Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
091.138.1980
Vinaphone
2500000
0945.79.1980
Vinaphone
2050000
0916.79.1980
Vinaphone
1900000
0949.33.1980
Vinaphone
1680000
091.134.1980
Vinaphone
2500000
08.1969.1980
Vinaphone
3600000
094.192.1980
Vinaphone
3000000
08.1975.1980
Vinaphone
3600000
08.1960.1980
Vinaphone
2500000
0915.83.1980
Vinaphone
3000000
0886.19.1980
Vinaphone
2090000
07.02.05.1980
Mobifone
6490000
07.02.02.1980
Mobifone
14300000
0916.85.1980
Vinaphone
2890000
0948.01.1980
Vinaphone
1500000
08.29.12.1980
Vinaphone
5700000
0375.55.1980
Viettel
8000000
038.205.1980
Viettel
1500000
0798.9.1.1980
Mobifone
833000
0366.68.1980
Viettel
5000000
0378.72.1980
Viettel
1100000
034.293.1980
Viettel
1990000
0793.8.2.1980
Mobifone
833000
0785.5.0.1980
Mobifone
833000
0797.0.2.1980
Mobifone
833000
0942.79.1980
Vinaphone
2700000
0793.4.2.1980
Mobifone
763000
0797.70.1980
Mobifone
1100000
0797.5.3.1980
Mobifone
763000
0368.35.1980
Viettel
1100000
0798.4.3.1980
Mobifone
763000
092.17.7.1980
Vietnamobile
2200000
0794.7.9.1980
Mobifone
763000
0785.8.3.1980
Mobifone
833000
0358.75.1980
Viettel
875000
0798.2.0.1980
Mobifone
833000
079.28.1.1980
Mobifone
1800000
079.25.2.1980
Mobifone
1800000
097.17.8.1980
Viettel
5500000
0972.37.1980
Viettel
5500000
0785.1.8.1980
Mobifone
833000
0928.13.1980
Vietnamobile
2300000
08.2468.1980
Vinaphone
2500000
0784.3.6.1980
Mobifone
763000
0785.2.3.1980
Mobifone
833000
0798.8.4.1980
Mobifone
763000
0785.4.0.1980
Mobifone
763000
0376.50.1980
Viettel
763000
0798.3.0.1980
Mobifone
833000
0375.82.1980
Viettel
875000
0373.2.6.1980
Viettel
875000
079.25.5.1980
Mobifone
3500000
0985.28.1980
Viettel
5000000
0797.7.8.1980
Mobifone
833000
0794.4.6.1980
Mobifone
763000
0352.17.1980
Viettel
2000000
0929.54.1980
Vietnamobile
1600000
079.21.8.1980
Mobifone
1800000
0785.98.1980
Mobifone
1100000
0928.93.1980
Vietnamobile
2300000
0784.4.1.1980
Mobifone
763000
0934.13.1980
Mobifone
1400000
0868.92.1980
Viettel
1800000
0366.43.1980
Viettel
833000
0785.80.1980
Mobifone
1250000
0786.4.1.1980
Mobifone
763000
0786.2.4.1980
Mobifone
763000
0798.8.3.1980
Mobifone
833000
0397.83.1980
Viettel
875000
0793.7.4.1980
Mobifone
763000
0784.5.7.1980
Mobifone
763000
0785.1.4.1980
Mobifone
763000
0797.7.5.1980
Mobifone
833000
0785.3.6.1980
Mobifone
763000
0793.4.0.1980
Mobifone
763000
0943.7.6.1980
Vinaphone
1175000
085.222.1980
Vinaphone
4500000
0924.66.1980
Vietnamobile
1800000
079.21.5.1980
Mobifone
1800000
0395.74.1980
Viettel
833000
0354.48.1980
Viettel
833000
079.23.1.1980
Mobifone
1800000
0342.31.1980
Viettel
1500000
0784.4.6.1980
Mobifone
763000
0923.75.1980
Vietnamobile
2300000
0797.4.7.1980
Mobifone
763000
0375.50.1980
Viettel
763000
0976.89.1980
Viettel
5500000
0905.9.4.1980
Mobifone
1400000
0784.2.5.1980
Mobifone
763000
0832.52.1980
Vinaphone
3500000
0975.75.1980
Viettel
5500000
0337.85.1980
Viettel
875000
0785.3.4.1980
Mobifone
763000
07.86.68.1980
Mobifone
3500000
0784.7.2.1980
Mobifone
763000
0785.6.0.1980
Mobifone
833000
0829.77.1980
Vinaphone
1100000
0797.40.1980
Mobifone
1100000
0925.68.1980
Vietnamobile
3000000
0786.4.0.1980
Mobifone
763000
0798.9.3.1980
Mobifone
833000
0784.0.9.1980
Mobifone
763000
0979.35.1980
Viettel
5000000
0794.7.6.1980
Mobifone
763000
0933.64.1980
Mobifone
1400000
0387.75.1980
Viettel
875000
0784.9.2.1980
Mobifone
763000
0786.6.3.1980
Mobifone
833000
0946.32.1980
Vinaphone
1175000
0336.14.1980
Viettel
833000
0364.38.1980
Viettel
833000
0962.11.1980
Viettel
5500000
0962.89.1980
Viettel
5500000
0798.7.2.1980
Mobifone
833000
0792.2.0.1980
Mobifone
833000
0367.10.1980
Viettel
2000000
0886.03.1980
Vinaphone
1500000
0784.6.3.1980
Mobifone
763000
0784.1.6.1980
Mobifone
763000
0929.72.1980
Vietnamobile
2300000
0784.3.2.1980
Mobifone
763000
0786.2.9.1980
Mobifone
833000
0376.02.1980
Viettel
875000
0792.99.1980
Mobifone
2900000
0786.4.8.1980
Mobifone
763000
0785.2.1.1980
Mobifone
833000
0783.5.9.1980
Mobifone
833000
0349.28.1980
Viettel
750000
0798.5.0.1980
Mobifone
833000
0793.7.8.1980
Mobifone
833000
079.25.3.1980
Mobifone
973000
079.27.8.1980
Mobifone
1800000
0792.80.1980
Mobifone
1250000
0784.2.3.1980
Mobifone
763000
0785.5.1.1980
Mobifone
833000
0859.68.1980
Vinaphone
1500000
0797.3.2.1980
Mobifone
833000
0783.4.4.1980
Mobifone
763000
0784.9.4.1980
Mobifone
763000
0357.39.1980
Viettel
1100000
088888.1980
Vinaphone
69000000
0786.4.3.1980
Mobifone
763000
0384.73.1980
Viettel
833000
0793.7.5.1980
Mobifone
833000
0927.74.1980
Vietnamobile
875000
0784.5.9.1980
Mobifone
763000
0797.3.0.1980
Mobifone
833000
0869.57.1980
Viettel
1800000
097.14.5.1980
Viettel
5000000
1