Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0926.50.1980
Vietnamobile
980000
0785.5.9.1980
Mobifone
833000
0798.2.0.1980
Mobifone
833000
0387.47.1980
Viettel
833000
0794.8.3.1980
Mobifone
763000
0327.01.1980
Viettel
6700000
0785.3.4.1980
Mobifone
763000
0783.5.7.1980
Mobifone
833000
0929.75.1980
Vietnamobile
2200000
0783.2.8.1980
Mobifone
833000
0392.31.1980
Viettel
1900000
0784.1.4.1980
Mobifone
763000
0967.01.1980
Viettel
3300000
0353.52.1980
Viettel
875000
0783.3.4.1980
Mobifone
763000
0926.49.1980
Vietnamobile
770000
0793.4.0.1980
Mobifone
763000
0356.40.1980
Viettel
833000
0798.75.1980
Mobifone
1100000
0929.57.1980
Vietnamobile
2200000
092.29.3.1980
Vietnamobile
2200000
0905.9.4.1980
Mobifone
1400000
0784.3.7.1980
Mobifone
763000
0833.27.1980
Vinaphone
910000
0798.5.7.1980
Mobifone
833000
0363.74.1980
Viettel
833000
0793.80.1980
Mobifone
1250000
0928.13.1980
Vietnamobile
2200000
0784.98.1980
Mobifone
1100000
0798.2.6.1980
Mobifone
833000
0797.0.2.1980
Mobifone
833000
0793.4.2.1980
Mobifone
763000
092.12.4.1980
Vietnamobile
1700000
0785.5.3.1980
Mobifone
763000
0965.78.1980
Viettel
3300000
03.345.2.1980
Viettel
1100000
0784.9.0.1980
Mobifone
763000
0927.17.1980
Vietnamobile
2200000
0784.3.9.1980
Mobifone
763000
0973.39.1980
Viettel
5300000
0326.38.1980
Viettel
1100000
0784.3.2.1980
Mobifone
763000
03.28.05.1980
Viettel
6700000
0898.94.1980
Mobifone
1100000
0784.1.6.1980
Mobifone
763000
0797.80.1980
Mobifone
1250000
0969.01.1980
Viettel
4800000
0368.35.1980
Viettel
1100000
0377.59.1980
Viettel
875000
0797.74.1980
Mobifone
1295000
0327.33.1980
Viettel
1100000
0783.6.3.1980
Mobifone
833000
0797.4.7.1980
Mobifone
763000
0374.6.5.1980
Viettel
833000
0915.76.1980
Vinaphone
1800000
0349.81.1980
Viettel
700000
0829.77.1980
Vinaphone
1100000
0948.93.1980
Vinaphone
1175000
035.24.5.1980
Viettel
1800000
0352.17.1980
Viettel
1900000
081.888.1980
Vinaphone
10700000
0798.8.3.1980
Mobifone
833000
0792.2.0.1980
Mobifone
833000
0828.55.1980
Vinaphone
1100000
0853.76.1980
Vinaphone
875000
0929.51.1980
Vietnamobile
2200000
0924.32.1980
Vietnamobile
770000
0798.8.2.1980
Mobifone
833000
092.29.1.1980
Vietnamobile
2500000
0829.88.1980
Vinaphone
1550000
0783.5.4.1980
Mobifone
763000
0794.7.6.1980
Mobifone
763000
0784.0.2.1980
Mobifone
763000
033.27.8.1980
Viettel
1900000
038.205.1980
Viettel
1475000
0793.7.5.1980
Mobifone
833000
0832.52.1980
Vinaphone
3400000
0349.64.1980
Viettel
700000
0838.93.1980
Vinaphone
875000
0783.5.3.1980
Mobifone
763000
0378.54.1980
Viettel
833000
0813.66.1980
Vinaphone
1475000
0973.06.1980
Viettel
5300000
0798.38.1980
Mobifone
903000
0786.7.3.1980
Mobifone
833000
0798.7.4.1980
Mobifone
763000
0785.2.3.1980
Mobifone
833000
0792.9.0.1980
Mobifone
833000
0797.40.1980
Mobifone
1100000
0793.4.3.1980
Mobifone
763000
0962.99.1980
Viettel
8800000
0347.97.1980
Viettel
833000
092.24.6.1980
Vietnamobile
1700000
0869.57.1980
Viettel
1700000
0785.5.0.1980
Mobifone
833000
0786.5.6.1980
Mobifone
833000
0797.1.3.1980
Mobifone
833000
0989.24.1980
Viettel
4400000
0784.2.6.1980
Mobifone
763000
0929.73.1980
Vietnamobile
2200000
0798.4.9.1980
Mobifone
763000
079.29.1.1980
Mobifone
3400000
097.14.5.1980
Viettel
4800000
097.17.7.1980
Viettel
5300000
0797.5.4.1980
Mobifone
763000
0357.39.1980
Viettel
1100000
0797.19.1980
Mobifone
1100000
0965.73.1980
Viettel
3900000
0786.7.1.1980
Mobifone
833000
0798.5.3.1980
Mobifone
763000
0334.93.1980
Viettel
700000
0797.9.3.1980
Mobifone
833000
0928.93.1980
Vietnamobile
2200000
0798.5.5.1980
Mobifone
833000
079.25.2.1980
Mobifone
1700000
0784.9.6.1980
Mobifone
763000
0835.38.1980
Vinaphone
875000
0383.73.1980
Viettel
1100000
079.24.3.1980
Mobifone
973000
0797.4.1.1980
Mobifone
763000
035.262.1980
Viettel
1900000
079.26.1.1980
Mobifone
1700000
0929.54.1980
Vietnamobile
1550000
0785.8.8.1980
Mobifone
833000
0785.5.2.1980
Mobifone
833000
0384.73.1980
Viettel
833000
0929.65.1980
Vietnamobile
2200000
0395.09.1980
Viettel
1100000
0798.60.1980
Mobifone
1100000
0966.53.1980
Viettel
2400000
0379.01.1980
Viettel
875000
0336.14.1980
Viettel
833000
0926.82.1980
Vietnamobile
2500000
0784.6.4.1980
Mobifone
763000
0785.9.1.1980
Mobifone
833000
0965.24.1980
Viettel
3900000
0918.31.1980
Vinaphone
2200000
0784.2.2.1980
Mobifone
763000
0337.85.1980
Viettel
875000
0334.53.1980
Viettel
833000
0793.7.4.1980
Mobifone
763000
0794.8.6.1980
Mobifone
763000
0786.42.1980
Mobifone
1100000
0786.5.9.1980
Mobifone
833000
0784.7.1.1980
Mobifone
763000
0792.6.0.1980
Mobifone
833000
0366.39.1980
Viettel
1325000
0924.87.1980
Vietnamobile
1550000
0984.33.1980
Viettel
3600000
0335.21.1980
Viettel
875000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

1