettel
1830000
0798.59.1982
Mobifone
1830000
0765.80.1982
Mobifone
1180000
0797.59.1982
Mobifone
1680000
0853.41.1982
Vinaphone
1830000
0914.30.12.82
Vinaphone
1600000
0765.32.1982
Mobifone
1830000
0354.08.1982
Viettel
1830000
0765.83.1982
Mobifone
1830000
0901.25.09.82
Mobifone
2050000
0794.08.1982
Mobifone
1830000
0364.87.1982
Viettel
1830000
0937.63.1982
Mobifone
2500000
0769.60.1982
Mobifone
1180000
0703.25.1982
Mobifone
1680000
0769.61.1982
Mobifone
1830000
0785.95.1982
Mobifone
1830000
0769.64.1982
Mobifone
1830000
0914.28.07.82
Vinaphone
1600000
0333.07.07.82
Viettel
1830000
0352.87.1982
Viettel
1830000
0908.14.05.82
Mobifone
2050000
0888.17.10.82
Vinaphone
1600000
0585.78.1982
Vietnamobile
810000
0707.80.1982
Mobifone
1180000
0386.34.1982
Viettel
1830000
0987.29.05.82
Viettel
1750000
0782.46.1982
Mobifone
1830000
0352.90.1982
Viettel
1180000
0798.31.1982
Mobifone
1830000
0703.94.1982
Mobifone
1830000
0387.92.1982
Viettel
1830000
0774.68.1982
Mobifone
1830000
0786.64.1982
Mobifone
1830000
0703.51.1982
Mobifone
1830000
0786.49.1982
Mobifone
1830000
0786.60.1982
Mobifone
1180000
0372.30.09.82
Viettel
980000
0773.87.1982
Mobifone
1830000
0333.07.08.82
Viettel
1830000
0933.08.06.82
Mobifone
1330000
0769.97.1982
Mobifone
1830000
0942.15.06.82
Vinaphone
1250000
0567.72.1982
Vietnamobile
880000
0769.01.1982
Mobifone
1830000
0856.29.1982
Vinaphone
1830000
0797.41.1982
Mobifone
1830000
0888.03.09.82
Vinaphone
1600000
0785.96.1982
Mobifone
1830000
0793.04.1982
Mobifone
1830000
0774.62.1982
Mobifone
1830000
0778.97.1982
Mobifone
2130000
0933.18.04.82
Mobifone
1330000
0764.42.1982
Mobifone
1830000
0798.35.1982
Mobifone
1830000
0783.23.1982
Mobifone
1830000
0333.07.10.82
Viettel
1830000
0353.40.1982
Viettel
1180000
0829.14.1982
Vinaphone
1830000
0708.89.1982
Mobifone
2130000
0888.05.02.82
Vinaphone
1600000
0916.04.01.82
Vinaphone
1600000
0587.70.1982
Vietnamobile
740000
0784.34.1982
Mobifone
1830000
0358.57.1982
Viettel
1830000
0389.52.1982
Viettel
1830000
0765.73.1982
Mobifone
1830000
0813.34.1982
Vinaphone
1830000
0764.40.1982
Mobifone
1180000
0777.90.1982
Mobifone
1180000
0764.10.1982
Mobifone
1830000
077.5.02.1982
Mobifone
1900000
0769.74.1982
Mobifone
1830000
0764.97.1982
Mobifone
1830000
0796.28.1982
Mobifone
1830000
0762.21.1982
Mobifone
1830000
0784.73.1982
Mobifone
1830000
0786.281.282
Mobifone
1680000
0888.24.06.82
Vinaphone
1600000
0707.81.1982
Mobifone
2600000
0943.09.11.82
Vinaphone
1250000
0358.15.1982
Viettel
1830000
0944.03.01.82
Vinaphone
1250000
0799.97.1982
Mobifone
2600000
0786.01.1982
Mobifone
1830000
0769.63.1982
Mobifone
1830000
0385.73.1982
Viettel
1830000
0707.85.1982
Mobifone
2600000
0365.46.1982
Viettel
1830000
0765.29.1982
Mobifone
1830000
0765.89.1982
Mobifone
1830000
0763.18.1982
Mobifone
1830000
0587.88.1982
Vietnamobile
950000
0792.71.1982
Mobifone
1830000
0773.71.1982
Mobifone
1830000
07.9993.1982
Mobifone
2050000
0786.67.1982
Mobifone
1680000
0933.09.12.82
Mobifone
1330000
0769.08.1982
Mobifone
1830000
0707.30.1982
Mobifone
1180000
0354.02.1982
Viettel
1830000
0786.28.1982
Mobifone
1680000
0386.92.1982
Viettel
1830000
0773.91.1982
Mobifone
1830000
0949.26.12.82
Vinaphone
1250000
08.18.01.1982
Vinaphone
5000000
0707.88.1982
Mobifone
3000000
0776.92.1982
Mobifone
1830000
0797.71.1982
Mobifone
1830000
0774.17.1982
Mobifone
1830000
0774.18.1982
Mobifone
1830000
0786.06.1982
Mobifone
1830000
0812.21.1982
Vinaphone
1830000
0778.61.1982
Mobifone
2130000
0368.87.1982
Viettel
1830000
0789.95.1982
Mobifone
3000000
0937.19.04.82
Mobifone
1330000
0707.87.1982
Mobifone
2600000
0343.34.1982
Viettel
1830000
0798.93.1982
Mobifone
1680000
0703.48.1982
Mobifone
1830000
0797.66.1982
Mobifone
2130000
0707.32.1982
Mobifone
2600000
0786.280.282
Mobifone
1250000
0974.25.04.82
Viettel
1330000
0785.29.1982
Mobifone
1830000
0786.02.1982
Mobifone
1830000
0346.69.1982
Viettel
1830000
0765.75.1982
Mobifone
1830000
0942.31.10.82
Vinaphone
1250000
0703.57.1982
Mobifone
1830000
0786.70.1982
Mobifone
1180000
0764.34.1982
Mobifone
1830000
0765.61.1982
Mobifone
1830000
0352.70.1982
Viettel
1180000
0707.83.1982
Mobifone
2600000
0785.99.1982
Mobifone
2130000
0704.41.1982
Mobifone
1830000
0798.23.1982
Mobifone
1830000
0703.52.1982
Mobifone
1830000
0766.15.1982
Mobifone
1830000
0764.71.1982
Mobifone
1830000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới