Sim Năm Sinh 1980

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0783.23.1980
Mobifone
1830000
0393.00.1980
Viettel
1180000
0567.72.1980
Vietnamobile
880000
0778.97.1980
Mobifone
2130000
0796.06.1980
Mobifone
1830000
07.03.08.1980
Mobifone
5000000
0786.28.1980
Mobifone
1680000
0764.66.1980
Mobifone
2130000
0778.87.1980
Mobifone
2130000
0813.270.280
Vinaphone
700000
0368.87.1980
Viettel
1830000
0786.06.1980
Mobifone
1830000
0359.76.1980
Viettel
1830000
0384.37.1980
Viettel
1830000
0786.53.1980
Mobifone
1830000
0356.70.1980
Viettel
1180000
0768.66.1980
Mobifone
2130000
0358.92.1980
Viettel
1830000
0386.31.1980
Viettel
1830000
0357.62.1980
Viettel
1830000
0776.76.1980
Mobifone
1830000
0333.07.08.80
Viettel
2130000
0396.50.1980
Viettel
1180000
0333.43.1980
Viettel
3000000
0769.06.1980
Mobifone
1830000
0707.81.1980
Mobifone
2600000
0766.15.1980
Mobifone
1830000
0918.20.1980
Vinaphone
2800000
0764.90.1980
Mobifone
1180000
0797.59.1980
Mobifone
1680000
0888.09.04.80
Vinaphone
1600000
0354.07.1980
Viettel
1830000
0786.04.1980
Mobifone
1830000
0707.86.1980
Mobifone
2900000
0789.95.1980
Mobifone
3000000
0974.95.1980
Viettel
2800000
0586.65.1980
Vietnamobile
810000
0333.06.1980
Viettel
3000000
0357.26.1980
Viettel
1830000
0373.37.1980
Viettel
2130000
0786.47.1980
Mobifone
1830000
0786.67.1980
Mobifone
1680000
0352.81.1980
Viettel
1830000
0765.61.1980
Mobifone
1830000
0764.55.1980
Mobifone
2130000
0798.22.1980
Mobifone
2130000
0764.99.1980
Mobifone
2130000
0798.31.1980
Mobifone
1830000
0942.09.11.80
Vinaphone
1250000
0353.70.1980
Viettel
1180000
0764.98.1980
Mobifone
1830000
0837.91.1980
Vinaphone
1830000
0707.87.1980
Mobifone
2600000
0762.21.1980
Mobifone
1830000
0813.34.1980
Vinaphone
1830000
0383.92.1980
Viettel
1830000
0707.35.1980
Mobifone
2600000
0374.31.1980
Viettel
1830000
0707.85.1980
Mobifone
2600000
08.18.01.1980
Vinaphone
5000000
0944.09.11.80
Vinaphone
1250000
0776.69.1980
Mobifone
1830000
0773.180.180
Mobifone
6000000
0704.41.1980
Mobifone
1830000
0703.25.1980
Mobifone
1680000
0949.06.03.80
Vinaphone
1250000
0798.23.1980
Mobifone
1830000
0765.51.1980
Mobifone
1830000
0354.38.1980
Viettel
1830000
0888.01.09.80
Vinaphone
1600000
0786.70.1980
Mobifone
1180000
0888.30.03.80
Vinaphone
1600000
0707.80.1980
Mobifone
1180000
0703.50.1980
Mobifone
1180000
0888.21.04.80
Vinaphone
1600000
0786.49.1980
Mobifone
1830000
0855.51.1980
Vinaphone
1830000
0944.12.02.80
Vinaphone
1250000
0764.69.1980
Mobifone
1830000
0707.83.1980
Mobifone
2600000
0933.04.05.80
Mobifone
1180000
0779.62.1980
Mobifone
2130000
0786.57.1980
Mobifone
1830000
0703.59.1980
Mobifone
1830000
0365.10.06.80
Viettel
980000
0393.19.1980
Viettel
1830000
0765.66.1980
Mobifone
2130000
0774.16.1980
Mobifone
1830000
0933.09.12.80
Mobifone
1330000
0364.87.1980
Viettel
1830000
0398.69.1980
Viettel
1830000
0937.04.06.80
Mobifone
1180000
0708.76.1980
Mobifone
2130000
0765.81.1980
Mobifone
1830000
0786.55.1980
Mobifone
2130000
0937.25.03.80
Mobifone
1330000
0707.31.1980
Mobifone
2600000
0853.41.1980
Vinaphone
1830000
0764.01.1980
Mobifone
1830000
0774.68.1980
Mobifone
1830000
0707.82.1980
Mobifone
2600000
0769.60.1980
Mobifone
1180000
0707.33.1980
Mobifone
2600000
0888.14.05.80
Vinaphone
1600000
0364.93.1980
Viettel
1830000
0764.07.1980
Mobifone
1830000
0388.54.1980
Viettel
1830000
0829.63.1980
Vinaphone
1830000
0333.35.1980
Viettel
3000000
0786.03.1980
Mobifone
1830000
0766.21.1980
Mobifone
1830000
0786.01.1980
Mobifone
1830000
0769.01.1980
Mobifone
1830000
0785.19.1980
Mobifone
1830000
0357.90.1980
Viettel
1180000
0792.59.1980
Mobifone
1830000
0949.43.1980
Vinaphone
2600000
0769.86.1980
Mobifone
1830000
0765.75.1980
Mobifone
1830000
0589.07.08.80
Vietnamobile
600000
0703.00.1980
Mobifone
1830000
0962.06.10.80
Viettel
1680000
0357.18.1980
Viettel
1830000
0796.20.1980
Mobifone
1180000
0914.28.04.80
Vinaphone
1600000
0333.05.11.80
Viettel
1830000
0763.18.1980
Mobifone
1830000
0769.72.1980
Mobifone
1830000
0707.30.1980
Mobifone
1180000
0587.84.1980
Vietnamobile
810000
077.5.02.1980
Mobifone
1900000
0765.83.1980
Mobifone
1830000
07.9993.1980
Mobifone
2050000
0888.29.04.80
Vinaphone
1600000
0987.24.09.80
Viettel
1330000
0704.57.1980
Mobifone
1830000
0947.83.1980
Vinaphone
2280000
0786.280.380
Mobifone
1100000
0764.15.1980
Mobifone
1830000
0386.92.1980
Viettel
1830000
0762.15.1980
Mobifone
1830000
0707.32.1980
Mobifone
2600000
0354.30.1980
Viettel
1180000
0773.86.1980
Mobifone
1830000
0982.21.01.80
Viettel
1680000
0356.05.02.80
Viettel
980000
0703.47.1980
Mobifone
1830000
0379.22.12.80
Viettel
980000
0703.65.1980
Mobifone
1830000
0765.84.1980
Mobifone
1830000
[1] 2 3 4 5
Tin tức mới