Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0352.81.1980
Viettel
1830000
0707.82.1980
Mobifone
2600000
0366.91.1980
Viettel
1830000
0707.32.1980
Mobifone
2600000
0773.86.1980
Mobifone
1830000
0765.51.1980
Mobifone
1830000
0947.83.1980
Vinaphone
2280000
0586.65.1980
Vietnamobile
810000
0778.87.1980
Mobifone
2130000
0707.87.1980
Mobifone
2600000
0703.68.1980
Mobifone
1830000
0798.77.1980
Mobifone
2130000
0764.07.1980
Mobifone
1830000
0786.02.1980
Mobifone
1830000
0798.22.1980
Mobifone
2130000
0383.92.1980
Viettel
1830000
0703.65.1980
Mobifone
1830000
0786.64.1980
Mobifone
1830000
0393.00.1980
Viettel
1180000
0708.76.1980
Mobifone
2130000
0786.55.1980
Mobifone
2130000
0786.53.1980
Mobifone
1830000
0365.46.1980
Viettel
1830000
0707.30.1980
Mobifone
1180000
0786.06.1980
Mobifone
1830000
0918.20.1980
Vinaphone
2800000
0764.01.1980
Mobifone
1830000
0769.08.1980
Mobifone
1830000
0354.38.1980
Viettel
1830000
0773.71.1980
Mobifone
1830000
0707.85.1980
Mobifone
2600000
0707.86.1980
Mobifone
2900000
0762.15.1980
Mobifone
1830000
0764.90.1980
Mobifone
1180000
0587.82.1980
Vietnamobile
810000
0786.57.1980
Mobifone
1830000
0333.35.1980
Viettel
3000000
094.27.4.1980
Vinaphone
1400000
0828.93.1980
Vinaphone
1400000
0822.66.1980
Vinaphone
1100000
0828.96.1980
Vinaphone
1400000
085.789.1980
Vinaphone
2090000
0825.95.1980
Vinaphone
4490000
0916.27.1980
Vinaphone
3110000
0824.22.1980
Vinaphone
1100000
091.626.1980
Vinaphone
1700000
0825.98.1980
Vinaphone
1100000
0823.93.1980
Vinaphone
1175000
0838.77.1980
Vinaphone
1870000
038.222.1980
Viettel
2090000
083.688.1980
Vinaphone
5320000
0822.65.1980
Vinaphone
1100000
0823.91.1980
Vinaphone
1100000
0833.55.1980
Vinaphone
2080000
085.494.1980
Vinaphone
980000
081.737.1980
Vinaphone
1100000
09.1379.1980
Vinaphone
4190000
0822.63.1980
Vinaphone
1100000
0916.38.1980
Vinaphone
3190000
0944.6.2.1980
Vinaphone
1400000
082.555.1980
Vinaphone
3090000
0949.31.1980
Vinaphone
910000
0833.68.1980
Vinaphone
4480000
0823.97.1980
Vinaphone
1100000
0917.82.1980
Vinaphone
3290000
038.36.1.1980
Viettel
1100000
0823.92.1980
Vinaphone
1100000
08.1978.1980
Vinaphone
2490000
0836.77.1980
Vinaphone
1900000
082.345.1980
Vinaphone
6290000
0834.67.1980
Vinaphone
1990000
0855.33.1980
Vinaphone
1100000
085.333.1980
Vinaphone
1990000
083.888.1980
Vinaphone
5560000
083.616.1980
Vinaphone
1870000
082.552.1980
Vinaphone
1100000
0823.95.1980
Vinaphone
1100000
081778.1980
Vinaphone
1940000
0817.81.1980
Vinaphone
980000
081771.1980
Vinaphone
1900000
0828.95.1980
Vinaphone
1400000
082889.1980
Vinaphone
1480000
0828.97.1980
Vinaphone
1400000
0828.92.1980
Vinaphone
1400000
0839.88.1980
Vinaphone
1940000
0837.38.1980
Vinaphone
1990000
085676.1980
Vinaphone
1100000
09.44.33.1980
Vinaphone
1400000
0822.45.1980
Vinaphone
980000
085.939.1980
Vinaphone
3010000
0918.42.1980
Vinaphone
3390000
082.246.1980
Vinaphone
980000
085.779.1980
Vinaphone
1990000
0949.5.1.1980
Vinaphone
1175000
0819.44.1980
Vinaphone
980000
0919.23.1980
Vinaphone
3590000
0919.31.1980
Vinaphone
3320000
082.551.1980
Vinaphone
1100000
082.888.1980
Vinaphone
6890000
083.323.1980
Vinaphone
1100000
083338.1980
Vinaphone
1880000
0825.93.1980
Vinaphone
1100000
0828.98.1980
Vinaphone
5760000
083339.1980
Vinaphone
1990000
081782.1980
Vinaphone
1000000
085.345.1980
Vinaphone
1100000
085.787.1980
Vinaphone
1100000
08.1977.1980
Vinaphone
2770000
083.678.1980
Vinaphone
5550000
083.523.1980
Vinaphone
1100000
085.668.1980
Vinaphone
1100000
0825.99.1980
Vinaphone
1100000
0825.92.1980
Vinaphone
1100000
0857.66.1980
Vinaphone
980000
0916.91.1980
Vinaphone
3390000
0819.49.1980
Vinaphone
1100000
0858.58.1980
Vinaphone
2080000
082.886.1980
Vinaphone
1500000
0825.97.1980
Vinaphone
1100000
0839.33.1980
Vinaphone
1850000
081776.1980
Vinaphone
1900000
038.68.5.1980
Viettel
1490000
0945.17.1980
Vinaphone
980000
082.885.1980
Vinaphone
1480000
0858.99.1980
Vinaphone
1100000
0817.36.1980
Vinaphone
980000
082559.1980
Vinaphone
1100000
0823.96.1980
Vinaphone
1100000
0949.4.2.1980
Vinaphone
1175000
08.5678.1980
Vinaphone
12700000
081779.1980
Vinaphone
1990000
082.553.1980
Vinaphone
1100000
083.567.1980
Vinaphone
5740000
082.333.1980
Vinaphone
1940000
0819.86.1980
Vinaphone
4490000
082399.1980
Vinaphone
1100000
081777.1980
Vinaphone
5550000
082.558.1980
Vinaphone
1100000
082.556.1980
Vinaphone
1100000
0915.59.1980
Vinaphone
3310000
0823.98.1980
Vinaphone
1100000
0825.94.1980
Vinaphone
1100000
083.444.1980
Vinaphone
1980000
0825.96.1980
Vinaphone
1100000
082.557.1980
Vinaphone
1100000
0916.21.1980
Vinaphone
3120000
083.999.1980
Vinaphone
4490000
0834.93.1980
Vinaphone
1100000
0838.7.5.1980
Vinaphone
1100000
0839.7.6.1980
Vinaphone
1100000
1
Tin tức mới