Sim Năm Sinh 1981

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
070.333.1981
Mobifone
2000000
0981.981.981
Viettel
399000000
0703.25.1981
Mobifone
1680000
0902.75.1981
Mobifone
2500000
0368.87.1981
Viettel
1830000
0914.30.05.81
Vinaphone
1600000
0764.29.1981
Mobifone
1830000
0777.05.1981
Mobifone
1900000
0888.08.07.81
Vinaphone
1600000
0855.51.1981
Vinaphone
1830000
0762.15.1981
Mobifone
1830000
0796.10.1981
Mobifone
1830000
0764.26.1981
Mobifone
1830000
0888.17.06.81
Vinaphone
1600000
0784.73.1981
Mobifone
1830000
0707.35.1981
Mobifone
2600000
0786.01.1981
Mobifone
1830000
0773.84.1981
Mobifone
1830000
0786.70.1981
Mobifone
1180000
0888.18.05.81
Vinaphone
1600000
0888.15.10.81
Vinaphone
1600000
0786.57.1981
Mobifone
1830000
0384.97.1981
Viettel
1830000
0703.57.1981
Mobifone
1830000
077.5.02.1981
Mobifone
1900000
0773.80.1981
Mobifone
1180000
0583.26.1981
Vietnamobile
810000
0944.06.03.81
Vinaphone
1250000
0797.41.1981
Mobifone
1830000
0777.90.1981
Mobifone
1180000
0397.51.1981
Viettel
1830000
0792.74.1981
Mobifone
1830000
0782.46.1981
Mobifone
1830000
0586.50.1981
Vietnamobile
810000
0589.93.1981
Vietnamobile
880000
0764.66.1981
Mobifone
2130000
0764.24.1981
Mobifone
1830000
0395.54.1981
Viettel
1830000
0933.01.09.81
Mobifone
1330000
0785.96.1981
Mobifone
1830000
0786.04.1981
Mobifone
1830000
0764.90.1981
Mobifone
1180000
0772.080.181
Mobifone
1100000
0707.80.1981
Mobifone
1180000
0789.95.1981
Mobifone
3000000
0374.31.1981
Viettel
1830000
0765.66.1981
Mobifone
2130000
0888.31.07.81
Vinaphone
1600000
0786.30.1981
Mobifone
1180000
0354.47.1981
Viettel
1830000
0813.34.1981
Vinaphone
1830000
0813.27.1981
Vinaphone
1830000
0888.28.09.81
Vinaphone
1600000
0566.44.1981
Vietnamobile
810000
0779.73.1981
Mobifone
2130000
0567.72.1981
Vietnamobile
880000
0795.04.1981
Mobifone
1830000
0775.19.1981
Mobifone
1830000
0796.03.1981
Mobifone
1830000
0946.09.11.81
Vinaphone
1250000
0385.73.1981
Viettel
1830000
0962.06.03.81
Viettel
1680000
0853.41.1981
Vinaphone
1830000
0703.47.1981
Mobifone
1830000
0765.74.1981
Mobifone
1830000
0358.22.1981
Viettel
2130000
0817.181.181
Vinaphone
13000000
0338.42.1981
Viettel
1830000
0796.28.1981
Mobifone
1830000
0585.77.1981
Vietnamobile
950000
0764.65.1981
Mobifone
1830000
0937.21.09.81
Mobifone
1330000
0777.95.1981
Mobifone
3000000
0778.06.1981
Mobifone
2130000
0769.01.1981
Mobifone
1830000
0382.09.12.81
Viettel
980000
0333.07.12.81
Viettel
1830000
0797.59.1981
Mobifone
1680000
0792.71.1981
Mobifone
1830000
0974.25.08.81
Viettel
1330000
0797.66.1981
Mobifone
2130000
0333.07.09.81
Viettel
1830000
0765.70.1981
Mobifone
1180000
0359.76.1981
Viettel
1830000
0888.05.10.81
Vinaphone
1600000
0937.63.1981
Mobifone
2500000
0564.08.08.81
Vietnamobile
600000
0365.46.1981
Viettel
1830000
0794.08.1981
Mobifone
1830000
0933.10.04.81
Mobifone
1330000
0769.08.1981
Mobifone
1830000
0352.84.1981
Viettel
1830000
0798.35.1981
Mobifone
1830000
0396.01.10.81
Viettel
840000
0566.39.1981
Vietnamobile
810000
0357.26.1981
Viettel
1830000
0987.24.05.81
Viettel
1330000
0914.28.07.81
Vinaphone
1600000
0908.21.07.81
Mobifone
2050000
0395.48.1981
Viettel
1830000
0769.60.1981
Mobifone
1180000
0942.18.04.81
Vinaphone
1250000
0703.66.1981
Mobifone
2130000
0987.24.06.81
Viettel
1330000
0773.91.1981
Mobifone
1830000
0364.87.1981
Viettel
1830000
0797.981.981
Mobifone
13000000
0933.24.02.81
Mobifone
1330000
07.9993.1981
Mobifone
2050000
0707.87.1981
Mobifone
2600000
0707.85.1981
Mobifone
2600000
0776.92.1981
Mobifone
1830000
0767.1111.81
Mobifone
4000000
0775.92.1981
Mobifone
1830000
0769.62.1981
Mobifone
1830000
0766.15.1981
Mobifone
1830000
0786.60.1981
Mobifone
1180000
0762.21.1981
Mobifone
1830000
0708.76.1981
Mobifone
2130000
0352.43.1981
Viettel
1830000
0786.55.1981
Mobifone
2130000
0765.75.1981
Mobifone
1830000
0707.82.1981
Mobifone
2600000
0778.84.1981
Mobifone
2130000
0786.03.1981
Mobifone
1830000
0786.280.281
Mobifone
1330000
0798.23.1981
Mobifone
1830000
0786.09.1981
Mobifone
1830000
0343.17.1981
Viettel
1830000
0382.25.03.81
Viettel
980000
0775.75.1981
Mobifone
1830000
0817.19.1981
Vinaphone
1830000
0764.21.1981
Mobifone
1830000
0815.11.06.81
Vinaphone
770000
0837.91.1981
Vinaphone
1830000
0796.20.1981
Mobifone
1180000
0933.25.02.81
Mobifone
1330000
0796.01.1981
Mobifone
1830000
0333.07.08.81
Viettel
1830000
0888.24.02.81
Vinaphone
1600000
0366.47.1981
Viettel
1830000
0707.32.1981
Mobifone
2600000
0797.71.1981
Mobifone
1830000
0765.51.1981
Mobifone
1830000
0769.61.1981
Mobifone
1830000
0944.09.11.81
Vinaphone
1250000
0703.50.1981
Mobifone
1180000
0829.63.1981
Vinaphone
1830000
0908.49.1981
Mobifone
2600000
0786.67.1981
Mobifone
1680000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới