Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0769.06.1980
Mobifone
1830000
0765.83.1980
Mobifone
1830000
0786.55.1980
Mobifone
2130000
0707.31.1980
Mobifone
2600000
0764.01.1980
Mobifone
1830000
0817.19.1980
Vinaphone
1830000
0764.55.1980
Mobifone
2130000
0797.71.1980
Mobifone
1830000
07.03.08.1980
Mobifone
5000000
0786.06.1980
Mobifone
1830000
077.5.02.1980
Mobifone
1900000
0333.35.1980
Viettel
3000000
0784.88.1980
Mobifone
2130000
0797.6.2.1980
Mobifone
833000
0974.84.1980
Viettel
2500000
0784.98.1980
Mobifone
1100000
0968.81.1980
Viettel
6000000
0798.2.0.1980
Mobifone
833000
0822.77.1980
Vinaphone
4100000
0835.38.1980
Vinaphone
875000
0798.6.5.1980
Mobifone
833000
0356.40.1980
Viettel
833000
0924.84.1980
Vietnamobile
1600000
0334.75.1980
Viettel
833000
0972.13.1980
Viettel
5500000
0384.73.1980
Viettel
833000
0784.1.8.1980
Mobifone
763000
0352.01.1980
Viettel
2000000
0786.0.9.1980
Mobifone
833000
0395.09.1980
Viettel
1100000
096.15.3.1980
Viettel
4500000
0784.9.4.1980
Mobifone
763000
0794.8.2.1980
Mobifone
763000
0784.4.6.1980
Mobifone
763000
0784.4.9.1980
Mobifone
763000
0962.11.1980
Viettel
5500000
0785.5.1.1980
Mobifone
833000
0328.17.1980
Viettel
875000
0793.83.1980
Mobifone
833000
0785.0.7.1980
Mobifone
833000
0392.81.1980
Viettel
2000000
0798.7.2.1980
Mobifone
833000
0965.24.1980
Viettel
4000000
079.25.2.1980
Mobifone
1800000
0798.8.4.1980
Mobifone
763000
0798.24.1980
Mobifone
1100000
0352.17.1980
Viettel
2000000
0379.6.8.1980
Viettel
2000000
0784.80.1980
Mobifone
1250000
0965.26.1980
Viettel
3400000
0786.32.1980
Mobifone
1100000
088888.1980
Vinaphone
69000000
0918.76.1980
Vinaphone
2300000
0336.14.1980
Viettel
833000
0976.49.1980
Viettel
1990000
092.24.4.1980
Vietnamobile
1800000
0797.1.4.1980
Mobifone
763000
0924.87.1980
Vietnamobile
1600000
0797.5.4.1980
Mobifone
763000
0785.1.4.1980
Mobifone
763000
0886.03.1980
Vinaphone
1500000
0784.1.6.1980
Mobifone
763000
0971.53.1980
Viettel
4500000
0798.6.3.1980
Mobifone
833000
0853.76.1980
Vinaphone
875000
0929.54.1980
Vietnamobile
1600000
0835.12.1980
Vinaphone
3500000
0924.79.1980
Vietnamobile
840000
0933.41.1980
Mobifone
1400000
079.21.9.1980
Mobifone
3500000
079.25.5.1980
Mobifone
3500000
0376.50.1980
Viettel
763000
0868.92.1980
Viettel
1800000
0928.48.1980
Vietnamobile
1600000
0375.50.1980
Viettel
763000
0784.4.2.1980
Mobifone
763000
0785.1.3.1980
Mobifone
833000
0358.75.1980
Viettel
875000
0849.99.1980
Vinaphone
1500000
0329.71.1980
Viettel
875000
0328.14.1980
Viettel
833000
03.345.2.1980
Viettel
1100000
0825.86.1980
Vinaphone
1100000
0373.98.1980
Viettel
875000
0797.9.5.1980
Mobifone
833000
0794.7.5.1980
Mobifone
763000
0794.8.3.1980
Mobifone
763000
0924.29.1980
Vietnamobile
1600000
0794.7.9.1980
Mobifone
763000
0785.5.3.1980
Mobifone
763000
0786.7.5.1980
Mobifone
833000
0797.0.0.1980
Mobifone
833000
079.25.3.1980
Mobifone
973000
0797.2.9.1980
Mobifone
833000
0797.2.4.1980
Mobifone
763000
0838.93.1980
Vinaphone
875000
0963.97.1980
Viettel
3400000
0785.7.8.1980
Mobifone
833000
0784.8.7.1980
Mobifone
763000
0375.82.1980
Viettel
875000
0784.4.8.1980
Mobifone
763000
0328.21.1980
Viettel
875000
097.17.7.1980
Viettel
5500000
0784.6.1.1980
Mobifone
763000
0798.75.1980
Mobifone
1100000
0794.7.3.1980
Mobifone
763000
0886.13.1980
Vinaphone
1500000
0798.5.7.1980
Mobifone
833000
0949.48.1980
Vinaphone
1175000
092.24.6.1980
Vietnamobile
1800000
0924.39.1980
Vietnamobile
1600000
0785.6.1.1980
Mobifone
833000
0794.8.1.1980
Mobifone
763000
0785.6.4.1980
Mobifone
763000
0798.9.4.1980
Mobifone
763000
079.26.2.1980
Mobifone
1800000
0829.88.1980
Vinaphone
1600000
0785.4.0.1980
Mobifone
763000
0335.42.1980
Viettel
833000
0794.4.6.1980
Mobifone
763000
0946.41.1980
Vinaphone
1175000
092.29.1.1980
Vietnamobile
2600000
0786.6.5.1980
Mobifone
833000
0784.2.4.1980
Mobifone
763000
0784.1.4.1980
Mobifone
763000
0982.42.1980
Viettel
5900000
0783.3.4.1980
Mobifone
763000
0929.48.1980
Vietnamobile
1600000
0794.7.8.1980
Mobifone
763000
0354.48.1980
Viettel
833000
0797.5.3.1980
Mobifone
763000
0797.9.4.1980
Mobifone
763000
0785.2.5.1980
Mobifone
833000
07.86.68.1980
Mobifone
3500000
0922.24.1980
Vietnamobile
2500000
0783.5.0.1980
Mobifone
833000
0947.63.1980
Vinaphone
1175000
079.21.5.1980
Mobifone
1800000
0949.64.1980
Vinaphone
1175000
0929.45.1980
Vietnamobile
1600000
0387.62.1980
Viettel
875000
0797.80.1980
Mobifone
1250000
079.20.4.1980
Mobifone
3500000
0798.9.6.1980
Mobifone
833000
0798.1.7.1980
Mobifone
833000
0792.99.1980
Mobifone
2900000
0924.32.1980
Vietnamobile
770000
0797.9.3.1980
Mobifone
833000
0395.72.1980
Viettel
1100000
0832.52.1980
Vinaphone
3500000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

1