Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0907.3.4.1980
Mobifone
1900000
0907.6.3.1980
Mobifone
2400000
0899.00.1980
Mobifone
1700000
0907.5.6.1980
Mobifone
2300000
09.01.08.1980
Mobifone
7800000
0939.7.7.1980
Mobifone
3400000
0939.6.4.1980
Mobifone
2100000
0932.8.4.1980
Mobifone
1800000
0907.6.4.1980
Mobifone
1800000
0773.83.1980
Mobifone
1830000
0797.63.1980
Mobifone
1830000
0765.75.1980
Mobifone
1830000
0764.40.1980
Mobifone
1180000
0388.54.1980
Viettel
1830000
0707.87.1980
Mobifone
2600000
0567.72.1980
Vietnamobile
880000
0764.01.1980
Mobifone
1830000
0386.92.1980
Viettel
1830000
0798.35.1980
Mobifone
1830000
0774.17.1980
Mobifone
1830000
0798.22.1980
Mobifone
2130000
0383.92.1980
Viettel
1830000
0786.55.1980
Mobifone
2130000
0386.31.1980
Viettel
1830000
0764.69.1980
Mobifone
1830000
0786.64.1980
Mobifone
1830000
0366.91.1980
Viettel
1830000
0587.84.1980
Vietnamobile
810000
0764.98.1980
Mobifone
1830000
0765.83.1980
Mobifone
1830000
0354.07.1980
Viettel
1830000
0764.99.1980
Mobifone
2130000
0786.06.1980
Mobifone
1830000
0707.81.1980
Mobifone
2600000
0373.37.1980
Viettel
2130000
0773.71.1980
Mobifone
1830000
0918.20.1980
Vinaphone
2800000
0352.81.1980
Viettel
1830000
0764.15.1980
Mobifone
1830000
0786.50.1980
Mobifone
1180000
0353.40.1980
Viettel
1180000
0703.00.1980
Mobifone
1830000
0786.70.1980
Mobifone
1180000
0799.97.1980
Mobifone
2600000
0586.65.1980
Vietnamobile
810000
0707.33.1980
Mobifone
2600000
0765.84.1980
Mobifone
1830000
0773.86.1980
Mobifone
1830000
0396.50.1980
Viettel
1180000
0768.66.1980
Mobifone
2130000
0765.66.1980
Mobifone
2130000
0364.87.1980
Viettel
1830000
0707.80.1980
Mobifone
1180000
0354.83.1980
Viettel
1830000
07.03.08.1980
Mobifone
5000000
0358.92.1980
Viettel
1830000
0856.29.1980
Vinaphone
1830000
0785.96.1980
Mobifone
1830000
0766.15.1980
Mobifone
1830000
0707.31.1980
Mobifone
2600000
0949.43.1980
Vinaphone
2600000
0357.26.1980
Viettel
1830000
0974.95.1980
Viettel
2800000
0707.35.1980
Mobifone
2600000
0353.70.1980
Viettel
1180000
0779.62.1980
Mobifone
2130000
0786.01.1980
Mobifone
1830000
07.9993.1980
Mobifone
2050000
0707.85.1980
Mobifone
2600000
0764.57.1980
Mobifone
1830000
0786.28.1980
Mobifone
1680000
0707.30.1980
Mobifone
1180000
0769.61.1980
Mobifone
1830000
0829.14.1980
Vinaphone
1830000
0784.88.1980
Mobifone
2130000
0384.37.1980
Viettel
1830000
0947.83.1980
Vinaphone
2280000
0364.93.1980
Viettel
1830000
0786.67.1980
Mobifone
1680000
0932.67.1980
Mobifone
2500000
0703.47.1980
Mobifone
1830000
0765.81.1980
Mobifone
1830000
0786.60.1980
Mobifone
1180000
0328.15.1980
Viettel
1830000
0763.18.1980
Mobifone
1830000
0354.30.1980
Viettel
1180000
0356.70.1980
Viettel
1180000
0393.26.1980
Viettel
1830000
0796.06.1980
Mobifone
1830000
0333.06.1980
Viettel
3000000
0707.82.1980
Mobifone
2600000
0813.34.1980
Vinaphone
1830000
0333.43.1980
Viettel
3000000
0786.57.1980
Mobifone
1830000
0704.57.1980
Mobifone
1830000
0769.62.1980
Mobifone
1830000
0707.86.1980
Mobifone
2900000
0365.47.1980
Viettel
1830000
0359.76.1980
Viettel
1830000
0769.72.1980
Mobifone
1830000
0789.95.1980
Mobifone
3000000
0393.19.1980
Viettel
1830000
0707.32.1980
Mobifone
2600000
0707.83.1980
Mobifone
2600000
0776.76.1980
Mobifone
1830000
0769.06.1980
Mobifone
1830000
0797.71.1980
Mobifone
1830000
0767.81.1980
Mobifone
1830000
0352.96.1980
Viettel
1830000
0786.49.1980
Mobifone
1830000
0776.99.1980
Mobifone
2130000
0779.78.1980
Mobifone
2130000
0762.21.1980
Mobifone
1830000
0797.98.1980
Mobifone
1830000
077.5.02.1980
Mobifone
1900000
0793.04.1980
Mobifone
1830000
0786.04.1980
Mobifone
1830000
0354.05.1980
Viettel
1830000
0774.68.1980
Mobifone
1830000
0333.35.1980
Viettel
3000000
0393.00.1980
Viettel
1180000
0817.19.1980
Vinaphone
1830000
0794.08.1980
Mobifone
1830000
0354.38.1980
Viettel
1830000
0357.18.1980
Viettel
1830000
0786.47.1980
Mobifone
1830000
0782.46.1980
Mobifone
1830000
0769.60.1980
Mobifone
1180000
0783.23.1980
Mobifone
1830000
0786.03.1980
Mobifone
1830000
0853.41.1980
Vinaphone
1830000
0786.31.1980
Mobifone
1830000
0769.86.1980
Mobifone
1830000
0785.95.1980
Mobifone
1830000
0764.66.1980
Mobifone
2130000
0764.07.1980
Mobifone
1830000
0764.24.1980
Mobifone
1830000
0796.20.1980
Mobifone
1180000
0704.41.1980
Mobifone
1830000
0785.94.1980
Mobifone
1830000
0786.00.1980
Mobifone
1830000
0837.91.1980
Vinaphone
1830000
0792.59.1980
Mobifone
1830000
0855.51.1980
Vinaphone
1830000
0584.83.1980
Vietnamobile
810000
0764.90.1980
Mobifone
1180000
0703.68.1980
Mobifone
1830000
08.18.01.1980
Vinaphone
5000000
0778.97.1980
Mobifone
2130000
0798.77.1980
Mobifone
2130000

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

1
Tin tức mới