Sim Năm Sinh 1963

DANH SÁCH SIM SỐ ĐẸP
0967.04.1963
Viettel
1050000
0865.20.1963
Viettel
770000
097.256.1963
Viettel
1175000
0969.611.963
Viettel
1600000
0965.02.1963
Viettel
710000
0931.86.1963
Mobifone
2200000
0962.50.1963
Viettel
1175000
09.21.11.1963
Vietnamobile
12000000
05.23.10.1963
Vietnamobile
1100000
0973.35.1963
Viettel
3500000
0356.93.1963
Viettel
840000
036.424.1963
Viettel
980000
09.7117.1963
Viettel
4600000
083.389.1963
Vinaphone
1040000
0982.40.1963
Viettel
1120000
0332.90.1963
Viettel
1180000
093.664.1963
Mobifone
810000
0847.83.1963
Vinaphone
1180000
0924.571.963
Vietnamobile
700000
0923.96.1963
Vietnamobile
935000
039.662.1963
Viettel
980000
0385.81.1963
Viettel
1850000
0969.731.963
Viettel
2500000
09.29.11.1963
Vietnamobile
6000000
094.330.1963
Vinaphone
1040000
0347.41.1963
Viettel
910000
0927.201.963
Vietnamobile
700000
0888.13.1963
Vinaphone
2500000
097.358.1963
Viettel
1500000
0923.931.963
Vietnamobile
770000
0971.04.1963
Viettel
910000
0924.341.963
Vietnamobile
700000
0964.77.1963
Viettel
2800000
0385.3.5.1963
Viettel
1650000
0358.34.1963
Viettel
700000
0931.73.1963
Mobifone
980000
096.226.1963
Viettel
1250000
0978.57.1963
Viettel
1100000
0921.19.19.63
Vietnamobile
600000
0386.09.1963
Viettel
1100000
0888.15.1963
Vinaphone
2300000
0936.84.1963
Mobifone
770000
0877.15.1963
iTelecom
700000
0933.58.1963
Mobifone
4000000
0868.09.1963
Viettel
1015000
0967.75.1963
Viettel
2050000
0865.89.1963
Viettel
1250000
09.21.09.1963
Vietnamobile
1100000
0985.541.963
Viettel
1900000
09.29.03.1963
Vietnamobile
7990000
0967.54.1963
Viettel
1100000
0868.81.1963
Viettel
1900000
0904.06.1963
Mobifone
2000000
0902.01.1963
Mobifone
5200000
0927.221.963
Vietnamobile
700000
0972.131.963
Viettel
2000000
035.235.1963
Viettel
910000
0888.59.1963
Vinaphone
2200000
0927.831.963
Vietnamobile
700000
0333.55.1963
Viettel
2500000
0925.331.963
Vietnamobile
700000
0961.66.1963
Viettel
2050000
0344.851.963
Viettel
910000
098.272.1963
Viettel
1500000
0389.28.1963
Viettel
1100000
098979.1963
Viettel
5000000
0363.1919.63
Viettel
840000
0983.671.963
Viettel
1900000
0979.321.963
Viettel
2800000
0927.8.5.1963
Vietnamobile
770000
035.264.1963
Viettel
670000
0946.44.1963
Vinaphone
880000
0928.3.9.1963
Vietnamobile
1680000
0365.60.1963
Viettel
680000
0947.3.6.1963
Vinaphone
1950000
0967.21.1963
Viettel
1330000
09.28.04.1963
Vietnamobile
6000000
0386.31.1963
Viettel
760000
0833.71.1963
Vinaphone
2050000
0976.26.1963
Viettel
1250000
09.28.11.1963
Vietnamobile
6000000
0968.581.963
Viettel
1600000
0856.3.6.1963
Vinaphone
1950000
0923.611.963
Vietnamobile
770000
0397.03.1963
Viettel
680000
033.669.1963
Viettel
1500000
0937.7.1.1963
Mobifone
910000
09.25.04.1963
Vietnamobile
2700000
0929.22.1963
Vietnamobile
3000000
0988.5.4.1963
Viettel
1700000
0946.191.963
Vinaphone
1290000
0939.261.963
Mobifone
1250000
0907.461.963
Mobifone
1250000
0939.231.963
Mobifone
1250000
0907.521.963
Mobifone
1210000
0947.071.963
Vinaphone
1100000
0967.011.963
Viettel
2010000
0947.221.963
Vinaphone
1750000
0934.401.963
Mobifone
1330000
0912.731.963
Vinaphone
2500000
0965.051.963
Viettel
2620000
0836.171.963
Vinaphone
1290000
0949.231.963
Vinaphone
1330000
0766.111.963
Mobifone
1680000
0384.751.963
Viettel
980000
0948.211.963
Vinaphone
1980000
0913.431.963
Vinaphone
2500000
0965.811.963
Viettel
1560000
0379.501.963
Viettel
1140000
0984.491.963
Viettel
1290000
0849.091.963
Vinaphone
1210000
0866.421.963
Viettel
2050000
0393.721.963
Viettel
1015000
0355.15.1963
Viettel
1250000
09.6676.1963
Viettel
2050000
0974.88.1963
Viettel
2050000
0868.77.1963
Viettel
1750000
0865.75.1963
Viettel
1100000
1 2 3 4 [5]

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1963 : 604c8454dc3bbe937ed2d979a6fa1a59

1