Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0783.5.7.1980
Mobifone
833000
0784.1.6.1980
Mobifone
763000
0918.31.1980
Vinaphone
2200000
0783.2.8.1980
Mobifone
833000
038.205.1980
Viettel
1475000
0346.01.1980
Viettel
833000
0334.85.1980
Viettel
833000
0786.3.5.1980
Mobifone
833000
0328.17.1980
Viettel
875000
0924.66.1980
Vietnamobile
1700000
0792.7.0.1980
Mobifone
833000
0839.51.1980
Vinaphone
875000
0783.2.9.1980
Mobifone
833000
0965.73.1980
Viettel
3900000
0389.22.1980
Viettel
1100000
0365.14.1980
Viettel
833000
0928.93.1980
Vietnamobile
2200000
0982.42.1980
Viettel
5700000
0786.4.8.1980
Mobifone
763000
0813.66.1980
Vinaphone
1475000
0835.68.1980
Vinaphone
1475000
0383.19.1980
Viettel
1100000
0797.4.1.1980
Mobifone
763000
0926.50.1980
Vietnamobile
980000
0886.05.1980
Vinaphone
1475000
0786.4.3.1980
Mobifone
763000
0949.46.1980
Vinaphone
1175000
0925.23.1980
Vietnamobile
2200000
0786.1.7.1980
Mobifone
833000
0837.54.1980
Vinaphone
910000
0797.9.0.1980
Mobifone
833000
0797.5.4.1980
Mobifone
763000
0973.39.1980
Viettel
5300000
0394.78.1980
Viettel
833000
0928.15.1980
Vietnamobile
2200000
092.24.4.1980
Vietnamobile
1700000
079.29.1.1980
Mobifone
3400000
0965.24.1980
Viettel
3900000
0367.10.1980
Viettel
1900000
0815.63.1980
Vinaphone
875000
08.2468.1980
Vinaphone
2400000
0786.4.0.1980
Mobifone
763000
0799.8.4.1980
Mobifone
763000
0798.5.3.1980
Mobifone
763000
0928.48.1980
Vietnamobile
1550000
0784.9.4.1980
Mobifone
763000
0918.76.1980
Vinaphone
2200000
0797.9.4.1980
Mobifone
763000
0784.1.3.1980
Mobifone
763000
0337.43.1980
Viettel
833000
08.13.33.1980
Vinaphone
4400000
0797.5.6.1980
Mobifone
833000
0383.73.1980
Viettel
1100000
0798.3.0.1980
Mobifone
833000
0986.25.1980
Viettel
4800000
0785.8.3.1980
Mobifone
833000
0785.5.0.1980
Mobifone
833000
0783.5.5.1980
Mobifone
833000
0373.2.6.1980
Viettel
875000
0965.26.1980
Viettel
3300000
0976.16.1980
Viettel
4200000
0798.9.3.1980
Mobifone
833000
0784.98.1980
Mobifone
1100000
0898.78.1980
Mobifone
1100000
0784.4.6.1980
Mobifone
763000
0785.0.7.1980
Mobifone
833000
0784.5.7.1980
Mobifone
763000
0829.69.1980
Vinaphone
1100000
0827.88.1980
Vinaphone
1100000
0784.80.1980
Mobifone
1250000
0786.6.2.1980
Mobifone
833000
0886.13.1980
Vinaphone
1475000
0923.33.1980
Vietnamobile
4400000
0392.31.1980
Viettel
1900000
0784.2.3.1980
Mobifone
763000
092.24.6.1980
Vietnamobile
1700000
0786.2.2.1980
Mobifone
833000
0797.8.5.1980
Mobifone
833000
0934.13.1980
Mobifone
1400000
0794.8.3.1980
Mobifone
763000
0798.2.8.1980
Mobifone
833000
0947.63.1980
Vinaphone
1175000
0784.3.6.1980
Mobifone
763000
078.4.10.1980
Mobifone
973000
0793.8.1.1980
Mobifone
833000
0783.6.4.1980
Mobifone
763000
0859.68.1980
Vinaphone
1475000
084.555.1980
Vinaphone
1900000
0944.17.1980
Vinaphone
1175000
0348.79.1980
Viettel
1043000
0797.40.1980
Mobifone
1100000
0975.94.1980
Viettel
2200000
097.386.1980
Viettel
4800000
0793.7.5.1980
Mobifone
833000
0785.98.1980
Mobifone
1100000
0376.50.1980
Viettel
763000
03.345.2.1980
Viettel
1100000
0825.86.1980
Vinaphone
1100000
0378.72.1980
Viettel
1100000
079.20.4.1980
Mobifone
3400000
0925.68.1980
Vietnamobile
2900000
0794.7.4.1980
Mobifone
763000
0328.14.1980
Viettel
833000
0966.53.1980
Viettel
2400000
0975.75.1980
Viettel
5300000
0898.92.1980
Mobifone
1100000
0785.6.0.1980
Mobifone
833000
0797.9.5.1980
Mobifone
833000
0786.4.1.1980
Mobifone
763000
035.24.5.1980
Viettel
1800000
0797.76.1980
Mobifone
1100000
0798.1.7.1980
Mobifone
833000
0349.81.1980
Viettel
700000
0929.44.1980
Vietnamobile
1700000
0784.4.1.1980
Mobifone
763000
0797.74.1980
Mobifone
1295000
0337.85.1980
Viettel
875000
0785.5.9.1980
Mobifone
833000
0927.32.1980
Vietnamobile
2200000
0974.86.1980
Viettel
3400000
0798.2.6.1980
Mobifone
833000
0793.4.0.1980
Mobifone
763000
0353.9.8.1980
Viettel
875000
0797.2.9.1980
Mobifone
833000
0784.7.0.1980
Mobifone
763000
09.49.59.1980
Vinaphone
1475000
0785.6.4.1980
Mobifone
763000
0784.0.9.1980
Mobifone
763000
035.264.1980
Viettel
1800000
0786.1.3.1980
Mobifone
833000
0786.7.3.1980
Mobifone
833000
0784.6.4.1980
Mobifone
763000
0968.81.1980
Viettel
5800000
0793.70.1980
Mobifone
1100000
0357.39.1980
Viettel
1100000
0353.52.1980
Viettel
875000
0326.6.6.1980
Viettel
4800000
0786.5.9.1980
Mobifone
833000
079.25.2.1980
Mobifone
1700000
0798.5.2.1980
Mobifone
833000
0794.4.6.1980
Mobifone
763000
0798.4.4.1980
Mobifone
763000
0929.72.1980
Vietnamobile
2200000
0785.4.9.1980
Mobifone
763000
0784.5.4.1980
Mobifone
763000
0786.5.6.1980
Mobifone
833000
0963.35.1980
Viettel
3300000
0785.2.3.1980
Mobifone
833000
0784.2.0.1980
Mobifone
763000
0392.87.1980
Viettel
1900000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

1