Sim Năm Sinh 1981

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0926.48.1981
Vietnamobile
2630000
0376.08.1981
Viettel
910000
0838.33.1981
Vinaphone
1980000
0944.34.1981
Vinaphone
4450000
0984.47.1981
Viettel
3500000
0968.8.7.1981
Viettel
3490000
0844.90.1981
Vinaphone
1680000
0937.20.1981
Mobifone
1560000
0843.30.1981
Vinaphone
1100000
0825.65.1981
Vinaphone
2090000
0924.59.1981
Vietnamobile
1680000
0338.93.1981
Viettel
1100000
0586.66.1981
Vietnamobile
4030000
0904.78.1981
Mobifone
3790000
05.8668.1981
Vietnamobile
9000000
0783.76.1981
Mobifone
3000000
0854.02.1981
Vinaphone
1680000
0964.69.1981
Viettel
4500000
0839.55.1981
Vinaphone
903000
0929.45.1981
Vietnamobile
1600000
097.135.1981
Viettel
6310000
0372.27.1981
Viettel
910000
079.941.1981
Mobifone
1200000
0945.71.1981
Vinaphone
2000000
0868.79.1981
Viettel
9000000
0335.79.1981
Viettel
910000
0886.33.1981
Vinaphone
3100000
0889.08.1981
Vinaphone
1990000
0927.46.1981
Vietnamobile
2090000
0375.6.7.1981
Viettel
2000000
0818.46.1981
Vinaphone
2500000
05.28.11.1981
Vietnamobile
7200000
0528.88.1981
Vietnamobile
2790000
0853.54.1981
Vinaphone
610000
0845.25.1981
Vinaphone
610000
0327.39.1981
Viettel
1250000
0911.83.1981
Vinaphone
2090000
09.27.07.1981
Vietnamobile
15000000
0397.53.1981
Viettel
1020000
0794.4.1.1981
Mobifone
763000
0778.24.1981
Mobifone
760000
0788.49.1981
Mobifone
1325000
0366.53.1981
Viettel
1960000
0928.50.1981
Vietnamobile
1050000
08.1996.1981
Vinaphone
12200000
082.987.1981
Vinaphone
2000000
0826.97.1981
Vinaphone
3500000
0788.25.1981
Mobifone
1325000
0967.43.1981
Viettel
4000000
0943.71.1981
Vinaphone
3700000
0899.25.1981
Mobifone
1475000
0843.17.1981
Vinaphone
610000
08.1958.1981
Vinaphone
2050000
0927.39.1981
Vietnamobile
1790000
07.6886.1981
Mobifone
1600000
0844.54.1981
Vinaphone
610000
09.28.12.1981
Vietnamobile
15000000
0783.28.1981
Mobifone
1100000
09.21.04.1981
Vietnamobile
12000000
0368.29.1981
Viettel
910000
0393.89.1981
Viettel
4890000
0822.12.1981
Vinaphone
6180000
0845.27.1981
Vinaphone
610000
0843.72.1981
Vinaphone
610000
0946.95.1981
Vinaphone
1500000
0922.92.1981
Vietnamobile
3750000
0395.29.1981
Viettel
910000
09.25.01.1981
Vietnamobile
15000000
0822.47.1981
Vinaphone
610000
0819.41.1981
Vinaphone
2090000
079.383.1981
Mobifone
1500000
0585.89.1981
Vietnamobile
990000
0389.71.1981
Viettel
1100000
0348.71.1981
Viettel
980000
078279.1981
Mobifone
1450000
0919.70.1981
Vinaphone
4000000
0924.81.1981
Vietnamobile
980000
0768.3.2.1981
Mobifone
910000
0367.60.1981
Viettel
1500000
0522.85.1981
Vietnamobile
1090000
0836.60.1981
Vinaphone
3500000
0824.84.1981
Vinaphone
610000
0834.96.1981
Vinaphone
610000
0327.7.7.1981
Viettel
2890000
0844.44.1981
Vinaphone
7000000
0979.25.1981
Viettel
8870000
0898.40.1981
Mobifone
960000
0327.24.1981
Viettel
875000
0968.85.1981
Viettel
6460000
0785.7.4.1981
Mobifone
763000
03.5555.1981
Viettel
19000000
0822.03.1981
Vinaphone
6850000
0916.7.7.1981
Vinaphone
4470000
0364.69.1981
Viettel
860000
0924.9.2.1981
Vietnamobile
2490000
0385.54.1981
Viettel
910000
0984.63.1981
Viettel
3910000
0868.44.1981
Viettel
1600000
0927.6.2.1981
Vietnamobile
2140000
0343.82.1981
Viettel
875000
0704.1.7.1981
Mobifone
910000
0794.88.1981
Mobifone
1750000
0834.70.1981
Vinaphone
608500
0839.86.1981
Vinaphone
5890000
0798.58.1981
Mobifone
1100000
0326.80.1981
Viettel
910000
0784.0.2.1981
Mobifone
763000
070526.1981
Mobifone
1410000
038.260.1981
Viettel
1990000
0867.11.1981
Viettel
5000000
0385.83.1981
Viettel
910000
0926.97.1981
Vietnamobile
2150000
0359.11.1981
Viettel
5000000
0385.74.1981
Viettel
650000
0563.03.1981
Vietnamobile
1330000
0397.32.1981
Viettel
910000
024.9999.1981
Máy bàn
15000000
0774.23.1981
Mobifone
1100000
0784.3.5.1981
Mobifone
763000
0929.5.9.1981
Vietnamobile
4390000
0917.08.1981
Vinaphone
11200000
0834.82.1981
Vinaphone
610000
0789.37.1981
Mobifone
1500000
0394.81.1981
Viettel
1100000
0926.3.4.1981
Vietnamobile
3430000
0927.36.1981
Vietnamobile
1680000
0705.7.3.1981
Mobifone
910000
0783.4.0.1981
Mobifone
763000
0374.75.1981
Viettel
650000
0968.01.1981
Viettel
7010000
0764.93.1981
Mobifone
830000
0798.3.7.1981
Mobifone
833000
0333.5.4.1981
Viettel
1570000
0826.45.1981
Vinaphone
610000
0346.9.3.1981
Viettel
1250000
0342.64.1981
Viettel
1390000
0929.34.1981
Vietnamobile
1590000
09.4547.1981
Vinaphone
2390000
0867.91.1981
Viettel
1480000
0798.4.0.1981
Mobifone
763000
0904.50.1981
Mobifone
1990000
0866.99.1981
Viettel
8000000
0944.73.1981
Vinaphone
1810000
0941.82.1981
Vinaphone
5000000
0363.75.1981
Viettel
980000
0366.36.1981
Viettel
4890000
0704.05.1981
Mobifone
8000000
08.6886.1981
Viettel
10000000
0769.04.1981
Mobifone
1100000
0763.40.1981
Mobifone
833000
1