Sim Năm Sinh 1981

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0589.69.1981
Vietnamobile
1680000
0585.89.1981
Vietnamobile
990000
0925.49.1981
Vietnamobile
994000
070595.1981
Mobifone
1410000
0362.08.1981
Viettel
1400000
0819.981.981
Vinaphone
11300000
0785.3.7.1981
Mobifone
833000
0399.03.1981
Viettel
910000
0776.57.1981
Mobifone
700000
0886.48.1981
Vinaphone
1500000
0327.93.1981
Viettel
910000
0926.65.1981
Vietnamobile
2240000
0375.4.7.1981
Viettel
990000
0833.64.1981
Vinaphone
610000
0967.64.1981
Viettel
3500000
0568.03.1981
Vietnamobile
1330000
0356.46.1981
Viettel
1930000
0853.35.1981
Vinaphone
1500000
070543.1981
Mobifone
1500000
0587.23.1981
Vietnamobile
840000
079.25.4.1981
Mobifone
903000
037.4.05.1981
Viettel
1600000
0904.54.1981
Mobifone
1020000
0922.43.1981
Vietnamobile
2600000
078.552.1981
Mobifone
840000
082.995.1981
Vinaphone
2330000
0818.17.1981
Vinaphone
2090000
093.868.1981
Mobifone
10000000
0395.19.1981
Viettel
1100000
0385.38.1981
Viettel
1850000
0798.5.6.1981
Mobifone
833000
0778.35.1981
Mobifone
1325000
0853.1.4.1981
Vinaphone
1300000
0789.54.1981
Mobifone
735000
0924.30.1981
Vietnamobile
840000
0827.84.1981
Vinaphone
610000
076338.1981
Mobifone
760000
0389.87.1981
Viettel
3500000
0842.71.1981
Vinaphone
610000
0866.56.1981
Viettel
4080000
070525.1981
Mobifone
1450000
082.668.1981
Vinaphone
5440000
085.221.1981
Vinaphone
1000000
0799.90.1981
Mobifone
1250000
0925.92.1981
Vietnamobile
3750000
0928.80.1981
Vietnamobile
980000
0823.04.1981
Vinaphone
6840000
08.1980.1981
Vinaphone
19000000
0823.06.1981
Vinaphone
6180000
0363.35.1981
Viettel
650000
0963.77.1981
Viettel
3120000
0783.5.6.1981
Mobifone
833000
0584.36.1981
Vietnamobile
1180000
0326.33.1981
Viettel
2130000
0973.44.1981
Viettel
3900000
0399.08.1981
Viettel
1760000
0922.9.1.1981
Vietnamobile
2990000
076.636.1981
Mobifone
910000
039.555.1981
Viettel
3490000
0793.48.1981
Mobifone
1100000
036.730.1981
Viettel
2050000
0787.3.9.1981
Mobifone
910000
0329.39.1981
Viettel
2800000
0366.16.1981
Viettel
3030000
0978.63.1981
Viettel
3000000
0766.32.1981
Mobifone
833000
0797.88.1981
Mobifone
1750000
0928.67.1981
Vietnamobile
1570000
0769.24.1981
Mobifone
833000
0822.20.1981
Vinaphone
3000000
0398.43.1981
Viettel
2050000
082.686.1981
Vinaphone
7000000
0332.58.1981
Viettel
910000
0705.71.1981
Mobifone
1330000
0825.66.1981
Vinaphone
1100000
0358.71.1981
Viettel
1300000
0843.30.1981
Vinaphone
1100000
0827.14.1981
Vinaphone
610000
0816.02.1981
Vinaphone
6850000
0344.71.1981
Viettel
700000
0889.24.1981
Vinaphone
1800000
0978.59.1981
Viettel
3900000
0888.94.1981
Vinaphone
1800000
0843.87.1981
Vinaphone
610000
0373.53.1981
Viettel
910000
0924.69.1981
Vietnamobile
1630000
079.25.1.1981
Mobifone
903000
0763.46.1981
Mobifone
1330000
0373.31.1981
Viettel
880000
0342.09.1981
Viettel
2900000
05.28.02.1981
Vietnamobile
12000000
0835.53.1981
Vinaphone
608500
0943.74.1981
Vinaphone
3500000
0355.02.1981
Viettel
930000
094.233.1981
Vinaphone
1800000
0765.8.9.1981
Mobifone
833000
0868.47.1981
Viettel
3000000
08.1991.1981
Vinaphone
16200000
0898.43.1981
Mobifone
840000
0835.41.1981
Vinaphone
608500
0797.01.1981
Mobifone
2800000
03.6868.1981
Viettel
15000000
0348.58.1981
Viettel
960000
0782.14.1981
Mobifone
1325000
0378.76.1981
Viettel
2490000
0358.07.1981
Viettel
1960000
0784.8.7.1981
Mobifone
763000
0338.07.1981
Viettel
1990000
0852.7.9.1981
Vinaphone
1300000
0788.37.1981
Mobifone
1325000
0922.76.1981
Vietnamobile
2600000
0386.56.1981
Viettel
2460000
056.28.1.1981
Vietnamobile
1250000
0946.74.1981
Vinaphone
3000000
0367.60.1981
Viettel
1500000
0925.76.1981
Vietnamobile
1530000
0947.05.1981
Vinaphone
2000000
0376.38.1981
Viettel
910000
0397.97.1981
Viettel
3110000
035.882.1981
Viettel
1330000
0929.22.1981
Vietnamobile
5000000
0367.23.1981
Viettel
1270000
0775.34.1981
Mobifone
1325000
0343.66.1981
Viettel
4180000
0382.95.1981
Viettel
910000
0856.3.5.1981
Vinaphone
1950000
0366.8.4.1981
Viettel
1950000
0798.81.1981
Mobifone
1420000
0853.74.1981
Vinaphone
610000
0583.64.1981
Vietnamobile
1150000
0917.35.1981
Vinaphone
2460000
0983.37.1981
Viettel
5090000
0853.46.1981
Vinaphone
610000
0928.95.1981
Vietnamobile
4800000
0335.70.1981
Viettel
980000
0327.9.4.1981
Viettel
840000
0906.72.1981
Mobifone
4090000
078.7.01.1981
Mobifone
1500000
0823.17.1981
Vinaphone
2090000
082.900.1981
Vinaphone
2450000
0786.68.1981
Mobifone
1100000
0334.73.1981
Viettel
980000
0367.46.1981
Viettel
840000
0838.53.1981
Vinaphone
1950000
0948.23.1981
Vinaphone
1790000
0854.84.1981
Vinaphone
610000
0369.51.1981
Viettel
1990000
070593.1981
Mobifone
1450000
070.47.4.1981
Mobifone
1230000
0784.4.0.1981
Mobifone
763000
1