Sim Năm Sinh 1981

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0798.47.1981
Mobifone
1450000
0792.12.1981
Mobifone
1450000
0798.48.1981
Mobifone
1287500
0785.73.1981
Mobifone
1287500
0899.76.1981
Mobifone
1850000
0786.16.1981
Mobifone
1440000
0792.63.1981
Mobifone
1287500
0786.59.1981
Mobifone
1287500
0933.80.1981
Mobifone
1780000
0901.69.1981
Mobifone
2750000
0937.61.1981
Mobifone
1860000
0896.7.1.1981
Mobifone
1830000
0939.8.7.1981
Mobifone
2050000
0907.8.3.1981
Mobifone
2500000
0907.8.5.1981
Mobifone
1680000
0939.7.4.1981
Mobifone
1330000
0939.2.6.1981
Mobifone
2500000
0896.7.2.1981
Mobifone
1830000
0896.70.1981
Mobifone
1180000
0896.04.1981
Mobifone
1330000
0783.981.981
Mobifone
5500000
0896.7.3.1981
Mobifone
1830000
0932.9.2.1981
Mobifone
2700000
0896.7.4.1981
Mobifone
1750000
0898.04.1981
Mobifone
1680000
0907.6.6.1981
Mobifone
3000000
0907.2.1.1981
Mobifone
2400000
0907.30.1981
Mobifone
1680000
0898.00.1981
Mobifone
1680000
0796.981.981
Mobifone
6000000
0706.981.981
Mobifone
6000000
0794.981.981
Mobifone
4500000
0763.981.981
Mobifone
6000000
0939.1.5.1981
Mobifone
3200000
0762.981.981
Mobifone
6000000
0907.5.4.1981
Mobifone
1980000
0907.6.5.1981
Mobifone
2500000
0939.8.5.1981
Mobifone
2200000
0907.5.3.1981
Mobifone
2280000
0795.981.981
Mobifone
6000000
0939.5.9.1981
Mobifone
3100000
0907.6.2.1981
Mobifone
2500000
0704.981.981
Mobifone
4500000
0907.3.7.1981
Mobifone
2280000
0899.6.5.1981
Mobifone
2050000
0907.5.6.1981
Mobifone
2400000
0907.6.3.1981
Mobifone
2500000
0899.00.1981
Mobifone
1900000
0899.02.1981
Mobifone
1900000
0907.4.2.1981
Mobifone
1980000
0931.00.1981
Mobifone
2200000
0765.981.981
Mobifone
6000000
0787.981.981
Mobifone
6500000
0899.6.7.1981
Mobifone
2050000
0793.981.981
Mobifone
6500000
0899.6.6.1981
Mobifone
3000000
0898.8.4.1981
Mobifone
1680000
0898.8.3.1981
Mobifone
2280000
0899.06.1981
Mobifone
1900000
0799.73.1981
Mobifone
1860000
0705.89.1981
Mobifone
1500000
0799.75.1981
Mobifone
1500000
0705.63.1981
Mobifone
1480000
0797.06.1981
Mobifone
1850000
0704.10.1981
Mobifone
4820000
0792.04.1981
Mobifone
1790000
0702.27.1981
Mobifone
1490000
0705.61.1981
Mobifone
1500000
0797.08.1981
Mobifone
1780000
0792.03.1981
Mobifone
2070000
0797.05.1981
Mobifone
1750000
0705.51.1981
Mobifone
1500000
0799.86.1981
Mobifone
1500000
0336.73.1981
Viettel
2300000
038.7.06.1981
Viettel
4500000
08.1963.1981
Vinaphone
2500000
0919.58.1981
Vinaphone
4500000
0945.79.1981
Vinaphone
2050000
08.1961.1981
Vinaphone
3600000
08.1969.1981
Vinaphone
3600000
08.1974.1981
Vinaphone
2500000
088.678.1981
Vinaphone
4000000
08.1962.1981
Vinaphone
2500000
08.1971.1981
Vinaphone
3600000
0812.10.1981
Vinaphone
5000000
08.1970.1981
Vinaphone
3600000
0888.36.1981
Vinaphone
3000000
08.1357.1981
Vinaphone
2050000
08.1966.1981
Vinaphone
3600000
0886.77.1981
Vinaphone
2090000
08.25.01.1981
Vinaphone
7600000
0936.30.1981
Mobifone
1445000
0937.92.1981
Mobifone
1475000
03.27.04.1981
Viettel
3910000
0899.35.1981
Mobifone
2800000
0924.13.1981
Vietnamobile
1380000
0799.96.1981
Mobifone
1490000
077857.1981
Mobifone
1450000
0966.79.1981
Viettel
9000000
0785.28.1981
Mobifone
1100000
0373.50.1981
Viettel
770000
0386.57.1981
Viettel
910000
0783.6.1.1981
Mobifone
833000
0327.39.1981
Viettel
1250000
0886.28.1981
Vinaphone
1500000
0914.9.6.1981
Vinaphone
2500000
05.22.01.1981
Vietnamobile
12000000
0375.17.1981
Viettel
1100000
08.28.33.1981
Vinaphone
4290000
0838.14.1981
Vinaphone
608500
093.186.1981
Mobifone
8890000
03456.1.1981
Viettel
2990000
0867.02.1981
Viettel
910000
0823.64.1981
Vinaphone
610000
0334.96.1981
Viettel
1990000
0784.4.9.1981
Mobifone
763000
0798.2.4.1981
Mobifone
763000
0815.05.1981
Vinaphone
7000000
079.222.1981
Mobifone
6000000
035.370.1981
Viettel
860000
083.701.1981
Vinaphone
1475000
034.25.1.1981
Viettel
2130000
077.21.4.1981
Mobifone
1550000
0355.75.1981
Viettel
2480000
05.6688.1981
Vietnamobile
4500000
0369.53.1981
Viettel
1100000
0772.32.1981
Mobifone
3390000
0329.73.1981
Viettel
2000000
0822.79.1981
Vinaphone
4290000
0926.41.1981
Vietnamobile
1950000
056.999.1981
Vietnamobile
7000000
0822.03.1981
Vinaphone
6850000
0369.9.3.1981
Viettel
1100000
0347.73.1981
Viettel
960000
0334.60.1981
Viettel
763000
0939.23.1981
Mobifone
3200000
0853.44.1981
Vinaphone
610000
0914.24.1981
Vinaphone
2050000
024.6666.1981
Máy bàn
9600000
0394.1.7.1981
Viettel
670000
0377.29.1981
Viettel
910000
0389.33.1981
Viettel
2940000
0782.14.1981
Mobifone
1325000
0363.65.1981
Viettel
910000
0916.7.7.1981
Vinaphone
4470000
094.963.1981
Vinaphone
2760000
0855.34.1981
Vinaphone
610000
070521.1981
Mobifone
1420000
0798.7.4.1981
Mobifone
763000
0929.48.1981
Vietnamobile
2500000
1